2 sept. 2012

Sociosexualitatea


             Majoritatea cercetărilor din domeniu încearcă să deslusească în ce constă motivatia
primară în căutarea partenerului si construiesc o dimensiune influentă a personalitătii care
mobilizează energia relatională: sociosexualitatea, clarificată de J. Simpson si S. Gangstead
(1991, 1992). Această dimensiune reprezintă orientarea subiectului fată de „celălalt“ în
registrul relatiilor intime, luînd în considerare si un registru temporal, care priveste si
dezvoltarea potentială a raportului cu partenerul, precum si implicatiile sociale ale deciziei de a fi împreună. Sociosexualitatea poate fi, conform delimitărilor enuntate, nerestrictivă, caz în
care subiectul consimte să se implice într-o interactiune ce angajează relatii sexuale în absenta apropierii sufletesti si a emotiilor împărtăsite; sau restrictivă, în care face un astfel de pas doar dacă relatiile sexuale se bizuie pe o angajare reciprocă si pe o apropiere afectivă autentică. Oamenii pot fi identificati cu destulă usurintă precumpănitor într-una sau alta dintre aceste orientări, iar indiciile după care pot fi clasificati sunt prezentate de cei doi psihologi după cum urmează:Sociosexualitatea subiectilor
Registre comportamentale si motivationale:

Preferinte în dragoste:


Orientare socio-sexuală restrictivă 

- preferă un partener în dragoste care este fizic seducător, cu mult sex-appeal.
Orientare socio-sexuală nerestrictivă:


- preferă un partener în dragoste care este amabil, cald,
întelegător, credincios, loial si cu care împărtăseste aceleasi valori
si credinte; care este privit ca un potential bun părinte, care îsi doreste copii.Comportament non-verbal în interactiunea cu un necunoscut atractiv:


Orientare socio-sexuală restrictivă 

- bărbatii: zîmbesc frecvent, glumesc, „agată”, flirtează; rar îsi ascund privirea.
- femeile: se apropie de partener, înclină insesizabil capul, se apleacă discret.Orientare socio-sexuală nerestrictivă:


- bărbatii: zîmbesc, glumesc si flirtează rar, mult mai frecvent fiind
retinuti si ocolind cel mai adesea privirea „celuilalt”.
- femeile: aproape imobile din punctul de vedere al expresivitttii gestuale.Temeiul atractiei exercitate de partener:

Orientare socio-sexuală restrictivă -

- atractia fată de „celălalt” este datorată atractivitătii fizice si charismei sale;
- subiectul este încrezător în sine, mai degrabă iresponsabil, „necredincios”,
 favorizînd implicarea în  relatii de scurtă durată.Orientare socio-sexuală nerestrictivă:


- atractia se stabileste fată de un partener care arată rezonabil, fără să detină
un magnetism personal, dar care este stabil, responsabil, preocupat,
credincios, orientat înspre întemeierea si unei familii si grija
manifestată fată de ea.Caracteristicile partenerului curent:

Orientare socio-sexuală restrictivă 

- este curent implicat cu un partener care este relativ
neinhibat si deopotrivă atractiv fizic si stimulativ sexual.Orientare socio-sexuală nerestrictivă:


- este curent implicat cu un partener care este iubit si cu care
sunt toate premisele ca să rămînă în relatie.

Trimiteți un comentariu