4 iul. 2012

Dezvoltarea unui climat orientat spre sarcină
După ce a-ţi fost informaţi cu privire la principale caracteristici ale diferitelor tipologii de sportivi, veţi observa că sportivi orientaţi spre măiestrie dispun motivaţia cea mai potrivită. Ei îşi stabilesc cele mai provocatoare scopuri, depun eforturi intense şi demonstrează cel mai mare grad de persistenţă în faţă adversităţilor. Este esenţial ca antrenorii să ştie să genereze un climat orientat spre măiestrie. Poate veţi crede că cei mai talentaţi sportivi sunt orientaţi spre măiestrie sau sunt orientaţi spre succes iar cei mai puţini talentaţi sunt cei care se caracterizează prin evitarea eşecurilor. În realitate, mulţi dintre cei mai talentaţi  sportivi tind să evite eşecurile. Cine sunt aceşti sportivi? Probabil că nici nu a-ţi auzit de ei sau dacă a-ţi auzit ei fac parte din echipa pe care o antrenaţi. Fără muncă asiduă şi focalizare pe învăţare, ei nu-şi vor atinge potenţialul maxim.
Unii antrenori acceptă că o atmosferă orientată spre măiestrie este adecvată pentru tineri, pentru dezvoltarea lor şi consideră că pentru sportivii de înalt nivel o atmosferă orientată spre rezultat, spre victorie, este mai potrivită. Acest lucru este cu desăvârşire fals. Legendarul antrenor John Wooden câştigător a 10 titluri NCAA, nu s-a focusat niciodată pe victorie. El insista ca fiecare jucător să se dedice total jocului. El definea succesul în termeni de cât de pregătită era echipa să evolueze la nivelul ei de competenţa. Dacă un jucător iese de pe teren şi a dat 100% din ceea ce poate,  atunci ar trebui să stea cu capul sus indiferent de rezultat. Sportivi ar trebui încurajaţi să vadă succesul ca şi mulţumire de sine derivată din faptul că au încercat să fie cei mai buni în limita propriilor capacităţi şi pregătiri. Cu siguranţă accentul pus pe pregătire, efort şi progres personal a ajutat la obţinerea victoriilor prin crearea unei atmosfere care a crescut motivaţia şi a favorizat dezvoltarea abilităţilor sportive.
În sportul profesionist se pune accent atât pe  scopuri de măiestrie cât şi pe cele de rezultat. Victoria nu este în mod necesar egală cu înfrângerea adversarilor dar mai mult  atingerea maximumului de competenţe, este mai mult o luptă cu tine în mare măsură. Cu toate că victoria este importantă, sarcina cea mai importantă pentru sportivii de succes este să-şi depăşească oponenţii şi mai degrabă să se depăşească pe ei înşişi.
Mulţi sportivi cred că dezvoltarea abilităţilor şi progresul sunt precursori esenţiali ai succesului competiţional, dar îşi pierd această perspectivă în dorinţa lor de a câştiga, dezvoltând o orientare spre rezultat. Acest lucru subminează apoi accentul pe care ei îl pun pe efort şi îmbunătăţire a abilităţilor. Se poate aluneca foarte uşor  spre un climat orientat spre rezultat prin accentul constant pus pe victorie. Greşelile şi erorile, care sunt de fapt părţi ale procesului de învăţare sunt privite ca şi ameninţări care trebuie eliminate cu orice preţ. Antrenorii îşi pedepsesc sportivi care le comit sau îi pun în situaţii publice stânjenitoare. Mulţi antrenori fac greşeala de a acorda atenţie sporită doar vedetelor şi uneori creează o rivalitate între sportivi în credinţa că vor fi mai motivaţi pentru a atinge nivele cât mai înalte de performanţă.
O focalizare pe sarcină este total o abordare opusă. Din cauza fragilităţii motivaţionale generate de orientarea spre rezultat şi din cauza dificultăţii de a susţine percepţii pozitive asupra sinelui bazată pe comparaţia cu alţii, antrenorii ar trebui să sprijine sportivii să devină orientaţi spre sarcină. Sportivii care beneficiază  de o orientare spre sarcină generată de antrenorii lor sunt mai motivaţi , au încredere mai mare în ei  şi mai puţină anxietate decât sportivii care joacă într-o altă atmosferă. Nu este de loc surprinzător că aceşti sportivi evoluează mai bine. Aceste lucru este adevărat în sportul pentru tineri precum şi la cel mai înalt nivel.
Cum pot antrenorii să realizeze acest climat motivaţional? Pe scurt, ei trebuie să-şi acordeze acţiunile să fie în concordanţă cu credinţele lor privind importanţa efortului şi învăţării. Ei trebuie să se concentreze asupra dezvoltării abilităţilor, să sprijine o atitudine pozitivă  definind succesul  în termeni de efort, progres personal mai mult decât rezultatul final.  Ei îşi încurajează sportivii să-şi adreseze provocări pentru a progresa. Creează o cultură de echipă care priveşte greşelile ca părţi naturale şi necesare ale procesului de învăţare şi nu o un motiv de ridiculizare sau un semn de eşec.  Antrenorii ajută sportivii să fie conştienţi că de şi există diferenţele individuale între membrii echipei, fiecare are un rol important în succesul echipei.
Tabel. Definirea climatului motivaţional orientat spre sarcină
Trimiteți un comentariu