26 iul. 2012

BACKGROUND-UL BEHAVIORISMULUIBehaviorismul a fost precedat de orientarea metodologică reprezentată de reflexologia rusă şi de conexionismul lui Thorndike.
            Psihologia obiectivă (psihologia care instistă să studieze doar apectele care pot fi direct măsurabile) a fost dezvoltată în Rusia înainte de apariţia behaviorismului. De asemenea, în psihologia funcţionalistă au apărut câteva idei care sunt foarte aproape de poziţia lui Watson. Spre deosebire de stucturalişti, care considerau ca singură metodă de investigaţie în psihologie introspecţia iar obiectivul cercetărilor ca fiind studierea conţinutului şi proceselor conştiinţei, funcţionaliştii au acceptat pe lângă introspecţionism şi studiul comportamentului. De asemenea abordarea funcţionalistă a deschis psihologiei calea aplicaţiilor practice.


1. Psihologia obiectivă din Rusia
            Fondatorul psihologiei obiective este considerat Ivan M. Sechenov. Şi-a făcut studiile sale în domeniul psihologiei sub îndrumarea lui Jonannes Müller, Emil DuBois-Reymoond şi Hermann von Helmoltz. Sechenov a încercat să explice toate fenomenele psihice pe baza asociaţionismului şi materialismului, fiind astfel evidentă influenţa pozitivismului care caracteriza poziţia psihologilor din Berlin. Sechenov argumenta vehement împotriva ideii că gândurile cauzează comportamentele, în viziunea sa, de fapt stimularea externă este cea care determină comportamentul:
De vreme ce sucesiunea a două acte este de obicei privită ca indicaţie a relaţiei lor cauzale.... gândul este în general privit ca şi cauză a acţiunii. Atunci când influenţa externă, adică stimulul senzorial rămâne necunoscut – ceea ce se întâmplă foarte des – gândul este acceptat ca şi cauză iniţială a acţiunii. Dacă luăm în considerare  şi natura subiectivă a gândului, în care oamenii cred cu putere, veţi realiza cât de mult cred oamenii în vocea conştiinţei de sine când afirmă asemenea lucruri. Dar, de fapt, acestă poziţie nu este corectă: cauza iniţială a oricărei acţiuni este întotdeauna legată de stimularea senzorială externă, deoarece fără asta gândirea este de neconceput. (Sechenov, 1863/1965, pp. 88-89, apud ....)
Sechenov nu a negat existenţa sau importanţa conştiinţei dar s-a străduit să o explice în termenii relaţiei care există între procesele psihologice şi evenimentele externe. Pentru Sechenov atât overt behavior (comportament deschis, extern) cât şi covert behavior (procesele mentale) sunt reflexive în sensul că ambele sunt legate de stimularea externă. De asemenea, ambele rezultă din procesele fiziologice ale creierului.
Concepte cheie
Inhibiţia
Pornind de la cercetările lui Eduard Weber, care a decoperit că stimularea nervului vagal conduce la inhibarea bătăilor inimii Sechenov a realizat experimente care au condus la demonstrarea faptului că anumiţi centrii cerebrali atuci când sunt stimulaţi determină inhibarea comportamentului reflexiv. Această descoperire este importantă deoarece a condus la găsirea unei explicaţii ştiinţifice la următoarea întrebare: De ce există adesea o discrepanţă între intensitatea stimulului şi intensitatea răspunsului care îi urmează. Pe baza acestor descoperiri Sechenov şi-a continuat cercetările în direcţia explicării tuturor comportamentelor, inclusiv a celor umane, ca fiind reflexive. Reflex, în concepţia lui Sechenov, este orice mişcare musculară care este precedată de un eveniment care o precede.
Trimiteți un comentariu