31 mai 2012

Specialistul în sănătate mintală

Cele 10 atribuţii ale specialistului în sănătate mintală. Specialiştii în
sănătate mintală care lucrează cu persoane cu tulburare de identitate de gen
pot fi frecvent solicitaţi să îşi asume unele din următoarele responsabilităţi:
să diagnosticheze cu acurateţe tulburarea de identitate de gen;
să diagnosticheze cu acurateţe orice comorbiditate psihiatrică şi să o
trateze adecvat;
să consilieze persoana în ceea ce priveşte opţiunile de tratament şi
implicaţiile lor;
să se angajeze în psihoterapie;
să asigure calificarea şi pregătirea pentru terapia hormonală sau
chirurgicală;
să facă recomandări formale pentru colegii medici şi chirurgi;
să documenteze istoricul relevant al pacientului într-o scrisoare de
recomandare;
să fie parte a unei echipe de specialişti cu interes în tulburările de
identitate de gen;
să educe membrii familiei, angajatorii şi instituţiile cu privire la
tulburările de identitate de gen;
să fie disponibili pentru urmărirea pacienţilor văzuţi anterior.
Specialistul pentru adulţi. Pregătirea profesională a specialistului în
sănătate mintală care se axează pe tulburările de identitate de gen ale
adultului se bazează pe competenţa clinică generală în diagnosticarea şi
tratamentul tulburărilor mintale sau emoţionale. Pregătirea clinică poate fi
obţinută în cadrul oricărei discipline formale credenţiale – de ex. psihologie,
psihiatrie, asistenţă socială, consiliere sau asistenţă medicală. Următoarele
sunt credenţialele minime recomandate pentru competenţă specială în
cadrul tulburărilor de identitate de gen:
Diploma de masterat sau echivalentul ei în domeniul clinic al ştiinţelor
comportamentale. Aceasta (sau o diplomă mai avansată) trebuie sa fie
acordată de o instituţie acreditată de o comisie de acreditare naţională
sau regională. Specialistul în sănătate mintală trebuie să aibă
credenţiale documentate de la o instituţie adecvată de pregătire şi de la
o comisie de licenţiere;
Pregătire de specialitate şi competenţă în evaluarea tulburărilor
sexuale după DSM-IV/ICD-10 (nu doar tulburări de identitate de gen)

Formare supervizată şi competenţă în psihoterapie;
Educaţie continuă în tratamentul tulburărilor de identitate de gen,
care poate să includă participarea la întâlniri profesionale, workshopuri
şi seminarii sau participarea în cercetarea referitoare la domeniul
identităţii de gen.
Specialistul pentru copii. Profesionistul care evaluează şi oferă
tratament timpuriu pentru un copil sau adolescent cu GID trebuie să aibă
pregătire în psihopatologia dezvoltării copilului şi adolescentului.
Specialistul trebuie să aibă competenţă în diagnosticarea şi tratamentul
problemelor obişnuite ale copiilor şi adolescenţilor. Aceste cerinţe sunt
suplimentare cerinţelor enunțate în cazul specialistului pentru adulţi.
8 Diferenţa dintre eligibilitate şi oportunitate . Standardele de
îngrijire conțin recomandări privind cerinţele de eligibilitate pentru terapia
hormonală şi chirurgicală. Pacientul şi terapeutul nu ar trebui să ceară
terapie hormonală sau chirurgie decât după ce, într-o primă fază, au fost
îndeplinite cerinţele de eligibilitate recomandate. Un exemplu de cerinţă de
eligibilitate este: o persoană trebuie să trăiască permanent în genul preferat
timp de 12 luni înainte de chirurgia genitală. Pentru a întruni acest criteriu,
specialistul trebuie să certifice că experimentarea genului dorit în viaţa reală
a avut loc pe această durată. Întrunirea criteriilor de oportunitate –
continuarea consolidării identităţii de gen care evoluează sau îmbunătăţirea
sănătăţii mintale în rolul de gen nou sau confirmat – e mai complicată
deoarece se bazează pe aprecierea clinicianului şi a pacientului.
Relaţia specialistului în sănătate mintală cu medicul internist
(endocrinolog) şi cu chirurgul. Specialiştii în sănătate mintală care
recomandă terapia hormonală şi chirurgicală împart responsabilitatea
legală şi etică pentru această decizie cu doctorul care furnizează tratamentul.
Tratamentul hormonal poate frecvent ameliora anxietatea şi depresia, fără
folosirea unei medicaţii psihotrope adiţionale. Totuşi unele persoane
necesită medicaţie psihotropă înainte sau în timpul tratamentului hormonal
sau chirurgiei. Specialistul în sănătate mintală este aşteptat să facă această
evaluare şi să se asigure că pacientului îi este oferită medicaţia psihotropă
adecvată. Existenţa unei comorbidităţi psihiatrice nu exclude neapărat
tratamentul hormonal sau chirurgical, dar unele diagnostice ridică dileme
dificile în tratament şi pot întârzia sau exclude folosirea oricăruia din
tratamente.

Scrisoarea de documentare pentru terapia hormonală sau
chirurgie a specialistului de sănătate mintală trebuie să specifice
succint:
caracteristicile generale de identificare ale pacientului;
diagnosticele genului iniţial şi evolutiv, sexului şi alte diagnostice
psihiatrice;
durata relaţiei lor profesionale, inclusiv tipul de psihoterapie sau
evaluare la care pacientul a fost supus;
criteriile de eligibilitate care au fost întrunite şi argumentarea
profesionistului în sănătate mintală pentru terapia hormonală şi
chirurgie;
măsura în care pacientul a urmat standardele de îngrijire până în
prezent şi probabilitatea complianţei pe viitor;
dacă autorul raportului face parte dintr-o echipă multidisciplinară
axată pe tulburări de identitate de gen;
faptul că expeditorul este disponibil pentru a fi contactat telefonic,
dacă este necesar să confirme personal că este autorul acestei scrisori.
Modalitatea în care este structurată şi cât de completă e această scrisoare
sunt aspecte care pot asigura medicului care prescrie terapia hormonală şi
chirurgului un nivel ridicat al încrederii că specialistul în sănătate mintală
are cunoştinţele necesare şi este competent în ceea ce priveşte tulburarea de
identitate de gen.
Pentru instituirea terapiei hormonale sau pentru chirurgia
sânilor este necesară o singură scrisoare. Pentru instituirea terapiei
hormonale sau pentru o referinţă pentru chirurgia sânilor (de ex.:
mastectomie, reconstrucţia pieptului sau mamoplastie augmentativă) este
suficientă o singură scrisoare de la specialistul de sănătate mintală, scrisoare
care să cuprindă cele 7 puncte de mai sus, şi care să fie adresată medicului
care va fi responsabil de tratamentul medicamentos al pacientului.
Pentru chirurgia genitală sunt necesare, de obicei, două scrisori.
Chirurgia genitală pentru bărbaţii biologici poate include orhiectomie,
penectomie, clitoroplastie, labioplastie sau crearea unui neovagin; pentru
femeile biologice poate include histerectomie, salpingo-ooforectomie,
vaginectomie, metoidioplastie, scrotoplastie, uretroplastie, amplasarea de
proteze testiculare sau crearea unui neofalus.
Ideal ar fi ca specialiştii în sănătate mintală să îşi conducă intervenţiile şi să
raporteze periodic felul în care decurg acestea- ca parte a unei echipe formate
din mai mulţi profesionişti în sănătate mintală şi medici care nu sunt
psihiatri. În astfel de situaţii poate fi suficientă o singură scrisoare către
medicul care efectuează chirurgia genitală, scrisoare care să fie semnată de
doi specialişti în sănătate mintală.
Totuşi, mai frecvent, scrisorile de recomandare provin de la specialişti în
sănătate mintală care lucrează independent, fără colegi experimentaţi în
tulburările de identitate de gen. Deoarece specialiștii care lucrează
independent pot să nu aibă beneficiile intervizării profesionale constante în
domeniul problematicii de gen, în acest caz sunt necesare două scrisori de
recomandare pentru iniţierea chirurgiei genitale. Dacă prima scrisoare
provine de la o persoană cu diplomă de masterat, a doua ar trebui să fie de la
un psihiatru sau psiholog clinic cu Ph.D., care este de aşteptat să evalueze
adecvat comorbidităţile psihiatrice. Dacă prima scrisoare este de la
psihoterapeutul pacientului, a doua scrisoare trebuie să fie de la o persoană
care a jucat doar un rol evaluativ pentru pacient. Oricum, fiecare scrisoare
trebuie să acopere aceleaşi teme. Cel puţin una dintre scrisori trebuie să
reprezinte un raport extensiv. Persoana care scrie a doua scrisoare, după ce a
citit-o pe prima, poate să aleagă să scrie un rezumat mai scurt şi un acord cu
prima recomandare.


Trimiteți un comentariu