13 aug. 2014

Scala nominală

O măsurare pe scală nominală înseamnă, de fapt, a plasa obiectele în diferite clase. În acest caz, o valoare nu este cu nimic mai mare sau mică decât altă valoare. Un exemplu la îndemână este „valoarea” atribuită genului. Ea poate fi codificată cu „M” sau „F”, ori, la fel de bine cu „2” sau „1”. În acest caz, respectivele „valori” nu sunt decât simboluri ale unei anumite calităţi pe care o ia caracteristică de gen a unei persoane. Cu alte cuvinte, într-un asemenea caz 2 nu înseamnă că este „mai mult” sau „mai bun” decât 1 ci doar faptul că este „diferit” de acesta. Vom observa că ambele codificări de mai sus sunt arbitrare, în locul lor putând utiliza orice alte simboluri, pe o baza de convenţie. Variabilele măsurate pe scale de tip nominal pun în evidenţă diferenţe calitative între valori şi nu cantitative. Alte exemple de variabile exprimate pe scale nominale: bolile psihice (paranoia, depresie, nevroză etc), tipurile temperamentale (sanguin, coleric, flegmatic, melancolic), specialitatea universitară (psihologie, chimie, matematica etc), lateralitatea (dreptaci, stângaci), religia (ortodox, catolic etc).
Valorile de tip nominal pot fi, la rândul lor, de două feluri:
       De identificare, atunci când o valoare are rolul de codificarea identităţii, referindu-se în mod unic la o anumită persoană (codul numeric personal, sau un număr de identificare în cadrul unui experiment psihologic, de ex.). Această formă este nerelavantă din punct de vedere propriu-zis statistic, dar este extrem de utilă ca variabilă ajutătoare în manipularea şi organizarea datelor pentru prelucrare.
       Categoriale, atunci când desemnează forme pe care le ia o variabilă (tipul de liceu absolvit: „teoretic”, „industrial”, „artistic”; tipurile temperamentale: „sanguin”, „coleric”, „flegmatic”, „melancolic” etc). Această formă este în mod obişnuit întrebuinţată în psihologie, ori de câte ori este necesară repartizarea subiecţilor în diverse clase sau categorii, în funcţie de prezenţa sau absenţa anumitor caracteristici.

Valorile măsurate pe o scală de tip nominal au un caracter calitativ şi nu suportă operaţii numerice, altele decât cele de sumarizare (numărare, procente).
Trimiteți un comentariu