13 oct. 2012

Sistemul opiniei publice si mentalitateaSe cuvine subliniat faptul că opinia publică se integrează întotdeauna unui univers mental mai cuprinzător al unei societăti, constituind doar o expresie de suprafată a fenomenalitătii sociale. R. McIver (1954) a construit un model care integrează diferitele nivele ale subiectivitătii sociale într-o perspectivă sistemică, ce reunea mai multe registre:
— distribuirea opiniilor, prin dispunerea ramificată a informatiilor;
— structura comunicatională, care se articula prin intermediul unor actori sociali si a unor
retele de comunicare;
— cadrul general de consens (the ground of consensus), constituit din ansamblul normelor si
valorilor generatoare de atitudini sociale durabile.
P. Lazarsfeld (1957), în Public Opinion and the Clasical Tradition, va prelua ideile lui R.
McIver si va accentua rolul climatului general de opinie, rezervîndu-i rolul unui adevărat fundal axiologic ce modelează opinia publică. Perspectiva pe care ne-o propune autorul american poate fi descrisă astfel: Cum se poate modifica opinia publică mai eficace: sincronizînd mesajele cu dominantele mentalității publicului țintă, sau construind mesaje atractive și cu impact?


Opinia publică = SISTEM 
Esential – nivelul mentalitătilor
Realitatea social-istorică eveniment răspuns prompt opinie publică particulară
MENTALITATEA
VALORI = principii fundamentale de orientare socială; coduri esentiale de „lectură” a
realitătii = dezirabile pe calea ereditătii sociale.
Personalitatea = factorii de caracter, volitionali sau aptitudinali.
ATITUDINI = optiuni orientate ( + / - ) fată de obiecte, fenomene, actori sociali.
OPINII = răspunsuri efective, verbalizate, actuale.


M. Rokeach (1973), într-un studiu care îsi propunea să dezvăluie modul de structurare al
universului axiologic al unei societăti, a construit o celebră grilă de valori sociale, ierarhizate
după cum urmează:
- VI (valori instrumentale) = 20
- Valori de actiune;
- Valori finalităti.
- VF (valori finalităti) = 20
- Valori de autorealizare;
- Valori de satisfactie afectivă.
Total = 40 de valori sociale


Ordin de mărime
Registru Caracteristici
Zeci Valori Constituie nucleul ordonator al personalitătii care orientează
cognitiile si conduitele sociale.
Sute Atitudini Operationalizări contextuale ale valorilor.
Mii Opinii Expresii verbale ale atitudinilor.


Aceste evaluări sunt utile în a argumenta că, desi opiniile sunt speciile de subiectivitate
socială imediat vizibile, ele sunt cele mai fluctuante si mai putin consistente (Rotariu, Ilut, 1997). Astfel, schimbarea de mentalitate nu se poate efectua doar prin schimbarea opiniilor
(chiar dacă acestea se propagă la nivel de masă), iar cunoasterea mentalitătilor nu se poate realiza doar pe calea sondajelor de opinie, fiind necesară o nuantare metodologică. Pe această cale se impune, alături de valorificarea resurselor de cunoastere proprii sondajelor de opinie, si exersarea altor tehnici, precum istoria serială, realizarea unor portrete colective, analiza produselor simbolice, constituirea unor biografii sociale sau derularea unor interviuri de istorie orală.
Trimiteți un comentariu