12 mai 2013

Ce nu este psihologia evolutionistă?
Psihologia evolutionistă trebuie separată de demersurile care consideră că maximizarea fitness-ului este un scop mental (de obicei inconstient) si în consecintă, mintea umană este compusă din structuri cognitive generale care pot identifica ce este maximizare pentru fitness în orice mediu, determinând astfel răspunsurile subiectului uman. Psihologia evolutionistă arată că flexibilitatea mintii umane este asigurată nu de aceste structuri cognitive generale, ci de o multitudine de structuri cognitive specifice –structuri expert.

Unii autori vorbesc despre psihologii evolutioniste (Caporael, 2001), în viziunea lor existând mai multe tipuri, în functie de teoria promovată:
(1) Teoria evolutionistă clasică (darwiniană) – utilizează teoria evolutionistă clasică (variatie,
selectie, fixare, substrart biologic prin transmiterea genetică a variatiilor selectate) pentru a întelege mintea umană (Cosmides, & Tooby, 1987).
(2) Teoriile selectiei generale – utilizează trei concepte de bază: variatie, selectie si fixare, fără a face cu necesitate apel la substratul biologic; artefacte culturale sau chiar teorii stiintifice pot face obiectul analizei evolutioniste în acest cadru teoretic (Campbell, 1997).
(3) Teoriile de inspiratie socială – cu focalizare pe inteligenta socială abordată evolutionist (Byrne, & Whiten, 1988).
(4) Teoriile evolutioniste multinivelare – idea fundamentală este că selectia actionează nu doar la nivelul genei, ci la niveluri multiple (ex. cromozomial, individual, de grup) (Maynard Smith, J., & Szathmary, 1995).
(5) Teoriile sistemice – ideea fundamentală este că organismul si mediul evoluează si se definesc reciproc (Wimsatt, 1999).

Aceste variatii reprezintă nu “psihologii evolutioniste” diferite, ci teorii diverse în cadrul
psihologiei evolutioniste. Psihologia evolutionistă nu aplică teoria darwiniană în întelegerea mintii umane, ci teoria evolutionistă modernă; pe măsură ce aceasta se dezvoltă, psihologia evolutionistă asimilează aceste dezvoltări. Astfel, nu este corect să spunem că psihologia evolutionistă clasică utilizează teoria darwiniană, în timp ce celelalte psihologii evolutioniste se bazează pe variante îmbunătătite ale acesteia! O paradigmă într-un domeniu, cum este psihologia evolutionistă în cadrul psihologiei, acomodează teorii diverse, uneori aflate în contradictie.

Trimiteți un comentariu