12 oct. 2009

Cum influenţeaza viaţa sexuala sănătatea?

Este o întrebare care intervine frecvent în viaţa fiecăruia; frecvenţa vieţii mele sexuale e bună in comparaţie cu cea prietenilor? Prea rar oare? Sunt sănătos dacă intreţin relaţii sexuale prea des?
Ei bine, sexualitatea este o componentă esenţială a vieţii oricărei persoane. Aspectele sale psihologice, biologice şi sociale sunt într-o relaţie de interdependeţă, conferindu-i un caracter complex.În procesul de formare al adolescentului rolul sexualitaţii este pregnant, contribuind la formarea identitaţii de sine şi a celei sociale.Este falsă echivalarea sexualităţii cu relaţia sexuală.O sexualitate armonioasă contribuie la formarea unei personalitaţi armonioase şi în relaţie echilibrată cu sine şi ceilalţi.
Ce mă reprezintă pe mine ca individ în societate?Cum îmi este mie bine?Întrebând adolescenţii ti se va spune că ”cea mai mare plăcere în viaţă este cea legată de sex”.Este o stare de bine absolut.Aici nu există reţete există nişte mituri fabricate de noi, oamenii.Ce reprezintă starea de bine? Definită de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, sănătatea nu este condiţionată doar de absenţa bolii şi disfuncţiei ci se referă la un proces complex şi multidimensional, în care starea subiectivă de bine este un element fundamental.
Componentele starii de bine: Acceptare de sine: atitudine pozitivă faţa de propria persoană, acceptarea calităţilor şi defectelor personale, percepţia pozitivă a experienţelor trecute şi a viitorului. Relaţii pozitive cu ceilalţi:încredere în oameni, sociabil, intim, nevoia de a primi şi da afecţiune, atitudine empatică, deschisă, pozitivă. Autonomie: independent, hotărât, rezistă presiunilor de grup, se evaluează pe sine după standarde personale, nu este excesiv preocupat de expectanţele şi evaluările celorlalţi. Control: sentiment de competenţă şi control personal asupra sarcinilor, îşi crează oportunităţi pentru valorizarea nevoilor personale, face opţiuni conforme cu valorile proprii. Sens şi scop în viaţă:direcţionat de scopuri de durată medie şi lungă,experienţa pozitivă a trecutului, bucuria prezentuluişi relevanţa viitorului, convingerea că merită să te implici, curiozitate.
Dezvoltare personală:deschidere spre experienţe noi,sentimentul de valorizare a potenţialului propriu, capacitate de auto-reflexie,percepţia schimbărilor de sine pozitive,eficienţă,felxibilitate,creativitate,nevoia de provocări,respingerea rutinei.(Băban,2001) Organizatia Mondială a Sănătăţii defineşte sănătatea sexuală ca ”integrarea aspectelor fizice,emoţionale, cognitive, şi sociale în procesul dezvoltării pozitive a pesonalităţii,în care fiecare persoană are dreptul la informaţii adecvate şi relaţii sexuale responsabile”.
Ceea ce contează mai mult în dezvoltarea unei sexualităţi armonioase este modul în care indiuvidul se defineşte pe sine ca persoană în raport cu el şi ceilalţi,modul în care înţelege sentimentele de iubire, afecţiune intimitate,modul în care ia decizii şi îşi asumă responsabil deciziile luate.
Doresc să accentuez că omul este o fiinţă complexă care are o personalitate complexă iar sexualitatea reprezintă doar o componentă a personalităţii şi a vieţii,alături de componenta spirituală,emoţională,socială, mentală,profesională. Frecvenţa vieţii sexuale o regelzi tu ca individ, nu există reţete suntem diferiţi şi ritmul nostru este specific fiecaruia, dar să nu uitam suntem reprezentaţi şi de alte componente ale personalităţii nu doar de cea sexuală.
Din nefericire,copiii işi însuşesc de cele mai multe ori informaţii legate de sex de la colegii de joacă,prieteni,reviste de diverse facturi,TV,intenet. Există riscul ca aceste informaţii să fie eronate şi astfel se perpetuează atitudini care duc la comportament sexual al risc (începerea prematură a vieţii sexuale,neutilizarea mijloacelor de contracepţie).Educaţia pentru sănătatea sexuală este un proces continuu ce se realizează pe parcursul întregii dezvoltări a individului, cu elemente specifice fiecărei vârste şi nivelului de dezvoltare intelectuală şi emoţională.Deseori părinţii evită discutarea acestor teme cu copii lor.Abordarea sexualităţii la vârsta adolescenţei şi focalizat doar pe reproducere şi contracepţie are ca rezultat menţinerea convingerii că sexualitatea este similară cu relaţia sexuală.În acest mod nu se percepe aria largă pe care o implică sexualitatea,începând cu acceptarea propriei corporalităţi şi terminând cu deciziile responsabile pe care le implică.În ziua de azi foarte mulţi indivizi se identifica doar cu sexualitatea lor şi considera că ei se defiensc doar prin activitatea lor sexuală.
Valorile sexualităţii: Sexualitatea este o componentă sănătoasă a vieţii Toate persoanele sunt sexuale Sexualitatea include dimensiuni fizice,etice,spirituale, psihologice şi emoţionale. Toate persoanele au dreptul şi obligaţia să ia decizii sexuale responsabile Toate deciziile sexuale au conseciţe emoţionale,comportamentale sau de sănătate. Indivizii şi societatea beneficiază când copii discută despre sexualitate ca de un proces natural în atingerea maturităţii psihice. Implicarea prematură în comportamente sexuale presupune riscuri. Tinerii care sunt implicaţi într-o relaţie sexuală au nevoie de acces la informaţie despre servicii de planificare familială şi îngrijire medicală Persoanele îşi exprimă sexulaitatea în moduri diferite. Oamenii trebuie să respecte şi să accepte diversitatea valorilor şi credinţelor despre sexualitate care există în comunitatea respectivă. Abstineţa sexuală este cea mai eficientă metodă de a preveni sarcina nedorită şi infecţia HIV/SIDA.(Băban,2001)
Funcţia sexuală normală circumscrie totalitatea adaptărilor morfologice,fizilogice şi comportamentale care permit realizarea actului sexual şi reproducerea în perioada maturităţii.Maturizarea sexuală implică realizarea sexualităţii la nivel genetic,gonadic,la nivelul organelor genitale interne şi externe,la nivel encefalic,al tipului morfologic-conformaţional şi, în final, la nivel comportamental.Comportamentul sexual uman este definit ca ca un complex de răspunsuri asociate direct cu stimularea genitală şi cu copulaţia homo- sau hetero-sexuală, indiferent de rolul său în conservarea speciei.(Olteanu,Lupu&Miu,2001).
Omul este singura fiinţă la care, datorită activităţii neuropsihice,se produce o disociere între semnificţia biologică a actului sexual,cea de reproducere şi semnificţia hedonică şi psihosocială,prin controlul voluntar şi implicaţiile etice şi morale (Olteanu,Lupu&Miu,2001).Comportamnetul sexual la animale este imperios şi instinctiv,pe când la om,acesta este voluntar.La om comportamnetul sexual este complex,cuprinzând pe lângă componeneta neurohormonală specifică mamiferelor,o componentă psiho-emoţională specific umană.
Prin instinct se înţelege impulsiunea naturală care dirijează un comportament.(A.Porot).La baza instinctului sexual se află dorinţa sau apetitul sexual.Doinţa sexuală are o bază bilogică, cât şi una psihologică şi este legată de numeroşi factori externi,interni sau interpersonali care o condiţionează.Dorinţa sexuală ca” nevoie” trebuie diferenţiată de celelalte „nevoi elementare”ale organismului uman(hrană, sete, somn).Adesori faptul că cineva doreşte să aibă o relaţie sexuală cu tine se confunda cu aprecierea şi se creează un fals model” Vrea să facă sex cu mine înseammă că mă iubeşte”.Impulsiunea sexuală nu se configurează ca o adevărată necesitate individuală, similară celorlalte nevoi organice.La oameni dorinţa sexuala se manifestă ca plăcere, iar din punctul de vedere al speciei ea se manifestă ca o necesitate de reproducere.Nevoia sexuală este diferită calitativ în raport cu celelalte nevoi biologice ale speciei umane.Dorinţa are un caracter intenţional, fiind orientată în raport cu un anumit obiect bine definit, care trezeşte o anumită m otivaţie emoţionalădin partea subiectului.Dorinţa sexuală este influenţată de o serie de factori socioculturali reprezentaţi prin:roluri sexuale(masculin şi feminin), modele la sexualitate,contextul istoric, moravurile,clasa socială,condiţii climatice,tipul de alimentţie, exigenţele normelor care guvernează grupul social căruia îi aparţine individul,sistemul de viaţă, mentalităţile, valorile,identitatea persoanei respective.La om nevoia sexuală apare în raport direct cu dorinţa şi are caracterul de nevoie de descărcare-ca să se îmbine utilul cu plăcutul. Atitudinile eronate faţă de sexualitate sunt date de mituri care sunt convingeri iraţionale, neadevăruri larg răspândite.Miturile furnizează răspunsuri gata confecţionate , despre noi înşine,depre alţii,depre lume şi viaţă, dacă nu sunt identificate pot să influenţeze negativ comportamentul.Miturile despre sexualitate decurg din menţinerea unei imagini tradiţionale, a rolurilor despre sex.Masculinitatea şi feminitatea există doar în mintea celui care percepe.Biologic suntem determinaţi de gen masculin sau feminin. Cultura determină ceea ce inseamnă sa fii bărbat sau femeie Masculinitatea sau feminitata nu sunt altceva decât construcţii sociale şi reprezintă ceea ce aşteaptă alţii de la femei şi bărbaţi.
Există o mulţime de mituri despre sexualitate: Este inacceptabil pentru un bărbat să fie virgin Doar facând dragoste ne vom dovedi unul altuia cât ne iubim Bărbaţii trebuie să-şi manifeste masculinitatea fizică şi sexuală Impulsurile sexuale sunt mai puternice la bărbaţi Când fetele spun NU este de fapt POATE sau DA Fetelor le face plăcere la fel de mult ca băieţilor să facă sex, dar ele să spună NU pentru a-şi menţine reputaţia Bărbaţii trebuie să aibă relţii sexuale cu cât mai multe fete pentru a dobândi experienţâ Bărbaţii nu vorbesc despre sex ei practică Dacă nu fac dragoste cu el am să-l pierd Băieţii trebuie să fie iniţiatorii actului sexual Fetelor le plac băieţii care deţin controlul Contactul fizic trebuie întodeauna să ducă la sex Iubirea între doi tineri înseamnă întodeauna relaţii sexuale Bărbaţii trebuie să fie performanţi în domeniul sexual Bărbatul trebuie să aibă controlul în relaţiile sexuale Femeia trebuie să răspundă întodeauna iniţiativelor sexuale ale bărbatului Bărbaţii doresc întodeanua să faă sex Prezervativele diminuează spontaneitatea şi plăcerea actului sexual Viaţa sexuală este o cale e a deveni adult Dacă nu faci sex din două în două zile te îmbolnăveşti Bărbţii fiziologic au nevoie de mai mult sex decât femeile.
Instinctul sexual este în raport cu mecanismele neuropsihice aferente.unor centri cerebrali capabili să declanşeze plăcerea şi dornţa activităţii sexuale.Alţi factori implicaţi Serotoninele,endorfinele,.mecanisme endocrine.În actul dorinţei sexuale, participarea fiecărui bărbat sau a fiecărei femei are uncaracter global, întrucât este pus în joc propriul corp, în totalitatea sa.Felulîn care este resimţit propriul trup, capacitatea lui de a trezi şi de a trăi percepţii agreabile, modul în care sunt integrate organele genitale şi zonele erogene în schema corporală generală, toate acestea pot contribui la declanşare şi întreţinerea dorinţei sexuale sau, dimpotrivă o pot diminua pâna la totale ei dispariţie. Factorii emoţionali care pot influenţa dorinţa sexuală,diminuând-o pâna la suprimarea ei completă, sunt reprezentaţi de :frică, angoasă, depresie, descurajare,experineţe de eşec, stări conflictuale.
Dorinţa sexuală este favorizată de starea fizică şi psihică a individului, caracterizatăprin destindere, relaxare, bună-dispoziţie,odihnă..Oboseala poate exercita un rol inhibitor asupra dornţei de manifestare sexuală,însă uneori poate în mod paradoxal să reprezinte un factor de stimulare erotică. Se poate aprecia că dorinţa sexuală este influenţată de anumite categorii e factori: Condiţii fizilogice specifice, care scad dorinţa sexuală (oboseală excesivă,nevoia de urinare, defecaţie,nevia de somn sau suport nutritiv. Condiţii psihologice:circumstanţe relaţionale sau emoţionale defavorabile, perceperea ostilităţii, insecuritate sau neîncredere în partener,context inconfortabil nesigur, senzaţii dezagreabiel sau dureri resimţite în corp, doliu, temă, grijă, nelinişte Factori legaţi e personalitatea partenerilor cuplului:afirmarea virilităţii la bărbat,afirmarea feminităţii la femeie,capacitatea de seducere apartenerului Factori sociofamiliali ce pt diminua dorinţa sexualăŞobişnuinţa cu partenerul, ritualizarea excesivă a raportului sexual,executarea mecanică a actului sexual, fără o pegătire prealabilă Starea de sănătate psihosomatică şi dornţa sexualăŞactivitatea sexuală se încadrază în limitele unei stări de sănătate psihică bună.Există situaţii patologice, în care activitatea sexuală şi dornţa sexuală înregistrează un regim exagerat(stările maniacale,manifestările de tip anxios, perversiunile, depresia,retardul mental).O diminuare a dorinţei şi activităţii sexuale se înregistrează în cursul depresiilor, starilor febrile, hipertirodidismului, afecţiunilor inflamatorii ale căilor gento+urinare, conestii pelviene la femei.
Factorii din mediul natural ce pot favoriza activitatea sexuală prin stimularea dorinţei, şi anume: luminozitatea naturală abundentă şi prelungită,aerul curat,liniştea, un peisaj odihnitor. Factorii psihotraumatizanţi, emoţionali-afectivi: conflicte reptate în cadrul cuplului, agresivitatea partenerilor, violenţa, neîncrederea, insecuritatea, stările de culpabilitate fac să diminueze dorinţa şi activitatea sexuală.
Fiecare persoană are o predispoziţie latentă erotică.Totul depinde cum accesezi acest potenţial şi cum îl pui în valoare.Factorii care pot declanşa potenţialul erotic latent sunt: privirea, timbrul vocii,mirosul,anumite forme ale corpului unei persoane,mersul, felul de a se îmbrăca, forma gurii, nasul, bărbia,picoarele, buzele, sânii, zâmbetul.Aceste elemente erogene corespund unui ideal erotic individual pe care o perosamă crede că l-a descoperit în cazul întâlnirii cu o altă persoană, brusc şi puternic.Motivaţia sexuală direcţionată se formează în cursul vieţii, fiind un proces învăţat, făra să fie exclusă componenta gentică. Comportamentul sexual al omului este mai complex prin emoţiile şi sentimentele cu care se poate asocia şi prin simbolistica actului sexual. Fiecare are o reprezentare mentală despre cum trebuie să arate viaţa lui sexuală în mare. Practic însă este de aşteptat ca cei doi partenri să negocieze ceea ce este legat de viaţa lor sexuala în cuplu. Am prezentat anterior factorii ce influenţeaza viaţa sexuală, practic nu există ceva bătut în cuie, fiecare cuplu îşi asumă reguli proprii care să le aducă o stare de bine.
Trimiteți un comentariu