18 ian. 2014

CUVÂNTUL - 2 -


Noi folosim des cuvântul Dumnezeu şi îl repetăm de multe ori. Fapt bine cunoscut că pe
măsură ce un om se foloseşte mai mult de acest cuvânt, cu atât mai mult se va bucura de
binefacerile lui. Este deajuns să pronunţăm cuvântul Dumnezeu o singură dată cunoscându-i
semnificaţia, astfel ca ritmul vibraţiilor corpului nostru să se amplifice faţă de nivelul anterior. Datorită acestui cuvânt biblia are o longevitate aşa de mare. Gândiţi-vă de câte ori este scris acolo cuvăntul Dumnezeu, şi deci, pronunţat. Fiecare cuvânt scris sau vorbit din această carte are o influenţă foarte mare. De aceea este foarte benefic obiceiul de a ţine biblia la capătul patului şi înainte de a adormi să se citească câteva pagini.
Gândurile şi cuvintele sunt nişte transmisii energetice care în funcţie de încărcătura lor,
adică de frecvenţa lor joasă sau înaltă, ne pot face rău sau bine. La fel se întâmplă şi în cazul
cuvintelor scrise. De aceea, este bine ca la capul patului în care dormim să nu ţinem cărţi care
relatează despre nefericiri, violenţe, crime sau publicaţii cu orori sexuale.
Aceste bombardamente informaţionale conţinute în cărţi sunt preluate în starea de veghe
sau de somn, afectând într-o măsură foarte mare organismul uman. După o vreme ne simţim rău, obosiţi, avem coşmaruri, stări deprimante, comportamente bizare şi violente.
Iubirea e cuvântul care se apropie foarte mult de cuvântul Dumnezeu ca influenţă
vibratorie şi se cunoasc mii de vindecări, care au fost realizate prin folosirea lui. Orice boală
cunoscută cedează locul puterii sau puterii iubirii pe care o emitem.
Noi putem influenţa în mod subtil pe cei aflaţi în preajma noastră, prin energia pozitivă sau
negativă pe care o emitem. Gândurile şi sentimentele negative sunt asemenea unor arme
puternice care pot cauza pagube considerabile. Dacă urâm pe cineva din adâncul inimii şi
trimetem spre el gânduri negative putem contribui la distrugerea lui.
În vindecarea de la distanţă grupurile de tămăduitori se roagă pentru cei aflaţi departe de ei.
Ei trimit gânduri pozitive spre cel bolnav şi prin acestea se produce vindecarea.
Gândul e permisul nostru de intrare în rezonanţă vibratorie cu cei din univers, deci şi cu
cei din împărăţia cerurilor. Dacă rămâneţi întru mine şi cuvintele mele rămân în voi. Cereţi
ceea ce voiţi şi se va da vouă (Ioan, 15.7)
Orice cuvânt are o frecvenţă vibratorie. De aceea, e benefic ca omul să utilizeze numai
cuvinte de înaltă vibraţie. Fiecare cuvânt atrage o energie asupra celui care îl exprimă şi energia e în raport cu vibraţia cuvântului. Să evităm permanenta emiterea de gânduri de vibraţie joasă ca: gânduri de ură, invidie şi de răzbunare.
Cuvintele sunt cărţile noastre de vizită în plan subtil. Cu cât cuvintele sunt mai alese şi
mai înalt vibraţionale cu atât cel care le utilizează e un spirit evoluat, o fiinţă de înaltă vibraţie
spirituală. Cu cât vibraţia cuvintelor e mai joasă cu atât fiinţa care se manifestă astfel dovedeşte că e un spirit involuat, un om de vibraţie joasă, în care nu este bine să ai încredere. El e purtător de energii joase prin care îşi atrage tot felul de necazuri, accidente şi boli. Devine astfel o victimă sigură a energiilor de vibraţie joasă pe care le emite.
Există o putere mai activă şi mai rapidă decât cuvântul, şi acesta este GÂNDUL. Cel care
întreţine gânduri rele îşi cauzează rău atât sieşi cât şi întegii lumi, el poluează universul mental general. Gândurile rele pătrund în alte minţi în care există focare vibratorii asemănătoare şi determină, prin rezonanţă, gânduri similare.
Dacă într-un loc se adună două persoane care concetrează gândirea lor asupra unei singure
idei influenţa pe care aceştia o exercită va fi de patru ori mai mare decât în cazul unei singure
persoane. La astfel de adunări gradul de influenţare creşte cu pătratul numărului de oameni care urmăresc acelaşi ideal. Atunci când un număr foarte mare de oameni se concentrează asupra unui acelaşi scop, ca de exemplu un meci de fotbal, sărbătorirea Crăciunului sau alte elemente similare ca anvergură, se crează în întregul mediu înconjurător o forţă cu efect similar luminii laser, acela de manifestare în acelaşi fază.

Astfel se explică în termeni ştiinţifici cum se poate influenţa vremea. În mod similar şi
gândurile răuvoitoare despre un om sunt suficiente pentru a influenţa energetica pământului. De modul în care vom simţi şi vom gândi depinde destinul întregii planete. Energetica negativă a omenirii unindu-se într-un singur curent poate deveni un pericol fundamental pentru planeta noastră. Toate vibraţiile mentale şi emoţionale de vibraţie joasă emise de oameni fac o aură uriaşa în jurul Terei, asemenea unui strat izolator, care afectează legăturile energetice vitale si continue cu Universul. De aceea planeta noastră este bolnavă datorită gândurilor şi vorbelor negative emise de locuitorii ei.
Acest halou negru în jurul planetei noastre ar putea fi anulat numai dacă majoritatea
oamenilor ar căuta în mod sistematic să emită numai gânduri şi emoţii înalt vibratorii.
Umanitatea trebuie să purifice şi să asaneze locuinţa sa planetară. În caz contrar omul va fi
judecat şi pedepsit de natură. De aceea noi trebuie ca din acest moment să încercăm să iubim şi să iertăm cât mai mult ca să putem salva prăbuşirea acestei planete.
Supărarea îndelungată pe un vecin poate crea o problemă, dar aceeaşi supărare îndreptată
către un grup de oameni uniţi după criteriul economic, social, naţional şi religios pătrunde mai
adânc şi se vindecă mai greu. Condamnarea frecventă a statului, a societăţii, pătrunde foarte
adânc şi poate genera cele mai grave boli în câteva generaţii, chiar până la pieirea neamului.
Dacă omul crede că toată lumea e crudă şi nedreaptă, agresivitatea societatii în cazul dat va
atinge cote maxime. Să folosim întotdeauna cuvântul pentru a ne înălţa pe noi şi pe ceilalţi şi niciodată pentru a distruge. Indiferent de condiţia noastră socială trebuie să devenim conştienţi că putem schimba totul în jurul nostru, în bine sau în rău, prin modificarea gândurilor şi dorinţelor noastre. Majoritatea oamenilor nu fac decât să critice şi să blesteme pe cei care îi guvernează. Sub influenţa acestor gânduri negative şi rău făcătoare guvernanţii sunt împinşi să ia decizii greşite pentru ţară şi greşelile lor cad asupra întregului popor. Iată deci ce forţă distructivă se poate realiza atunci când oamenii gândesc negativ în mod colectiv la o anumită persoană. Să binecuvântăm pe marii iniţiaţi şi călugări ce trăiesc în peşteri care emit în permenenţă vibraţii mentale foarte positive prin care salvează omenirea de la autodistrugere. Toate cuvintele pe care le rostim sau gândim creează realitatea noastră, se materializează. Gândurile sunt ca nişte
fiinţe vii, căci ele poartă în univers informaţia furnizată de noi înşine. Ele reprezintă cea mai vie şi subtilă forţă a omului. Orice creaţie se face cu materialul subtil al gândului. Deci noi ne cream realitatea în mod conştient în orice moment. Gândul uman pozitiv e de origine divină şi poartă în energia sa puterea luminii care conţine toate puterile şi înlătură tot ce contravine ei. Orice frază e formată din cuvinte, constituind o grupare informaţional-energetică,
asemenea unui organism viu care traduce în fapt informaţia persoanei căreia i-a fost adresată fraza. Ea nu primeşte mesajul aşa cum îl concepem noi, ci sub forma unei energii pe care o decodifică în felul său propriu.
Cuvântul rosit are o mare putere întrucât îi dăm energie din corpul nostru ca să-l facem să
lucreze. De aceea trebuie ca mai întâi să alegem cuvintele şi apoi să le dăm putere. Gândul poate fi forţa dinamizatoare din spatele cuvântului rostit şi astfel îi dăm putere. A te teme de cuvintele negative auzite la altii despre tine înseamnă a le spori energiile şi astfel influenţa lor negativă asupra ta va creşte. Dacă cuvântul e rostit într-o doară sau fără forţa gândului, el nu ajunge să se împlinească dar tot poate produce rau daca este negativ. Orice cuvânt negativ adresat unui om reprezintă un atac energetic asupra lui, cu efect de boomerang, amplificat şi asupra noastră. Efectul gândurilor şi cuvintelor noastre bune sau rele revin la noi cu siguranţa cu care le-am emis in mod amplificat.

Când eşti lovit cu vorba doare mai mult decât dacă eşti lovit cu mâna sau cu piciorul. De
aceea, este foarte important să ne analizăm cuvintele, atunci când discutăm cu cineva, pentru a nu face nici cel mai mic rău interlocutorului sau altuia/altora despre care vorbim. Cuvintele sunt energii cu modulaţii aproape infinite, care produc efecte devastatoare în timp asupra corpului subtil al fiinţelor umane. Astfel, ne atacăm, ne facem rau şi ne omorâm unul pe altul în mod sistematic, de multe ori fără să ne dăm seama de acest lucru. Mulţi oameni au obiceiul de a rosti blesteme pentru orice fleac, ei îşi blesteamă părinţii, copii, vecinii, prietenii…. Este un obicei foarte rău, fiindcă vorbele creează condiţii ca nenorocirile să apară.
Trebuie să fiţi foarte vigilenţi şi să nu terminaţi vreodată conversaţia folosind cuvinte
negative despre indiferent orice subiect sau persoana, căci există o lege universala care face ca aceste cuvinte să continue să lucreze negativ. Chiar dacă sunteţi obligaţi să criticaţi pe cineva nu sfârşiţi prin a-i înşira defectele. Terminaţi cu nişte cuvinte pozitive, spunând: are totuşi şi câteva calităţi, amintiţi-le şi apoi opriţi-vă.
Un cuvânt este o rachetă ce parcurge spaţiul şi care în trecerea ei declansează forţe,
agită entităţi şi provoacă efecte ireparabile. De aceea s-a spus: înainte de apusul soarelui
împacă-te cu fratele tău. Acest lucru înseamnă că trebuie rapid să reparăm răul făcut celorlalţi. Majoritatea oamenilor îşi lasă sentimentele să clocotească, spun ce le vine la gură şi într-o bună zi, karma le sună la uşă şi le spune: haideţi că a sosit vremea să plătiţi. Trebuie deci să reparaţi răul imediat şi fără să aşteptaţi ziua de mâine pentru că vorba spusă zboară: este o forţă, o putere care parcurge spaţiul şi care acţionează instantaneu.

17 ian. 2014

CUVÂNTUL - 1 -


CUVÂNTUL
este cea mai puternică forţă din univers de care dispune omul,
care îl poate înălţa sau distruge fără a lăsa urme.
Cuvântul este puterea prin care noi creem sau distrugem. Cuvântul este darul care
vine direct de la Dumnezeu. În evanghelia după Ioan din biblie se spune referitor la crearea
universului: La început a fost cuvântul şi cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era
cuvântul. Deci numai prin cuvânt Dumnezeu a creat toate cele văzute şi nevăzute.
Dacă Dumnezeu a creat lumea după chipul şi asemănarea Lui, înseamnă că omul a căpătat
puterea de a creea ca şi Dumnezeu. Ca fii ai Lui, noi avem acces la tot ce are Tatăl, posedăm
totul şi suntem liberi ca şi Tatăl să ne servim de tot ce El se serveşte. Pentru a atinge acest ideal e nevoie de o credinţă fără margini.
Noi avem puterea de a crea şi această putere este aşa de mare încât tot ceea ce credem se
poate transforma pentru noi în realitate. Noi ne cream pe noi înşine şi devenim ceea ce credem că suntem. De veţi crede, toate sunt cu putinţă celui care crede (Marcu 9,23). În permanenţă noi cream lucrul în care credem cu adevărat. Noi putem să fim, să facem şi să avem tot ceea ce ne imaginăm. Atunci când ştim ce vrem, universul ne oferă spontan ceea ce avem nevoie pentru realizarea acestui ţel.
Ceea ce numim noi forţa universală e o putere divină pe care tatăl o dă copiilor săi pentru a
o folosi. Noi suntem imaginea lui Dumnezeu, în formă fizică şi dispunem de o întreagă putere
creatoare.
Creaţia are la bază cuvântul, iar cuvântul este expresia gândului. Dumnezeu a creat
universul folosind forţa creatoare a gândului şi i-a dat şi omului şansa de a o folosi în sens
creativ. Din păcate omul nu a înţeles acest adevăr şi a căzut în neputinţă completă. Dacă forţa
gândului e creativă, atunci cu certitudine ea este cea cu ajutorul căreia omul poate definitiv
vindeca orice boală.
Cu forţa gândului omul poate să creeze celule sănătoase în corp sau să le distrugă pe
cele afectate. Gândul este cel care atrage răul sau binele în existenţa noastră. Putem trage
concluzia că gândul (cuvântul) este cel care a creat şi crează materia.
Cuvântul e puterea pe care o avem de a ne exprima şi de a comunica, de a gândi şi de a
crea evenimentele din viaţa noastră. Cuvântul e cea mai puternică unealtă pe care o are omul.
Cuvântul reprezintă manifestarea fiinţei noastre spirituale, scânteia divină din interiorul nostru. Cuvântul nostru poate crea cel mai frumos vis şi realitate, dar poate şi să distrugă tot ce există în jurul nostru. De aceea, folosirea greşită a cuvântului creează iadul pe pământ. Orice putere creatoare folosită rău, nepotrivit, poate deveni putere distructivă. Cuvântul nostru este magie pură, iar folosirea lui greşită poate deveni magie neagră. Cuvâtul vorbit sau scris este atât de puternic încât un simplu cuvânt poate schimba o viaţă sau poate distruge vieţile a milioane de oameni.
Un cuvânt negativ poate fi un blestem, iar adesea oamenii folosesc cuvântul la fel ca
magicienii, blestemându-se inconştient unii pe alţii. Noi îi blestemăm adeseori pe alţii prin
părerile care le exprimăm. De exemplu, dacă ne întâlnim cu un prieten şi îi spunem:ai o paloare pe faţă care se întâlneşte numai la oamenii bolnavi de cancer. Dacă el va asculta aceste cuvinte şi va fi de accord cu ele se va putea îmbolnăvi de cancer. Aceasta e puterea cuvântului. Oamenii care au un nivel ridicat de spiritualitate sunt foarte rezistenţi la blesteme, la undele mentale ale altora şi la vrăjitorii.
Cel mai adesea folosim cuvântul pentru a ne împrăştia emoţiile noastre otrăvite, pentru a ne
exprima furia, gelozia, invidia sau ura. Cuvântul e cel mai preţios şi mai puternic dar pe care îl are umanitatea, dar noi îl folosim şi împotriva noastră.
Dintre toate armele de distrugere pe care le-a inventat omul, cea mai teribilă şi mai
puternică este cuvântul nepotrivit care poate să distrugă fără să lase urme. Noi ne atacăm în
permanenţă prin cuvinte şi ne omorâm unul pe altul în mod sistematic, de multe ori fără să ne dăm seama de acest lucru. Această practică a devenit cea mai rea dintre toate formele de magie şi a fost numită bârfă. Bârfa, desi pare atat de inofensiva, ne alterează şi scurtează viaţa, ne distruge fizic şi spiritual, fiindcă în permanenţă ne ruinează sufletul şi trupul.
Bârfa e un act de magie neagră şi este foarte rea, deoarece este otravă pură. Cu toţii am
învăţat cum să bârfim acceptând bârfa altora, socotind că aceasta este o modalitate normală de comunicare. Bârfa a devenit o forma curentă de comunicare în societatea umană. Bârfa şi
gândurile urâte pe care le generează reprezintă un frecvent traumatism aplicat omului la care neam gândit.
De cele mai multe ori noi cream o otravă emoţională proprie prin folosirea unor cuvinte ca:
sunt gras, îmbătrânesc, îmi cade părul, sunt prost, nu voi fi niciodată perfect, nu voi reusi…etc. Astfel, noi materializăm aceste cuvinte în realitatea noastră sau mai bine zis împotriva noastră. De aceea, important este să înţelegem ce este cuvântul şi ce putere are el.
Întreaga lume poate să bârfească în legătură cu noi, însă dacă noi nu punem la suflet, nu
dam crezare, vom deveni imuni la bârfe. Dacă cineva ne trimite în mod intenţionat o emoţie
otrăvită, dar noi nu o luăm la modul personal, ea nu ne va afecta.
Când omul nu acceptă emoţia otrăvită aceasta se întoarce asupra celui care a trimis-o şi-l
afectează direct. Gândul şi cuvântul pun în mişcare vibraţiile ce se propagă în cecuri din ce în ce mai mari, până ce îmbrăţişează întregul univers.după care ele se întorc la noi tot atât de sigur ca atunci când le-am emis.
Gândul e o energie pură, care nu moare niciodată. Să ne ferim mintea de gândurile rele
despre ceilalţi şi să ne asumăm întreaga responsabilitate asupra sentimentelor, gândurilor şi
cuvintelor noastre.
Oamenii de ştiinţă au ajuns la concluzia că spiritul (gândirea) influenţează cu adevărat
corpul nostru de la distanţă, că există un sistem de comunicare inconştientă între indivizi, că
este posibil să influenţăm pe cineva în orice moment, fără ca acesta să fie conştient sau noi sa
fim constienti, precum oricine ne poate influenţa pe noi, fără ştirea noastră.
Omul ar trebui să conştientizeze faptul că orice idée pozitiva care trece prin mintea sa e
o exprimare directă şi perfectă a lui Dumnezeu prin el.
Cuvântul e cauza creativă din Univers, iar cuvintele noastre au putere numai în măsura în
care spiritul însuşi e văzut ca forţa care operează îndărătul lor. Noi suntem cei care decidem.
Suntem atât puterea cât şi cei care exprimă acea putere şi hotărâm ce va purta cu el acel cuvânt. Omul e creatorul cuvintelor, le alege, le plasează în forma în care ele trebuiesc să opereze şi să-şi exercite puterea.
Cuvântul e o sămânţă, puterea spiritului acţionează asupra cuvintelor aşa cum acţionează
natura asupra seminţei. Activitatea forţelor naturii face sămânţa să încolţească, deoarece sămânţa nu are puterea în ea însăşi, este doar un vehicul al acelei forţe. Să gîndeşti cu gîndurile lui Dumnezeu, aceasta ar fi esenţa puterii spirituale. În clipa în care rostim un cuvânt negativ irosim energia pură şi perfectă a Lui Dumnezeu, de aceea este bine ca în permanenţă să gîndim, să simţim, să vorbim şi să acţionăm pozitiv şi constructiv.
În cuvinte se află puterea şi energia create de gândire. În ziua în care omul va înţelege
că are puterea de a-şi schimba viaţa prin cuvintele create de gândire atinge maturitatea.
Cuvântul repetat de un million de ori devine obiect, spuneau yoghinii. Înseamnă că omul poate fi vindecat şi i se poate schimba destinul cu ajutorul cuvântului.