19 mar. 2013

Ce este psihologia evolutionistă?

Psihologia evolutionistă este stiinta care studiază sistemul psihic uman din perspectiva teoriei
evolutioniste. Prin sistemul psihic uman întelegem complexul: stimuli-prelucrări informationale răspunsuri (David, 2000). Mai precis spus, psihologia evolutionistă studiază structurile cognitive care formează arhitectura mintii umane, structuri care sunt rezultat al procesului evolutiv, adică au fost elaborate prin selectie naturală, pentru a rezolva probleme adaptative cu care s-au confruntat strămosii nostri în mediul adaptării evolutioniste (environment of evolutionary adaptedness; EEA)
(Buss et al., 1998; Buss, 2001; Cosmides & Tooby, 2006; Hagen, 2006).
La o analiză detaliată a structurii anatomice a organismului uman, se poate evidentia o arhitectură generală a acestuia; astfel, toti oamenii au organele interne relationate similar (ex. stomacul comunică cu pancreasul), arhitectura organismului asigurând functionarea si supravietuirea acestuia. Evident că există si variatii (ex. în forma organului), dar aceste variatii sunt fie minime (zgomot) si nu afectează functionarea, fie, mai rar, accentuate si atunci devin patologie. Similar, mintea umană are o arhitectură general valabilă la toti oamenii; variatiile existente în această arhitectură sunt fie zgomot, fie patologie (Cosmides & Tooby, 2006). Să detaliem si să clarificăm în continuare această definitie si constructele pe care ea le include. Modelul ABC cognitiv (Ellis, 1962) este cadrul în care poate fi conceptualizată, la nivel general,abordarea psihologiei evolutioniste. Modelul ABC cognitiv are următoarele componente:
A (activating events) = evenimentul activator poate fi de tip situatie externă (evenimente de
viată) sau de tip situatie internă/subiectivă (ex. emotii, aspecte psihofiziologice/biologice,
comportamente).
B (beliefs) = cognitiile persoanei (elementul de prelucrare informatională). Acestea se
interpun între evenimentul activator si consecintele afectiv-emotionale/subiective, comportamentale si/sau psihofiziologice/biologice. Cognitiile persoanei nu sunt doar declansate de evenimentul activator, ci ele mediază modul de percepere si reprezentare a acestuia în mintea noastră.
C (consequences) = consecintele (outputurile/răspunsurile) procesării cognitive a
evenimentului activator si anume: răspunsuri afectiv-emotionale/subiective, comportamentale si psihofiziologice/biologice.
Atunci când suntem interesati să întelegem răspunsurile subiectului uman (C), psihologia
evolutionistă ne orienteză spre următoarele aspecte: In articolul urmator....
Trimiteți un comentariu