26 iul. 2008

Combaterea Discriminarii

Legislaţia Uniunii Europene interzice discriminarea pe baza rasei sau originii etnice în domeniul educaţiei, protecţiei sociale şi asistenţei medicale. Există legi în Uniunea Europeană care interzic discriminarea pe baza rasei sau originii etnice în ceea ce priveşte achiziţionarea bunurilor şi plata pentru servicii, precum şi locuinţă (de exemplu închirierea sau achiziţionarea de locuinţă, precum şi accesul la locuinţe de stat). Există legi în Uniunea Europeană care interzic discriminarea pe baza vârstei, a unei dizabilităţi, a religiei şi a orientării sexuale la locul de muncă sau în formarea profesională. Trebui protejaţi oamenii împotriva discriminării pe baza vârstei, a unei dizabilităţi, a religiei şi a orientării sexuale în domeniul educaţiei, protecţiei sociale sau al asistenţei medicale. Dar toate astea nu se vor intampla daca tu ca cetatean al UE nu iti ceri sa beneficiezi de aceste drepturi. Oamenii ar trebui protejaţi împotriva discriminării pe baza vârstei, a unei dizabilităţi, a religiei şi a orientării sexuale când aceştia achiziţionează bunuri sau plătesc pentru servicii, precum şi în căutarea unei locuinţe. Pentru asta este bine sa iti cunosti drepturile pe care nimeni niciodata nu ti le va amintii atunci cand cineva abuzeaza de necunoasterea si naivitatea ta. Sunt organizaţii care sunt implicate activ în combaterea discriminării. Orientare sexuală Sunt organizatii care oferă educaţie, protecţie socială sau asistenţă medicală, pune în aplicare o politică de combatere a discriminării pe baza vârstei, a unei dizabilităţi, a religiei şi a orientării sexuale. Va-ti adresat vreodată organizaţiei dumneavoastre o plângere de discriminare pe baza vârstei, a unei dizabilităţi, a religiei sau a orientării sexuale? Formele discriminarii Discriminarea directa DISCRIMINAREA INDIRECTA Discriminarea multipla hartuireA victimizareA DISPOZITIA DE A DISCRIMINA (ordinul de a discrimina) Care sunt domeniile de discriminare cuprinse în noua legislaţie? Noua legislaţie interzice discriminarea la angajare şi în cazul instruirii profesionale pe baza rasei sau originii etnice, orientării sexuale, religiei sau convingerilor, vârstei sau dizabilităţilor. Regulamentele cu privire la discriminarea rasială se referă de asemenea şi la alte domenii cum ar fi învăţământul, securitatea socială, serviciile medicale, accesul la bunuri şi locuinţele. Cine este protejat împotriva discriminării? Oricine de pe teritoriul Uniunii este protejat împotriva discriminării pe motivele menţionate mai sus. Ce înseamnă discriminarea? Atât discriminarea directă, cât şi cea indirectă sunt cuprinse în noile regulamente. Avem de-a face cu discriminare directă atunci când o persoană este tratată mai puţin favorabil decât altă persoană datorită originii sale rasiale sau etnice, religiei sau convingerilor, handicapului, vârstei sau orientării sexuale. O ofertă de lucru care menţionează „personale cu handicap nu pot aplica” este un exemplu de discriminare directă. În realitate, însă, discriminarea îmbracă forme mult mai subtile. De aceea este vizată şi discriminarea indirectă. Aceasta se întâmplă atunci când o dispoziţie aparent neutră, un criteriu sau o practică ce ar putea dezavantaja indivizii pe baza originii lor rasiale sau etnice, religiei sau convingerilor, handicapului, vârstei sau orientării sexuale, doar dacă această practică nu este justificată obiectiv printr-un scop legitim. Un exemplu de discriminare indirectă este să se solicite unei persoane care aplică pentru un post să dea un test într-o anumită limbă, chiar dacă acea limbă nu este necesară pentru acel post. Testul ar putea exclude mai multe persoane care au o altă limbă maternă. Ce înseamnă hărţuirea şi victimizarea? Noile regulamente interzic hărţuirea cu scopul de a atenta la demnitatea unei persoane pe motivul originii sale rasiale sau etnice, religiei sau convingerilor, handicapului, vârstei sau orientării sexuale şi care creează un mediu ostil, de intimidare, degradant, umilitor şi ofensator. Victimizarea este de asemenea interzisă. Acest lucru se întâmplă atunci când o persoană este tratată dur sau diferit faţă de ceilalţi pentru că a făcut o plângere de discriminare sau a ajutat un coleg să facă o plângere. Ce semnifică acest lucru pentru angajatori? Noile regulamente se aplică pentru toţi angajatorii din domeniul public sau privat. Directiva cuprinde de asemenea condiţiile cu privire la practicile din anumite activităţi comerciale sau profesionale). Toţi angajatorii vor reanaliza condiţiile de angajare pentru a se asigura că nu au un comportament discriminatoriu direct sau indirect în procedurile de recrutare, criteriile de selecţie, salarii sau promovări, demiteri sau acces la instruire profesională. Noile regulamente anti-discriminare se aplică în toate etapele contractului de muncă, începând de la angajare şi până la încetarea acestuia. Ce îndatoriri vor avea angajatorii cu privire la o persoană cu handicap? Angajatorii vor fi obligaţi să ofere „amenajări rezonabile” pentru candidaţii sau angajaţii cu dizabilităţi. Angajatorii trebuie să ia măsurile necesare pentru a permite unei persoane cu dizabilităţi să aibă acces la un loc de muncă sau la instruire, dacă acest lucru nu presupune o sarcină disproporţională pentru angajator. O „amenajare rezonabilă” poate include, de exemplu, punerea la dispoziţie a unui scaun pe rotile, adaptarea programului de lucru, a echipamentului de birou sau, simpla redistribuire a sarcinilor între membrii echipei. Pentru a determina dacă aceasta este o sarcină disproporţionată, va trebui să se ţină cont de costurile financiare şi altele pe care aceasta le implică, dimensiunea şi resursele financiare ale companiei şi posibilitatea de a obţine fonduri publice sau orice alt ajutor. Ce vor câştiga companiile din aceste noi regulamente? Din ce în ce mai mult în Uniunea Europeană se dovedeşte că angajatorii se interesează de diversitate din motive economice decât să se conformeze pur şi simplu noile cerinţe legale. Politicile de diversitate în ceea ce priveşte forţa de muncă aduce multe avantaje companiilor. Acestea pot face parte din strategiile largi ale companiilor de consolidare a capitalului uman şi de stimulare a creativităţii şi inovaţiei. Diversitatea conferă companiilor un „atu” în relaţia lor de afaceri cu clienţii, furnizorii, acţionarii şi alte părţi interesate de pe pieţele multiculturale şi globalizate actuale. Un angajament de diversitate poate îmbunătăţi reputaţia şi imaginea companiei. O companie „scutită de discriminare” evită costurile litigiilor, de rotaţie elevată a personalului şi de absenteism. Totodată sprijină companiile să aibă acces la rezervele de forţă de muncă non-tradiţionale şi să atragă şi să angajeze forţă de muncă de înaltă calitate. Există excepţii de la interzicerea generală a discriminării? Noua legislaţie permite câteva excepţii la principiul egalităţii, cum ar fi păstrarea caracterului special al organizaţiilor religioase, sau autorizarea unor măsuri de promovare a integrării lucrătorilor mai în vârstă sau mai tineri pe piaţa forţei de muncă. Cum pot face o reclamaţie victimele discriminării? Legislaţia obligă Statele Membre să recunoască victimelor discriminării dreptul de a face o reclamaţie printr-o procedură judiciară sau administrativă şi să aplice sancţiuni autorilor discriminării. Legislaţia prevede de asemenea împărţirea sarcinii probaţiunii în cazurile civile şi administrative. Aceasta va permite victimelor discriminării să dovedească acest lucru. De ce ajutor beneficiază victimele discriminării? Legislaţia cu privire la discriminarea rasială solicită Statelor Membre să desemneze organisme pentru promovarea egalităţii care vor oferi sprijin independent victimelor discriminării, vor proceda la anchete şi studii şi vor publica rapoarte şi recomandări independente. Victimele discriminării pot fi de asemenea sprijinite de o organizaţie non-guvernamentală sau de un sindicat care au un interes legitim în acest caz. Ce este egalitatea dintre sexe? O legislaţie distinctă prevede discriminarea sexuală. Aceasta pentru că lupta contra discriminării sexuale are o istorie lungă la nivel european, făcând referire la originile Comunităţii Europene. există un număr mare de prevederi legislative europene cu privire la această temă şi programul Comunitar pentru egalitatea dintre sexe (2001-2005) prevede un sprijin financiar în acest sens. Ce ştiţi despre extinderea UE? Toate Statele Membre trebuie să incorporeze dispoziţiile europene privind anti-discriminarea în dreptul naţional înainte de accederea la Uniunea Europeană. Există fonduri ale UE disponibile pentru sprijinirea proiectelor anti-discriminare? Programul de acţiune comunitară care se desfăşoară în perioada 2000-2006 dispune de un buget de aproximativ 100 milioane euro. obiectivul general al programului este schimbarea atitudinilor şi a practicilor discriminatorii în mod concret. Programul are trei arii prioritare. Este vorba despre consolidarea analizei naturii discriminării, sprijinul companiilor implicate în combaterea discriminării şi sensibilizarea asupra discriminării şi beneficiilor diversităţii. Ce face UE pentru promovarea dezbaterii asupra diversităţii şi discriminării? În cadrul Programului de acţiune comunitară, UE a lansat o campanie majoră de informare în toate Statele Membre ale UE, în strânsă colaborare cu sindicatele, angajatorii, ONG-urile şi autorităţile naţionale pentru a evidenţia avantajele diversităţii la locul de muncă şi nu numai. Unde pot găsi mai multe informaţii despre politica UE anti-discriminare? Pentru mai multe informaţii accesaţi următoarea adresă sau pe e-mail: http://www.accept-romania.ro/ Ce face UE pentru promovarea dezbaterii asupra diversităţii şi discriminării? În cadrul Programului de acţiune comunitară, UE a lansat o campanie majoră de informare în toate Statele Membre ale UE, în strânsă colaborare cu sindicatele, angajatorii, ONG-urile şi autorităţile naţionale pentru a evidenţia avantajele diversităţii la locul de muncă şi nu numai. CNCD este autoritatea de stat autonoma, sub control parlamentar, care isi desfasoara activitatea in domeniul discriminarii.Este garant al respectarii si aplicarii principiului nediscriminarii, in conformitate cu legislatia interna in vigoare si cu documentele internationale la care Romania este parte.
Trimiteți un comentariu