4 aug. 2012

FRICAFrica de testele scrise- condiţionare clasică
Mai întâi se pare că Sam a dezvoltat o frică condiţionată în ceea ce priveşte testele scrise. Dat fiind faptul că Sam a fost un elev care întotdeuana a muncit din greu pentru a obţine rezultate bune la învăţătură pe baza condiţionării clasice putem presupune că a ajuns să asocieze munca de la şcoală cu anxietatea. De vreme ce în acest caz nu se specifică circumstanţele putem presupune că Sam a avut în trecut experienţe negative referitoare la testele scrise (nu a reuşit întotdeauna să obţină note mari). Astfel, este posibil ca notele mici obţinute să fi fost însoţite de dezaprobarea părinţilor sau poate chiar de sentimente de ruşinare faţă de prieteni (SNC- stimul necondiţionat). Frica şi anxietatea produse (RNC – răspuns necondiţionat) de aceşti stimuli au devenit apoi asociate cu situaţia specifică de a da teste scrise, astfel testul scris a devenit stimul condiţionat (SC) pentru anxietate (RC).
Frica de a-i cere Vanessei o întâlnire- Condiţionare clasică + Condiţionare operantă
Tot prin condiţionare clasică se poate explica şi teama lui Sam de a îi cere Vanessei o întîlnire. Este posibil ca în trecut Sam să fi fost respins de fete independente şi inteligente (SNC), teama şi ruşinea resimţite atunci (RNC) au devenit asociate cu fete de acest gen, astfel acum chiar dacă este atras de Vanessa ea este pentru Sam SC pentru anxietatea lui (RC).
Din perspectiva condiţionării operante prietenia Vanessei reprezintă pentru Sam o întărire pozitivă. Sam nu este sigur dacă acest răspuns pozitiv din partea Vanessei se va generaliza şi în cazul unei relaţii romantice, sau ea va avea comportamente diferite faţă de Sam prietenul şi Sam iubitul. Sam se teme că în postura de iubit va primi din partea Vanessei o întărire negativă astfel el este tentat să abordeze doar comportamentul de prieten care îi asigură din partea fetei o întărire pozitivă Astfel, el evită posibilitatea de a simţi anxietatea care ar putea să apară în situaţia în care Vanessa îl va respinge ca iubit
Procrastinarea – Condiţionare clasică + Condiţionare operantă
            Procrastinarea lui Sam reprezintă o formă de condiţionare operantă. Dat fiind faptul că munca de la şcoală este puternic aversivă –“ La începutul primului semestru şi-a dat seama că volumul de muncă este mai mare decât se aştepta şi a început să se îngrijoreze privitor la reuşitele sale” (întăritor condiţionat negativ) el o evită prin procrastinare. Dat fiind faptul că procrastinarea înlătură stimulii negativi, ea este o formă de întărire negativă, deci el continuă să evite realizarea temelor de la facultate. În acelaşi timp, socializarea cu prietenii, privitul la TV reprezentau pentru Sam activităţi plăcute fiind astfel întăriri pozitive, chiar dacă erau într-un fel limitate de sentimentul de vină (întărire negativă). De menţionat este faptul că întăririle pentru procrastinare sunt imediate, în timp ce întărirea care ar fi putut fi reprezentată de obţinerea unor note mari nu se putea concretiza imediat. Astfel întăririle pentru procrastinare erau mai puternice. Cărţile, temele pe care le avea de realizat reprezentau pentru Sam sitmuli discriminativi, aceştia semnalizau munca de la şcoală pe care Sam a învăţat prin condiţionare clasică să o asocieze cu anxietatea. Astfel, Sam a continuat să evite aceşti stimuli (se apuca de învăţat doar în ultima clipă). Din prezentarea situaţiei lui Sam reiese că înainte de a junge la facultate ceea ce reprezenta pentru el întărire pozitivă pentru a-şi realiza sarcinile şcolare era obţinerea unor note bune. Dat fiind faptul că acum la facultate examinarea se realiza spre sfârşitul semestrului iar succesul academic nu părea să fie pentru Sam consistent, mediul universitar îi furniza acestuia un program variabil de întăriri. Dat fiind faptul că programele de aplicare variabilă a întăririlor promovează comportamente rezistente la extincţie, aşa se explică faptul că în ciuda limitelor pe care le avea strategia lui Sam de  a învăţa doar înainte de examene acesta a continuat să promoveze acest comportament. Sam a continuat acest comportament şi l-a generalizat la toate materiile studiate în facultate. Proximitatea examenelor reprezintă pentru Sam stimul discriminativ, care îl anunţă că dacă nu învaţă nici în acest moment este în pericol de a nu trece examenele (a nu trece examenele= întărire negativă).
            Behavioriştii ar spune că Sam, ca orice individ, are o istorie complexă de comportamente învăţate de-a lungul istoriei sale. Recomandarea lor pentru Sam ar fi să se folosească strategii de modificare a comportamentului pentru a face faţă anxietăţii, procrastinării în ceea ce priveşte sarcinile de la facultate şi evitării a unei posibile legături romantice cu Vanessa.
Trimiteți un comentariu