2 aug. 2013

Comportamentul sexual si diferentele intre sexe


Comportamentul sexual si diferentele psihologice dintre sexe au făcut obiectul abordării
evolutioniste în mod riguros. Ca urmare a cercetărilor efectuate, s-a impus idea că comportamentul sexual si diferentele psihologice între sexe sunt mai bine explicate de psihologia evolutionistă decât de modelul psihosocial standard. Ideea fundamentală (vezi Sefcek et al., in press) este că comportamentul sexual (ex. paternurile sale: monogamie, poligamie, poliandrie, poliginie etc.-; preferintele pentru: abilităti parentale, fertilitate etc.; strategiile de împerechere: pe termen scurt, lung sau mixt), rezultat al procesului evolutiv, este în strânsă legătură cu factorii de mediu (ex. resursele existente, încărcarea patogenă, rata bărbati/femei etc.). Diferentele psihologice dintre sexe (vezi Archer, 1996; Sefcek et al., in press) sunt explicate ca fiind consecinte evolutive ale selectiei sexuale si a conflictului dintre strategiile reproductive diferite ale bărbatilor si cele ale femeilor.
Coroborând toate aceste componente accentul nu se pune doar pe diferentele dintre sexe ci si pe variatiile în cadrul aceluiasi sex.


Bibliografie obligatorie
APsyA (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (fourth edition revised). American
Psychiatric Association: Washington.
Buss, D.M. (Ed.)(2005). The handbook of evolutionary psychology. New York: Wiley.
Buss, D.M., Haselton, M.G., Shackelford, T.K., Bleske, A.L., & Wakefield, J.C. (1998). Adaptations,
exaptations, and spandrels. American Psychologist, 53, 533-548.
David, D. (2003). Castele de nisip; Stiintă si pseudostiintă în psihopatologie. Bucuresti: Editura Tritonic.
David, D., Benga, O, Rusu, A.S. (2007). Fundamente de Psihologie Evolutionista si Consiliere Genetica.
Integrari ale psihologiei si biologiei. Editura Polirom.
Cosmides, L. & Tooby, J. (2006) http://www.psych.ucsb.edu/research/cep/primer.html

Bibliografie facultativă
Archer, J. (1996). Sex differences in social behavior. Are the social role and evolutionary explanations
compatible? American Psychologist, 51, 909-917.
Austin, M.P., Ross, M., Murray, C., O’Caroll, R.E., Ebmeier, K.P. & Goodwin, G.M. (1992). Cognitive
function in major depression. Journal of Affective Disorders, 25, 21-30.
Beck, A.T. (1976). Cognitive therapy for emotional disorders. New York: International University Press.
Beck, A.T., Rush, A.J., Shaw, B.F., & Emery, G. (1979). Cognitive therapy of depression. New York:
Guilford Press.
Bolosiu, H.D. (1990). Semiologie medicală. Cluj-Napoca: Medex.
Bowlby, J. (1969). Attachment and Loss. London: Hogarth Press.
Buss, D. M. (1998). Psychological sex differences: Origins through sexual selection. În Clinchy, B.M. &
Norem, J. K. (Eds.), The Gender and Psychology Reader. New York: New York University Press.
Buss, D.M. (2001). Human nature and culture: an evolutionary psychological perspective. Journal of Personality, 69, 955-978.
Buss, D.M., Larsen, R., Westen, D., & Semmelroth, J. (1992). Sex differences in jealousy: Evolution,
physiology, and psychology. Psychological Science, 3, 251-255.
Byrne, R.W., & Whiten, A. (1988). Machiavellian Intelligence: Social Expertise and the Evolution of
Intellect in Monkeys, Apes and Humans. Oxford: Oxford University Press.
Campbell, D.T. (1997). From evolutionary epistemology via selection theory to a sociology of scientific
validity. Evolution and Cognition, 3, 5-38.
Caporael, L.R. (2001). Evolutionary psychology: toward a unifying theory and a hybrid science. Annual
Review of Psychology, 52, 607-628.
Chomsky, N. (1968). Language and Mind. New York: Harcourt, Brace and World.
Cosmides, L., & Tooby, J. (1987). From evolution to behavior: Evolutionary psychology as the missing link.
În J. Dupre (Ed.), The latest on the best: Essays on evolution and optimality. Cambridge, MA: The
MIT Press.
Cosmides, L., & Tooby, J. (1992). Cognitive adaptations for social exchange. În J. H. Barkow, L. Cosmides,
& J. Tooby (Eds.). (1992). The Adapted Mind: Evolutionary Psychology and the Generation of
Culture. New York, NY: Oxford University Press.
Cosmides, L., & Tooby, J. (2000). Evolutionary psychology and the emotions. În M. Lewis & J.M.
Haviland-Jones (Eds.), Handbook of Emotions, 2nd edition (pp. 91-115). New York: Guilford Press.
Coyne, J. (1976). Depression and the Response in Others. Journal of Abnormal Psychology, 85, 186-193.
David, D. (2000). Prelucrări inconstiente de informatie. Contaminarea psihologică în mass-media, practica
clinică si juridică. Cluj-Napoca: Editura Dacia.
David, D. (2006). Metodologia cercetării clinice. Fundamente. Iasi: Editura Polirom.
David, D., Szentagotai, A., Kallay, E., & Macavei, B. (2005). A synopsis of rational emotive behavior
therapy: Fundamental and applied research. Journal of Rational-Emotive and Cognitive-behavior
Therapy, 23, 175-221.
Ellis, A. (1962). Reason and emotion in psychotherapy. Secaucus, NJ: Citadel.
Ellis, A. (1994). Reason and emotion in psychotherapy (re. ed.). Secaucus, NJ: Birscj Lane.
Trimiteți un comentariu