21 apr. 2012

Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret - Directia pentru StudentiAutoritatea Nationala pentru Sport si Tineret - Directia pentru Studenti
organizeaza in perioada 07-14.05,2012 proiectul " Tabara de salvare montana" ce se va desfasura in Centrul Nafional Salvamont Padina-Bucegi, in parteneriat cu Asociatia Nationala a Salvatorilor Montani din Romania.

Participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii :
- sa fie studenti si sa aiba varste cuprnse intre 18 si 36 ani - criteriu dovedit prin actul de
identitate si cametul de student;
- sa fie apti din punct de vedere medical;
- sa fie studenti cuprinsi la forme de invatamant care nu au in curicula astfel de cursuri.

MODALITATEA DE INSCRIERE:
Aplicaliile pentru inscrierea participantilor la proiectului ,,Tabara de salvare montana' se
realizeaza in baza urmatoarelor documente :
A) - formularul tip de inscriere (Anexa 1)
B) - documeutl de identitate (Cl) si Carnetul de Student - in copie, prima pagina;
C) - declaraiie pe proprie raspundere a beneficiarului privind acordul participarii in urma absolvirii ca voluntar la actiuni ANST conform pregatirii, respectiv eseu conform (Anexa 2);
D) - adeverinta eliberata de secretariatul facultitii cu media de absolvire a anului scolar precedent, sernnata si stampilata de catre institutia de invatarnant de unde provine beneflciarul.


*Documentele, insotite de adresa de inaintare semnata si stampilata, se transmit prin posta la
sediul ANST din str. Vasile Conta nr.16, Sector 2, Bucuresti, pentru Directia pentru Studenti.
**Documentele vor fi transmise Directiei pentru Studenti pana in data de 28.04.2012 ora 12. Pentru orice alte informalii va rugam sa ne contactati prin e-mail la urmitoarea adresa: dps@anst.gov.ro si la tel.07 63 67 43 04 - Dinca Alexandru ; tel/ fax:021 /3 07 6 47 1.
Trimiteți un comentariu