28 dec. 2015

La multi ani 2016!
Cu colinde de Craciun,
Va doresc un an mai bun,
Si cu dragoste deplina
Sa ptimiti in dar lumina,
Zurgalai de flori de gheata
Sa va bucure de viata,
Mult noroc sa avesti in toate, 
La multi ani cu sanatate!

15 nov. 2015

Principii de bază

Promotorii acestei abordări consideră că nu este necesar să ne bazăm pe „multiple asumpţii” pentru a explica modul în care se realizează dezvoltarea conceptuală. Rezultatele acestor cercetări converg spre ideea că aceste cunoştinţe/ constrângeri/ asumpţii sunt produsul învăţării, nu o precondiţie a acesteia. Date care contrazic argumentul Precarităţii stimulilor vin din studiile care arată că trăsăturile stimulilor din mediu: (1) „covariază în mod coerent” şi aceste regularităţi pot fi extrase (după cum arată McClelland, folosind modelări conexioniste), (2) o mare parte dintre lucrurile care fac parte din aceeaşi categorie arată similar, sau respectă anumite regularităţi (3) limbajul este un factor propulsator pentru detectarea unor regularităţi din ce în ce mai abstracte (prin indiciile pe care le oferă despre aceste regularităţi, vezi de ex., Samuelson şi Smith). Atenţia spre trăsăturile predictive creşte odată cu dezvoltarea, iar acest lucru este posibil prin intermediul unor mecanisme de învăţare simple (dumb mechanisms, cum le numesc de ex., Sloutsky & Fisher; Smith, Jones, Yoshida, & Colunga), unele dintre ele disponibile şi altor specii. Aceste mecansime domeniu-generale (care pot extrage regularităţiile ce caracterizează orice mediu complex) sunt: învăţarea asociativă, atenţională şi perceptuală (vezi Sloutsky). E important de menţionat că aceste mecanisme sunt văzute în strânsă legătură cu stimulii din mediu şi din această interacţiune se dezvoltă domenii precum: limbajul (de ex., Smith, Yoshida, & Colunga) sau categoriile şi realizarea de raţionamente inductive (de ex., Mareschal & Quinn,; Sloutsky & Fisher). Dar şi mecanismele de învăţare se dezvoltă/se rafinează la rândul lor, astfel că, în diferite momente ale dezvoltării, dar şi în diferite contexte, atenţia este ghidată spre aspectele relevante. Astfel, în urma confruntării repetate cu stimulii care au proprietăţi ce „covariază în mod coerent”, creşte atenţia spre trăsăturile relevante, în timp ce atenţia pentru trăsăturile irelevante descreşte (vezi de ex., Kruschke; Sloutsky & Spino). Accentul e mutat astfel de pe constrângeri, sau cunoştinţe anterioare învăţării, pe interacţiunea dintre stimulii din mediu şi mecansimele de învăţare „puternice”, cu scopul de a propune o teorie explicativă a modului în care se realizează dezvoltarea conceptuală.

10 nov. 2015

Cunoştinţele conceptuale - o precondiţie a învăţării

În această abordare (clasică), dezvoltarea conceptuală presupune pre-existenţa unor teorii naive, a cunoştinţelor domeniu specifice, acestea fiind o condiţie necesară pentru achiziţionarea conceptelor. Mediul este considerat prea complex pentru ca un copil să îşi dea seama ce este relevant să extragă, fără a avea deja nişte cunoştinţe. Denumirea de teorie se referă la faptul că, precum oamenii de ştiinţă, copiii au teorii despre fenomenele şi lucrurile din jurul lor. Dezvoltarea conceputală e considerată astfel similară cu procesul revizuirii teoriilor/ paradigmelor din ştiinţă. Aceste teorii naive presupun cunoştinţe despre entităţile şi fenomenele relevante dintr-un anumit domeniu (biologic, fizic, psihologic) şi nişte mecanisme cauzale, care sunt utilizate pentru a înţelege respectivele fenomene şi pentru a realiza generalizări (Inagaki & Hatano). De ex., copiii de 4-5 ani fac disticţia animat- inanimat şi ştiu că doar animalele şi plantele pot să crească şi se mişte auto-iniţiat (Inagaki & Hatano). Teza principală a acestei abordării este necesitatea apriorică a unui „schelet”, a unor constrângeri sau a unor principii cheie (vezi de ex., Gelman). Unii le consideră înnăscute, alţii le consideră nişte condiţii „cumva” existente deja în sistemul cognitiv, dar nici primii, nici ultimii nu oferă explicaţii despre cum ajung aceste cunoştinţe în sistem şi nu explică ce sunt mai exact aceste cunoştinţe conceptuale. Exemple de astfel de constrângeri pe care copiii le deţin sunt: - cunoaşterea faptului că lucrurile din jurul nostru pot fi grupate în categorii; - cunoaşterea faptului că elemetele care fac parte din aceeaşi categorie au multe proprietăţi comune, care nu sunt direct observabile; - cunoaşterea faptului că anumite proprietăţi sunt centrale (de ex., copiii ştiu că etichetele lingvistice/denumirile stimulilor desemnează categoriile din care fac parte aceştia) în timp ce altele sunt periferice (de ex., copiii ştiu că similaritatea perceptivă e mai puţin importantă decât relaţiile conceptuale, adică apartenenţa la aceeaşi categorie, şi de aceea, atunci când li se prezintă denumirile stimulilor, copiii se folosesc de această informaţie, şi nu de similaritatea perceptivă dintre stimuli, pentru a categoriza ). Pentru a susţine necesitatea existenţei acestor constrângeri este adus în prim-plan argumentul Precarităţii stimulilor (Poverty of the stimulus, Sloutsky). Acesta este compus din următoarele afirmaţii: pentru a realiza categorizări şi generalizări corecte sunt necesare multe constrângeri, mediul oferă puţine constrângeri, în concluzie, aceste constrângeri nu pot veni din mediu. După cum vom detalia în cele ce urmează, această asumpție de bază, a Precarității stimulilor, este poate punctul cheie contestat de criticii acestei abordării: „Chiar ştim faptul că mediul oferă puţine constrângeri? Şi de unde ştim acest lucru?” (Sloutsky).

9 nov. 2015

DEZVOLTAREA CONCEPTUALĂ

Faptul că adulţii includ elementele din mediu în categorii taxonomice, pe care le folosesc în generalizarea de proprietăţi pentru elementele similare sau noi, nu este un lucru contestat/ dezbătut între cercetători. În schimb, sunt încă multe întrebări fără un răspuns clar legate de mecanimele dezvoltării conceptuale: de ex., cum se formează această abilitate de a include lucrurile în categorii şi de a realiza inferenţe? În continuare vom prezenta principalele două abordări care au încercat să răspundă la această întrebare; pe prima o vom numi: Cunoştinţele conceptuale – o precondiţie a învăţării, iar pe cealaltă Cunoştinţele conceptuale – un produs al învăţării.

7 nov. 2015

Funcţiile categorizării

Categorizarea este importantă pentru că (Sloutsky):

1. Este mult mai economic din punct de vedere cognitiv să incluzi un număr potenţial
infinit de elemente într-un număr semnficativ mai mic de clase (obiectele similare fiind
grupate într-o categorie).

2. Permite organizarea cunoştinţelor prin formarea unor taxonomii care presupun
organizarea pe nivele ierarhice a lucrurilor din jurul nostru (delfin- mamifer- animal).

3. Permite realizarea de raţionamente inductive, întrucât se presupune că membrii
aceleaşi categorii împărtăşesc multe proprietăţi neobservabile.

 Adesea ne confruntăm cu
situaţii/ lucruri noi. Prin perceperea similarităţii acestora cu alte situaţii/ lucruri cu care ne-am confruntat în trecut, prin includerea lor în categorii şi prin realizarea de inferenţe inductive (extrapolarea cunoştinţelor despre lucruri cunoscute la lucruri noi) este posibilă dobândirea de noi cunoştinţe, rezolvarea de probleme şi adaptarea la un mediu complex.

6 nov. 2015

Ce sunt conceptele?

Conceptele cuprind cunoştinţele noastre despre ce sunt lucrurile din jurul nostru şi ce proprietăţi au acestea (Murphy), fiind considerate unitatea de bază a cunoaşterii (Barsalou, Simmons, Barbey & Wilson). Interacţiunea cu mediul extern e ghidată în fiecare moment de includerea stimulilor cu care ne întâlnim în categorii, proces care se realizează automat, la nivelul milisecundelor. Astfel, nu avem probleme ca atunci când intrăm într-un restaurant să ne aşezăm pe un scaun, deşi acesta arată diferit de scaunele pe care le-am văzut până atunci. Acest lucru este posibil prin faptul că am inclus acel obiect în categoria scaunelor. După cum exemplifică Murphy, lipsa conceptelor ar însemna ca de fiecare dată când ne întâlnim cu un scaun să reluăm de la zero interacţiunea cu el: adică să ne dăm seama dacă e viu sau lipsit de viaţă, dacă reprezintă un pericol sau cum ne-ar putea fi de folos. Putem vedea astfel de ce este economic (din punct de vedere cognitiv) şi adaptativ să avem concepte şi să grupăm lucrurile din jurul nostru în categorii. Însă faptul că aceste procesări sunt realizate cu atâta uşurinţă de sistemul cognitiv nu înseamnă că sunt la fel de uşor de studiat. Chiar dacă la nivel fenomenologic aceste procese trec neobservate (Murphy), surprinderea lor în studii e (cu atât mai) dificilă, lucru ilustrat şi de faptul că încă nu există un consens despre ce sunt conceptele sau cum sunt ele reprezentate la nivel cerebral. Conform perspectivei simbolice, conceptele presupun reprezentări simbolice care sunt statice şi amodale (sunt separate de sistemul perceptiv, emoţional şi pentru acţiune, fiind nişte redescrieri care funcţionează după principii diferite/un limbaj diferit). În schimb, conform perspectivei embodied cognition, conceptele nu mai sunt văzute ca fiind structuri fixe, ci ca nişte construcţii temporare din memoria de lucru, multimodale, bazate pe simulări la nivel cerebral ale experienţelor senzorio-motorii avute în confruntarea cu un anumit stimul (pentru o discuţie despre aceste două abordări vezi de ex., Barsalou et al., 2003; Ionescu, 2011).

12 aug. 2015

3 mai 2015

Inteligenta

Inteligența este importantă. Oamenii inteligenţi iau decizii bune, iar deciziile bune îi diferenţiază de ceilalţi. Una dintre cele mai bune alegeri pe care le vei face vreodată este să ai lângă tine oameni deştepţi. Bineînţeles, nu oameni care se cred deştepţi, dar acţionează contrar acestui lucru. Ci oameni cu adevărat deschişi la minte. Iată 10 paşi pentru a recunoaşte inteligenţa: 
 1. Persoanele inteligente ştiu că acţiunile lor au consecinţe. Ei ştiu şi că trebuie să ia decizii pentru a avea rezultate în afaceri. Altfel spus, nu este inteligent cel care dă câteva telefoane în interesul afacerii, ci acela care ia constat decizii profitabile, care este disciplinat şi se poate concentra constat.
 1. Persoanele inteligente învaţă din propriile greşeli. În viaţă, de la primii paşi, învăţăturile vin din greşeli şi eşecuri. Toţi facem greşeli, însă doar oamenii deştepţi învaţă din propriile erori, deoarece sunt capabili să se confrunte cu realitatea şi să privească obiectiv.
 1. Persoanele inteligente ştiu că nu sunt atotştiutoare. Ele nu au nevoie să le arate permanent celorlalţi că au răspuns la orice întrebare. Îşi cunosc clar capacităţile. Pe de altă parte, cineva care crede că ştie totul nu va fi niciodată un bun coechipier.
 1. Persoanele inteligente se înconjoară de oameni asemenea lor. Unde este un singur om deştept lucrurile ar putea merge bine, dar acolo unde este o echipă întreagă de astfel de oameni, lucrurile merg excelent.
 1. Persoanele inteligente sunt o sursă de inspiraţie pentru ceilalţi. Inteligența umană este un avantaj evolutiv, iar oamenii inteligenţi sunt, în general, adaptabili și creativi în modul în care folosesc circumstanțele pentru a obține rezultate.
 1. Persoanele inteligente gândesc. Deşi sunt indivizi care ţin la părerile lor fără să accepte noi idei, trebuie să fim sinceri. Fără gândirea critică, raționament logic, cauzalitate şi metode ştiinţifice, am fi încă în Evul Mediu.
 1. Persoanele inteligente nu urmează trendurile. Trăim în epoca pseudoştiinţei şi a tendinţelor, însă oamenii inteligenţi caută adevărul, fără a se lăsa influenţaţi.
 1. Persoanele inteligente îşi cunosc limitele. Odată ce au realizat ceva, aceste persoane încearcă să păstreze rezultatele, nu să le risipească.
 1. Persoanele inteligente sunt, de multe ori, cel mai mare duşman al lor. Fiecare avem cel puţin o slăbiciune sau un punct slab. Dacă o recunoaştem este pentru că suntem inteligenţi. Avem nevoie de calităţi şi de defecte pentru o personalitate puternică.
 1. Ca antreprenori, persoanele inteligente nu au succesul garantat. Când vine vorba de succesul unui afaceri, inteligenţa se demonstrează în timp. Dincolo de afacerile care aduc o mulţime de bani într-un termen scurt şi apoi dispar, există acele business-uri profitabile pe termen lung. Aici îşi demonstrează antreprenorii adevărata inteligență.
         

22 apr. 2015

Consilierea inainte si dupa testare.....

 Cursuri de instruire: educatie pentru prevenirea HIV si ITS, consiliere inainte si dupa efectuarea testului HIV si ITS, destinate personalului specializat (medici, asistenti sociali, asistenti medicali, profesori, educatori), educatorilor din randul membrilor grupurilor-tinta.  Atentie: faptul ca te afli la un centru de testare  HIV si ITS, nu inseamna ca ai o problema sau ca suferi de ceva... asa cum multi obisnuiesc sa creada atunci cand se vad in astfel de institutii de testare. Mormal este sa nu judeci dupa aparente: multi dintre cei ce merg la aceste centre de testare, sunt de regula acele persoane care isi verifica starea sanatatii in mod periodic sau odata la doi sau trei ani. Asta nu inseamna decat ca ai grija de sanatatea ta, ceea ce este de invidiat la un om...
Activitati de outreach destinate grupurilor vulnerabile si greu de abordat: persoane care practica
prostitutia, persoane fara adapost, rromi din comunitatile sarace, utilizatori de droguri injectabile, copii si adolescenti institutionalizati, persoane cu deficiente de auz, etc.
Astfel de activitati nu fac decat sa arate ca iti pasa de ceea ce se intampla in jurul tau, faptul ca manifesti interes, iti pasa de mediu in care traiesti. O populatie sanatoasa, ne permite tuturor sa traim in siguranta si un mediu placut.
Drepturile omului (acces la servicii medicale, educatie, asistenta sociala fara discriminare, în special
pentru grupurile vulnerabile).
Daca tot ai aceste drepturi de ce nu profiti in mod normal de acele ocazii in care ti se ofera posibilitatea de ati cunoaste statutul sanatatii tale? Nu ar trebui sa iti pese de celalat daca este seropozitiv sau negativ, deoarece nu iti va spune nimeni ca este sau nu cu o problema. De ce nu iti amplifici placerea sexuala cu metodele de prevenire: prezervativul. Placerea actului sexual creste atunci cand te stii in siguranta, atunci cand stii ca nu esti expus pericolului.
Grupuri de autosuport pentru persoanele afectate de HIV/SIDA. Din partea autoritatiilor, asociatiilor care militeaza si desfasoara activitati in aceasta problema.
 Nimeni nu a ales sa fie seropozitiv, nimeni nu isi doreste sa fie seropozitiv. Dar sa nu uiti niciodata ca aceasta virus nu se vede, dar exista. si nu stii niciodata unde se ascunde. Nu uita: de multe ori te feresti de o persoana care ti se pare ca este infectata dupa modul cum se reprezinta fizic, ca aspect, dar se dovedes-te faptul ca ai gresit cand ai facut alegerea asta. De ce?
A fi infectat cu hiv nu inseamna in mod obligatori ca: trebuie sa fi slab fizic.
În declaraţia de poziţie a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) şi a
UNAIDS2 se afirmă: „Testele voluntare trebuie să rămână în centrul tuturor
politicilor şi programelor HIV, atât pentru a fi în concordanţă cu principiile
drepturilor omului, cât şi pentru a asigura beneficii de sănătate publică
susţinute.
Următorii factori-cheie, care se întăresc reciproc, trebuie să fie luaţi în
considerare simultan:
􀂃 asigurarea unui proces etic de realizare a testării, care să includă
definirea scopului pentru care se face testul şi beneficiile pentru
persoanele care se testează;
􀂃 asigurarea legăturilor între locul în care se efectuează testul şi un
tratament relevant, îngrijire şi alte servicii, într-un mediu care să
garanteze confidenţialitatea tuturor informaţiilor medicale;
􀂃 informarea asupra implicaţiilor unui rezultat pozitiv al testului, incluzând
non-discriminare şi acces la tratament continuu şi la îngrijire pentru
persoanele testate pozitiv;
􀂃 reducerea stigmatizării şi discriminării asociate HIV/SIDA la toate
nivelurile, în special în instituţiile de îngrijire medicală; asigurarea unui
cadru de sprijin legal şi politic în sânul căruia răspunsul să fie diferenţiat,
incluzând asigurarea respectării drepturilor omului pentru persoanele
care solicită servicii;
􀂃 asigurarea că infrastructura de îngrijire a sănătăţii este adaptată pentru
a răspunde problemelor de mai sus şi că există suficient personal instruit
care să facă faţă cererii crescânde de servicii de testare, tratament şi
servicii asociate.”
http://triffpl.freewb.ro/

16 feb. 2015

Copii cu probleme de comunicare

Comparativ cu generatiile anterioare, parintii
din zilele noastre petrec mai putin timp comunicand 
cu copiii lor cu ocazia mesei sau citindu-le
ceva inainte de culcare. „Cand sunt dati la scoala
unii copii au un limbaj mai putin dezvoltat decat 
cel al unui copil de un an sjumatate, iar numarul 
scolarilor care nu pot formula nici macar
propozitii simple este in crestere“, precizeaza ziarul
londonez The Times. In Marea Britanie, „18%
din copiii de cinci ani (mai bine de 100000) nu
au capacitatea de a se exprima asa cum se asteapta
 de la un copil de varsta lor“. Prin urmare, multi
copii care nu reu sesc sa priceapa unele instructiuni
 elementare sau sa spuna de ce au nevoie „se
simt ca niste straini in sala de clasa˘ “, neintelegand 
ce se petrece ijurul lor.

21 ian. 2015

Ce sa fac ca sa nu mai fiu atat de trist?

„Ori de cate ori prietenii mei sunt cu moralul la pamant, eu ii ajut sa-si rezolve problemele si sa se simta mai bine. Dar putini stiu ca apoi ma duc acasa, ma inchid in camera mea si ma izolez.“

Ai trecut si tu prin stari asemanatoare cu ale mele? Daca da, nu te grabi sa tragi concluzia ca e ceva in neregula cu tine. Toti suntem tristi cateodata. Chiar si unele persoane puternice emotional au trecut prin astfel de stari. Poate ca uneori stii de ce esti trist, iar alteori, nu. „Nu trebuie sa te afli intr-o situatie ingrozitoare ca sa fii trist. Tristetea te poate cuprinde oricand, chiar daca n-ai probleme. E ciudat, dar se intampla!“. Indiferent ca ai sau nu motive  sa fii trist, indiferent ca stii sau nu de ce esti coplesit de tristete, ce poti face in asemenea momente?

Sfatul nr. 1: Vorbeste despre starea ta. Un prieten adevarat,  un frate care este dispus sa te asculte..
Dupa ce vorbesc cu cineva, simt ca mi se ia o piatra de pe inima. In sfarsit, stiu si altii prin ce trec. Astfel, ei pot sa-mi arunce o franghie, sa ma scoata din adancurile tristetii si sa ma salveze.
Sugestie: Scrie mai jos numele unui prieten adevarat pe care te poti baza cand tristetea te copleseste.

Sfatul nr. 2: Scrie ce simti. Cand norii negri ai tristetii par sa-ti umbreasca viata, incear-ca sa-ti asterni gandurile pe hartie.  Lucrul acesta te va ajuta sa pazesti intelepciunea practica si capacitatea de gandire. Cand scriu ce simt, pot sa-mi pun gandurile in ordine si sa scap de confuzia pe
care mi-o provoaca tristetea. De fapt, daca reusesti sa-ti exprimi sentimentele si sa le intelegi,
tristetea nu mai este atat de apasatoare. Sugestie: Unii prefera sa tina un jurnal. Daca ¸ si tu ai unul, scrie in momentele de tristete ce simti ¸ si ce crezi ca iti provoaca aceasta stare. Dupa o luna, citeste ce ai scris. Ai aceleasi sentimente? Daca starea ta s-a imbunata-tit, noteaza ce te-a ajutat.

Cand sentimentele de tristete persista.
  In unele dimineti  imi vine pur ¸ si simplu sa  zac in pat ca sa nu mai fac umbra pamantului
degeaba, o astsfel de gandire spune despre tine ca suferi de depresie clinica. Studiile arata ca
aproximativ 1 din 4 tineri sufera de o anumita forma de depresie inainte de a ajunge la maturitate.
Cum iti poti da seama daca suferi de depresie? Iata cateva simptome: schimbari bruste de
dispozitie si de comportament, izolare sociala, interes scazut fata de aproape toate activitatile,
o schimbare vizibila a obiceiurilor de alimentatie si de somn si sentimente puternice de
inutilitate sau de vinovatie nejustificata. Bineinteles, aproape oricine are unul sau
mai multe dintre aceste simptome la un moment dat. Dar, daca acestea se manifesta mai
mult de doua saptamani, ar fi bine sa˘ vorbesti cu parintii, intrucat ar putea fi necesar un control
medical. Medicul poate stabili daca tristetea ta are cauze medicale. Daca suferi de depresie clinica, nu trebuie sa- ti fie rusine. Dupa ce au urmat un tratament, multi bolnavi de depresie au inceput sa
se simta mai bine, probabil asa cum nu se mai simtisera de mult timp! 

18 ian. 2015

Depresia, pretul individualismului

Potrivit cercetatorilor, societatea britanica „este
cea mai individualista societate din lume, punand
individul mai presus de grup“, precizeaza ziarul
londonez The Daily Telegraph. In urma unui studiu
s-a descoperit ca numarul cazurilor de depresie si
anxietate este cel mai ridicat ın randul britanicilor.
Unii specialisti sunt de parere ca exista o stransa
legatura intre individualism si depresie. Pe parcursul
altor studii au fost comparate societati din lumea
occidentala cu societati de genul celor din China
si Taiwan. Acestea din urma pun mai mare pret
pe armonia sociala decat pe binele individului, ceea
ce pare sa ocroteasca sanatatea mintala a oamenilor.
Care a fost concluzia studiilor? „Egoismul societatii . . . 
alimenteaza depresia“,
afirma˘ ziarul The Daily Telegraph.

17 ian. 2015

In atentia iubitoriilor de animale:

Există o alternativă la adăposturile de câini, acelea aratate de toată lumea cu degetul, sub forma unui parteneriat între iubitorii de animale care au spațiu de cazare pentru 1-2 caței în plus, dar nu au bani să-i întrețină și iubitorii de animale care au o condiție financiară mai bună, dar au un program încarcat, care nu le permite să aiba un animal de companie. Pentru acest lucru am lansat recent www.cazarecaini.ro si www.cazarepisici.ro
Flosește aceste site-uri ori de câte ori ai nevoie. Publică o cerere de cazare dacă ai cunoștință despre un cățel abandonat și îi poți asigura hrana sau o ofertă de cazare dacă ai spațiul și dorești să cazeși un cațel sponsorizat cu mancare de către o altă persoană.
Te rog să ajuți la promovarea acestei inițiative pe grupurile de protecția animalelor de pe Facebook!

9 ian. 2015

Singuratatea

Singuratatea poate fi definita drept starea celui care traieste singur, dar care ar
dori compania altora. Termenul insa se poate referi si la momentele in care cineva se retrage in mod voit in singuratate, cu un anumit scop.


Izolarea socialdin oras¸ ele aglomerate In marile orase, mii, ba chiar milioane de
oameni traiesc unii langa altii. Desi pare un paradox, in aceste aglomerari urbane tot
mai multi cad victima singuratatii, intrucat viata agitata ii impiedica pana si sa-si cunoasca
vecinii. Prin urmare, locuitorii oraselor traiesc, de fapt, printre necunoscuti. Ne-increderea in straini si dorinta de ocrotire a intimitatii nu fac decat sa dea amploare acestui
fenomen. Tratamentul dur la care sunt supusi angajatii. Modul in care sunt conduse multe concerne si companii mari da nastere la sentimente de incompetenta si singuratate in randul angajatilor, indiferent de functia lor. 
 Presiunile si Comunicarea rece
Pierderea cuiva drag in moarte
Divortul, separarea sau neg asirea unui partener potrivitDaca suferi de singuratate, ar fi bine sa te intrebi: „As¸ putea face ceva pentru a imbunatati situatia? Ar trebui oare sa fac niste schimbari in stilul meu de viat a ? Daca da, ce
schimbari?“. Intrebarile ce urmeaza te vor ajuta sa te autoanalizezi sincer si sa gasesti solutii practice. Trebuie sa-mi schimb atitudinea? Oricine se poate simti singur din cand in
cand. Daca persista insa, sentimentul singuratatii devine o problema. Acesta ar putea fi un
semnal de alarma, indicand ca ceva e in neregula  cu modul in care privesti viata. E posibil
ca problema sa izvorasca din modul in care porti cand te afli in compania altora. Unii,fara sa-si dea seama, ridica un zid in jurul lor, ceea ce-i descurajeaza pe ceilalti sa le devina
prieteni. Uneori nu trebuie decat sa-ti schimbi atitudinea.
Iata ce cred eu: „E nevoie de timp ca doi prieteni sa capete
incredere unul in celalalt, sa se simta in largul lor unul in compania celuilalt si sa se
destainuiasca unul altuia. Intreaba-i pe cei pe care ii cunosti in ce mediu au crescut. Mi s-a
zis: «Nu exista o cultura perfecta. Cauta ce e bun in orice cultura »“. Intr-adevar, asa cum am fost si eu incurajat , incearca sa vezi aspectele
placute ale altor culturi, care, daca ti le vei insu ¸ si, iti vor fi utile.


Ma izolez?
Te-ai putea intreba: „Am tendinta sa ma
izolez de ceilalti? Nu cumva ar fi mai prietenosi cu mine daca si eu as fi mai prietenos cu
ei?“. Daca consideri ca asa stau lucrurile, fa un efort si fii mai deschis. 
Cred ca: „Cei ce se simt singuri tind sa se izoleze“. Ce sfat le-ar prinde bine? „Cauta persoane
care par si ele mai singuratice. Ia initiativa si stai de vorba cu ele. Uneori, dintr-o simpla intrebare se poate naste o prietenie de durata.“ E nevoie de timp si efort ca sa cultivi o
prietenie stransa . Pentru inceput, nu trebuie decat sa inveti sa asculti. Ascultand cu aten-tie, vei fi mai in masura sa vorbesti despre lucruri pe care cealalta persoana le considera
interesante. Nu uita, empatia este liantul unei prietenii.


Gandesc negativ?
Respectul de sine scazut poate fi o bariera in calea unei prietenii. Intreaba-te: „Am tendinta de a gandi negativ despre mine?“.  Si mie la fel ca multora mi sa intamplat sa simt ca: „Uneori, gandurile negative imi accentuau  singuratatea. Ma simteam fara valoare si neiubit de nimeni“. Fii sigur ca, daca iei initiativa sa-i abordezi pe altii si sa-i ajuti in vreun fel, ei nu te vor considera nicidecum lipsit de valoare. Dimpotriva, iti vor oferi prietenia lor. Asadar, ce-ar fi sa faci tu primul pas? O gandire pozitiva te va ajuta sa te imprietenesti si cu persoane ce nu sunt neaparat de varsta ta. O prietenie cu cineva mai mare sau
mai mic decat tine iti poate aduce mari rasplati. 


Mdestind singur?
Multi dintre cei ce se simt singuri prefera sa petreaca ore intregi la televizor sau la calculator
ori jucand videojocuri. Dar cand inchid televizorul sau calculatorul constata ca sunt la
fel de singuri ca inainte. Marturisesc: „Televizorul si videojocurile pot deveni un drog ce afecteaza o persoana pana acolo incat aceasta nu-si mai doreste sa aiba prieteni“.
O latura negativa a vizionarii programelor TV este ca aceasta nu presupune o interactiune,
un schimb de idei si nici legarea unor prietenii. Tot cam asa stau lucrurile si cu videojocurile,
intrucat ele il poarta pe jucator intr-o lume imaginara ce dispare in clipa in care jocul
se incheie. Navigarea fara niciun scop pe internet poate fi, ce-i drept, o modalitate de
a evada din lumea reala. Dar il poate expune pe utilizator si la materiale imorale sau il
poate pune in contact cu persoane care isi ascund identitatea. Cu siguranta, internetul nu
este cel mai bun loc sa legi ori sa adncesti prietenii autentice.


Caut un partener conjugal?
Unii vor sa se casatoreasca doar ca sa scape de singuratate. E-adevarat, un partener conjugal
iubitor iti poate aducemulta bucurie in viata. Dar atentie: o decizie atat de importanta
nu se ia in pripa! Casatoria nu este neaparat o solutie la problema
singuratatii. Se spune ca persoanele casatorite care au probleme de comunicare in cuplu sunt „printre cele mai singure persoane de pe pamant“. Din nefericire, in aceasta situatie se afla mai multi oameni decat s-ar crede. Prin urmare, daca vrei sa te casaoresti, ar fi bine sa- ti rezolvi problema singuratatii inainte de a te indragosti de cineva. Schimbandu-ti atitudinea si obiceiurile si luand initiativa de a-ti face prieteni cat timp esti inca necasatorit, vei reusi sa pui bazele unei casnicii fericite.


Poti infrunta singuratatea!
Probabil ca nu exista o solutie imediata la problema ta. Poti totusi sa-i faci fata cu succes
aplicand Regula de aur: „Tot ce vreti sa va faca voua oamenii faceti-le si voi
la fel“ Asadar, daca vrei ca altii sa fie prietenosi cu tine, fii si tu prietenos cu
ei. Daca vrei ca altii sa fie deschisi cu tine, fii si tu deschis cu ei. Desi poate ca nu toti vor
reactiona imediat, cu timpul unii se vor apropia de tine. Si chiar daca nu se va intampla
asa, vei fi mai fericit pentru ca, cel putin, ai incercat. „Este mai multa fericire in a da decat in a primi“. Daca daruiesti din timpul tau ca sa-i ajuti pe altii — poate pe un copil
sa- si faca temele sau pe o persoana in varsta la cumparaturi ¸ si sa faca curat in casa ori in
curte — vei fi mai fericit  si, cine  stie, vei castiga un prieten adevarat.
Unde poti gasi prieteni adevarati Exista si alte modalitati practice de a face
fata singuratatii. Nu sta in casa. Iesi la plimbare in parc sau, daca e posibil, iesi din oras¸ .
Cand esti singur acasa, umple-ti timpul cu lucruri care iti stimuleaza creativitatea, de pilda, coase ceva, citeste ori fa tot felul de treburi gospodaresti sau reparatii prin casa. Un
scriitor francez a spus: „N-am avut pana acum nicio suparare atat de mare, incat o ora de
lectura sa nu o poata risipi“. Multi gasesc   mangaiere in lectura sau alte activitati.


4 ian. 2015

Reducere Curs Consilier dezvoltare personala 17.01.2015, trainer Elena Cozma

Anul 2015 incepe cu o reducere de pret doar pentru cursul din luna ianuarie 2015! In loc de 1100 lei, vei plati doar 800 lei/persoana, plus 50 lei taxa de examen!


Curs de specializare Consilier pentru dezvoltare personala, autorizat ANC-Cod COR 242324, organizat de CONFIDENT TRAINING & CONSULTING

Participarea la cursul Consilier pentru dezvoltare personala le confera participantilor o noua specializare garantata prin certificatul de absolvire emis de Ministerul Muncii si Mininisterul Educatiei si recunoscut atat la nivel national cat si in Uniunea Europeana.

CUI SE ADRESEAZA CURSUL:

 • Persoanelor care au studii superioare si doresc sa inceapa si sa dezvolte o activitate independenta in calitate de consilier, in propriul cabinet sau ca angajat pentru firme, indiferent de domeniul studiilor superioare efectuate inainte de acest curs;

 • Persoanelor care prin natura profesiei lucreaza cu copii, adolescenti si/sau adulti si doresc sa isi imbogateasca cunostintele si abilitatile personale si profesionale de comunicare, interactiune si indrumare a acestora;

 • Oricarei persoane dornice de crestere personala prin parcurgerea si aplicarea asupra propriei persoane a informatiilor si abilitatilor dobandite la curs.

 

DE CE SA PARTICIPI LA ACEST CURS:

 • Vei primi o specializare (consilier pentru dezvoltare personala), garantata printr-un certificat acreditat de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei, recunoscut atat in tara, cat si in Uniunea Europeana;

 • Vei dobandi cunostinte teoretice si abilitati practice de a desfasura sedinte de consiliere atat individuale cat si de grup, atat pentru persoane fizice, cat si pentru beneficiari persoane juridice, in cazul in care urmaresti extinderea activitatatii si in mediul business;

 • Vei avea posibilitatea de a invata de la un trainer cu multa experienta in consiliere individuala si de grup. Odata cu pasiunea pentru meseria sa, trainerul este capabil sa transfere participantilor entuziasmul sau de a lucra cu oameni, increderea de a debuta in profesie si informatii concrete pentru demararea unei activitati in domeniul consilierii;

 • Vei putea deschide propriul cabinet de consiliere, vei fi indrumat care sunt oportunitatile de profesare, dar si modalitatile de acces la clienti;

 • Modul de predare este clar, cu pasi concreti de derulare a demersului consilierii. Formatorul este o persoana deschisa, dornica de a impartasi din experienta profesionala si stiinta sa celor care sunt pregatiti sa o preia si sa isi gaseasca ulterior propriul stil de lucru, iar pentru cei ezitanti are  “ceva-ul” care sa le transforme nesiguranta in dorinta de a se vedea “la treaba”;

 • Colaborarea cu trainerul nu se incheie odata cu dobandirea certificatului de autorizare, ci vei putea primi supervizare fara costuri pentru primii tai 3 clienti. Pentru cei care simt nevoia de supervizare dupa primii 3 clienti, la cererea grupului de colegi care deja si-au inceput practica privata, se pot organiza sesiuni de supervizare de grup, avand posibilitatea sa veniti cu propriile cazuri pentru clarificare si sugestii de abordare. 

COMPETENTE OBTINUTE LA FINALUL CURSULUI:

 • La sfarsitul celor 40 de ore te vei simti capabil sa lucrezi cu primul client, programul fiind structurat astfel incat cele prezentate si exersate la curs sa fie usor de inteles, retinut si aplicat;

 • Vei sti cum sa abordezi diverse problematici cu care se poate adresa cineva pentru consiliere. Iata cateva exemple de solicitari pe care le poti primi :

 • Pentru consiliere individuala si de cuplu/familie (la cabinet si/sau online): timiditate; stima de sine scazuta; comunicare ineficienta; cresterea asertivitatii; gasirea motivatiei pentru a incepe si duce la capat activitatile dorite; managementul timpului; managementul stresului; modalitati de orientarea pe solutii in situatii oricat de critice; relationare eficienta; integrare/adaptabilitate in cazuri de schimbare a mediului de viata; probleme specifice etapelor de crestere ale copiilor si adolescentilor; medierea conflictelor in cuplu, familie, mediu profesional si social; descoperirea directiei in viata; modalitati de alegere a unui partener potrivit; depasirea limitelor autoimpuse; accesul la punctele forte ale persoanei; gestionarea gandurilor si emotiilor negative; depasirea impasului existential; gasirea vocatiei profesionale; identificarea pattern-urilor disfunctionale si inlocuirea cu unele noi, adaptate situatiei prezente etc.

 • Pentru dezvoltare personala de grup: rezolvarea conflictelor interioare; renuntarea la modele disfunctionale de comportament si inlocuirea cu unele mai adaptative; cresterea acceptarii si iubirii de sine; eliminarea sentimentelor de gol interior si anxietate; construirea si cultivarea de relatii sanatoase; explorarea si integrarea adecvata a provocarilor vietii; descoperirea creativitatii si spontaneitatii; sporirea empatiei si a increderii in sine datorita exercitiilor realizate cu colegii de grup si a activitatilor menite sa scoata persoana din zona de” a gandi” si a o propulsa in “a face”; clarificarea obiectivelor in viata etc.

 • Pentru echipe (mediu business): relatii colegiale la locul de munca; imbunatatirea abilitatilor de ascultare; comunicare eficienta si abilitati interpersonale; abilitati de rezolvare a conflictelor; time management, prioritizare eficienta; managementul stresului si a situatiilor sub tensiune; adaptabilitate la diferente multiculturale; imbinarea armonioasa a carierei cu viata de familie; responsabilizarea si motivatia in cariera; crearea si mentinerea unei echipe de elita; traversarea schimbarilor organizationale; pozitionarea adecvata fata de sefi/colegi dificili; prevenirea conflictelor si rezolvarea lor la locul de munca; stimularea motivatiei angajatilor si cresterea productivitatii in activitate; identificarea nemultumirilor angajatilor si gasirea de solutii pentru a evita fluctuatia mare de personal etc.

 • Vei sti cand si cum se incheie un demers complet de consiliere, atunci cand clientul afirma ca si-a atins obiectivele.

Trainer CONFIDENT TRAINING & CONSULTING:

Elena Cozma, sociolog, psiholog si psihoterapeut nivel specialist cu experienta de aprox.10000 ore de consiliere si psihoterapie cu clienti, peste 2000 ore de ore de lucru cu grupuri de studenti la psihologie, workshop-uri si grupuri de dezvoltare personala. Formare ca psihoterapeut in Psihodrama si Hipnoza clinica, relaxare si terapie ericksoniana. Cursuri: Terapii scurte, colaborative, orientate pe solutie; Terapie familiala; Psihosexologie; Teste proiective; Formator; Manager de proiect. Despre trainer mai multe AICI:

Structura cursului:  40 ore, doua weekend-uri la rand sau cu o saptamana de pauza intre ele (Modulul 1: S 10h + D 10h, Modulul 2: S 10 h + D 10 h). Examenul este constituit din proba practica si un test grila.

Calendar cursuri:

 • 17, 18.01.2015 Modulul nr.1 si 31.01-01.02.2015 Modulul nr.2

 • 07,08.02.2015 Modulul nr.1 si 14, 15.02.2015 Modulul nr.2

 • 14,15.03.2015 Modulul nr.1 si 28, 29.03.2015 Modulul nr.2

 • 4, 5.04.2015 Modulul nr.1 si 18, 19.04.2015 Modulul nr.2

Taxa de curs: 1100 lei plus 50 lei taxa de examen platibili in doua rate (ultima rata se achita in a doua sambata). Locuri limitate: maxim 12. Doar pentru cursul din luna ianuarie 2015 se ofera o reducere: 800 lei/persoana plus 50 lei taxa de examen.

In pretul cursului sunt incluse: 40 ore predare si activitati practice, suportul de curs individual si fise de lucru, coffee-breack-uri.

Locatia: CONFIDENT TRAINING & CONSULTING, Bucuresti, Calea 13 Septembrie 71, bl.69, sc.1, et.2, ap.5, interfon 5 (langa Hotel Marriott si Palatul Parlamentului).

La cerere, cursul se poate organiza si in alte orase din tara!

Cerinte inscriere ferma cu rezervarea locului:

 •  copie carte identitate;

 • copie diploma de licenta;

 • copie certificat de nastere;

 • copie certificat casatorie (daca este cazul schimbarii numelui)

 • achitarea unui avans de 200 lei nereturnabil in cazul anularii participarii.

 

Inscriere si informatii: CONFIDENT TRAINING & CONSULTING,www.psihoterapieconfident.rocontact@psihoterapieconfident.ro; Elena Cozma, tel.0733.558.031

Organizatorul isi rezerva dreptul de a face modificari in programarea datelor cursurilor, in functie de cerintele administrative si optiunile participantilor, anuntand in timp util modificarile.