16 aug. 2013

Psihic şi fizic

Relaţia psihicului cu realitatea naturală, cu mediul fizic, este o altă relaţie prin care psihicul îşi
relevă natura. Şi psihicul presupune reacţie la stimulii din mediu dar reacţiile psihice sunt diferite de cele non-psihice: „reacţiile nonpsihice au doar funcţia de reflecta (oglindi) realitatea înconjurătoare şi stimulările care vin de la ea, pe când reacţiile psihice îndeplinesc funcţia principală de a re-produce realitatea naturală, de a o produce din nou în plan ideal şi subiectiv.” (Zlate, 2000).
Reflectarea psihică este ideală (psihicul este impalpabil), activă (produce atât schimbarea obiectului reflectat cât şi a subiectului ce reflectă), subiectivă (ţine de interioritatea subiectului, filtrează, asimilează, selectează informaţia în funcţie de stările sale).
Reflectarea psihică se individualizează în funcţie de: conţinut, formă, mecanisme şi funcţii.
Conţinutul reflectării subiective este obiectiv, de natură informaţională. Individul asimilează informaţiile şi produce modelul intern al lumii externe. Unele procese psihice au un conţinut informaţional simplu, altele un conţinut informaţional complex (percepţie-gândire). Forma reflectorie este ideal-subiectivă, ireductibilă la obiectul concret şi condiţionată de caracteristicile organizării structural-dinamice proprii individului, se diversifică de la un proces la altul - la unele este imaginea, la altele conceptul şi la altele
trăirea. Mecanismele reflectării psihice reprezintă un ansamblu de operaţii, procedee şi procese de extragere, prelucrare, stocare, transformare, integrare şi utilizare a informaţiei. Sunt de natură neurofiziologică
(reflexe, stereotipuri dinamice, excitaţia, inhibiţia), de natură psihologică (deprinderi,
învăţarea). Funcţiile reflectării psihice sunt de semnalizare (informare, orientare), de analiză, comparare, clasificare şi evaluare a semnalelor (răspunsuri), de integrare (asamblare, sinteză, corelare) Psihicul nu are doar capacitatea de a reproduce realitatea (de a o oglindi) ci şi de a o crea adică aoferi la ieşire mai multă informaţie decât la intrare ceea ce exprimă şi mai clar natura psihicului.
Trimiteți un comentariu