27 nov. 2016

Depăşiţivă vechile obişnuinţe


Toate vechile obişnuinţe (gânduri, clişee) referitoare la corp, îmbrăcăminte, mâncare şi aşa mai departe, trebuie depăşite prin ATMACHINTANA, sau reflecţia asupra naturii SINELUI DIVIN. Aceasta este o muncă foarte dificilă, ce necesită răbdare, o mare perseverenţă şi putere spirituală lăuntrică. STRUTIurile declară fără echivoc: "ATMAN nu
poate fi realizat de către cei slabi". Aspiranţii sinceri îşi dedică întreaga fiinţă contemplării Absolutului, retrăgânduşi întreaga afecţiune dinspre lumea exterioară a simţurilor. Cei care şiau distrus toate VASAVASurile şi implicit, toate gândurile obişnuinţă,
ajung să se bucure de beatitudinea finală a comuniunii cu BRAHMAN (Dumnezeu), de
omniscienţă şi adevăr. Viziunea lor asupra lumii exterioare va deveni egală datorită nonataşamentului. Toate temerile, adversităţile, problemele generate de eterogenitate, diversitate, distincţie şi dualitate vor dispărea, căci ele sunt generate de puterea mentalului pe care ei îl vor fi transcens. Calea până la această stare extatică este însă lungă şi grea,
căci puterea MAYAei (iluziei) este foarte mare.Atunci când cel ce priveşte devine una cu obiectul privit şi cu actul privirii, el experimentează starea de ANANDA (pură beatitudine). Aceasta este a patra stare sau TURIYA. Înţelepciunea nesfârşită este acum atinsă (starea de JNANA), căci privitorul devine acum ATMAN privinduse pe Sine
Însuşi. Toate distincţiile şi dualităţile vor dispărea acum cu desăvârşire. Gândurile de atracţie, cele de repulsie, plăcerile şi neplăcerile nu vor mai exista pentru înţeleptul care a atins realizarea de sine;deşi el va continua să lucreze prin intermediul corpului, el nu va mai pierde controlul în faţa nenumăratelor iluzii ale lumii, căci mintea sa va fi
centrată numai asupra lui BRAHMAN.Fie ca fiecare dintre voi să realizeze numai acele acţiuni virtuoase care să vă permită să atingeţi starea de JNANA, fără ca gândurile privind prosperitatea lumească să vă mai asalteze vreodată. Fie să puteţi trăi scufundaţi în oceanul beatitudinii lui BRAHMA, întro stare de deplină iluminare, dincolo de orice 
dualităţi, distincţii şi diferenţieri! 
Si acum relaxeaza-te cu un film documentar:

23 nov. 2016

Prin repetare, gândurile capătă o mare putere.


Orice gând, fie el pur sau impur, odată apărut în mentalul vostru, are tendinţa de a se repeta. În plan, el va atrage, prin puterea rezonanţei, gânduri asemănătoare (aflate pe acelaşi nivel al vibraţiei). În scurt timp vă veţi trezi astfel cu un
adevărat "stol" de gânduri, creânduvă un veritabil sistem de avalanşă pornit de la un mic gând. Cu cât veţi înţelege mai clar acest mecanism, cu atât mai limpede vă va deveni importanţa gândirii pozitive.Învăţaţi să vă ordonaţi gândurile,
să le eşalonaţi în funcţie de importanţa şi gradul lor de puritate, urmărind să puneţi accentul pe cele luminoase, subordonândule pe cele neînsemnate sau întunecate, acordândule
o importanţă din ce în ce mai mică, până când ele vor înceta cu desăvârşire să vă mai tulbure. Chiar dacă ele vor mai persista încă destulă vreme, fiţi indiferenţi faţă de
ele, ca şi cum nici măcar nu var aparţine; nu vă lăsaţi prinşi în capcana identificării cu asemenea gânduri, nici chiar manifestând remuşcări. Neglijarea lor completă este mult mai eficientă, diminuândule puterea până la anihilare (consideraţile gânduri străine de voi care sau rătăcit întâmplător pe domeniul vostru mental şi care
vor dispărea la fel de fulgerător cum au apărut). Lupta cu ele nu face decât să le întărâte şi mai tare, dândule o forţă pe care nu o aveau iniţial. Dacă nu aveţi destulă tărie la început, rugaţivă lui Dumnezeu; citiţi vieţile sfinţilor, scripturile sacre,
operele marilor înţelepţi. Veţi constata că toţi adepţii au trecut prin această etapă, iar faptul că ei au învins vă va da aripi.22 nov. 2016

Stăpâniţi gândurile lumeşti


Gândurile lumeşti vă vor tulbura din plin la începutul noii dumneavoastră vieţi la care vă va permite accesul puterea gândului. La fel şi în cazul practicii meditaţiei şi a aspiraţiei către o viaţă spirituală. Dar dacă veţi fi constanţi în cultivarea unor gânduri spirituale şi în meditaţie, asemenea gânduri vor muri de la sine. Cel mai bun foc ce vă va
purifica mintea de gândurile lumeşti este chiar meditaţia. Gândirea pozitivă, LAYA YOGA, JAPA, practica PRANAYAMAei, KARMA YOGA toate
acestea vă vor ajuta mult în obţinerea controlului asupra acestor gânduri. Atunci când sunteţi foarte ocupat în timpul zilei, este posibil să nu găzduiţi în mintea voastră gânduri impure; când însă prindeţi un
moment de odihnă şi vă veţi relaxa mental, ele vă vor asalta imediat. Aceste momente de relaxare sunt exact cele în care trebuie să vă sporiţi vigilenţa, devenind mai lucizi. Când e lăsată liberă, mintea are tendinţa să devină exagerat de
receptivă, iar dacă aura voastră nu este suficient de purificată, aceasta vă va pune rapid în rezonanţă cu anumite energii malefice ale căror focare mai persistă încă în subconştientul vostru, datorită unor acumulări karmice anterioare.


16 nov. 2016

Îndepărtaţi gândurile inutile


Nu ezitaţi să îndepărtaţi din mintea dumneavoastră gândurile care nu vă sunt necesare, căci ele împiedică evoluţia spirituală. Atunci când vă lăsaţi absorbiţi de gânduri inutile, vă îndepărtaţi de modul de gandire sanatos. Înlocuiţile cu gânduri
divine, utile şi folositoare.Nu permiteţi minţii să revină pe vechile cărări, regăsinduşi "bunele" obişnuinţe şi clişee. Orice
surplus de vigilenţă este binevenit în acest caz. Atunci când o pietricică nea intrat în pantof şi ne chinuieşte, ne descălţăm şi o eliminăm rapid. Odată înţeles corect acest mecanism, este la fel de uşor să eliminăm orice intrus mental care ne asalteaza mintea. Acest lucru ar trebui să vă devină la fel de clar precum lumina soarelui. Cel care nu va reuşi
acest lucru, nu va putea vorbi despre cucerirea propriei naturi şi despre ascendentul său asupra părţii mecaniciste din el însuşi. El nu este decât un sclav, pradă uşoară în gheara propriilor fantasme ce îi bântuie prin creier.

25 oct. 2016

Cum puteţi obţine victoria asupra atacului unor gânduri nedorite


La începutul practicii de control al gândurilor veţi experimenta mari dificultăţi. Va trebui să duceţi un adevărat
război pentru a le învinge, căci ele vor lupta cu întreaga lor forţă pentru aşi
păstra dreptul la existenţă, spunânduvă:
"Avem toate drepturile să rămânem în acest palat al minţii tale, căci noi deţinem din timpuri imemoriale monopolul asupra acestei zone. De ce neam
părăsi acum propiul domeniu?! Vom lupta până la sfârşit, căci este dreptul nostru prin
naştere!" Ele se vor arunca asupra voastră cu o mare ferocitate. Când vă veţi aşeza în postura pentru meditaţie, veţi constata că o sumedenie de gânduri malefice vor fi şi ele prezente la întâlnire. Pe măsură ce veţi încerca să le suprimaţi,
ele vă vor ataca cu o vigoare dublă. Dar nu uitaţi: pozitivul întotdeauna învinge negativul. Aşa cum întunericul nu poate exista în preajma soarelui, sau leopardul în faţa leului, nici gândurile întunecate adevăraţi invadatori
invizibili, duşmani ai păcii noastre lăuntrice
nu pot rezista în faţa gândurilor divine, sublime. Ele vor muri de la sine.


29 aug. 2016

Depăşiţi gândurile negre


Supravegheaţivă cu atenţie toate gândurile. Atunci când sunteţi asaltaţi de gânduri negre, experimentaţi o stare depresivă. În acest caz puteţi bea o ceaşcă de lapte ori de ceai. Aşezaţivă în linişte. Închideţi ochii, încercaţi să depistaţi cauza depresiei, iar apoi înlăturaţio. Cea mai bună metodă pentru a depăşi gândrile negre şi stările depresive
ce le însoţesc este să vă gândiţi la lucruri şi acţiuni inspirate. Amintiţivă mereu şi mereu că pozitivul învinge negativul. Aceasta este o mare lege a naturii. De aceea, gândiţivă întotdeauna la contrariul gândurilor negre ce vă asaltează, la acele lucruri ce vă elevează mintea, la fericire. Uzaţi de puterea imaginaţiei pentru a realiza avantajele stării
de fericire şi apoi urmăriţi să trăiţi cu adevărat această stare. Nu ezitaţi să zâmbiţi dacă simţiţi nevoia şi chiar să izbucniţi în hohote de râs. O altă cale de a vă eleva rapid starea de conştiinţă este muzica. Puteţi nu doar să o ascultaţi, dar chiar să cântaţi dumneavoastră înşivă. Metoda este foarte eficientă în alungarea tristeţii. Incantaţi AUM cu voce tare de
câteva ori. O altă metodă folosită de RAJA yoghini, PRATIAKSHA BHAVANA, constă în a fugi în aer liber. Starea depresivă va dispărea curând. Aceasta este cea mai uşoară metodă.
Metoda de eliminare a gândurilor negre prin forţa voinţei, la comandă, este cea mai eficientă, dar solicită foarte multă energie şi un mare efort de voinţă. Nu oricine poate reuşi pe această cale. Tehnica de înlocuire a gândurilor negative cu substitutele lor pozitive, prin puterea sugestiei, este mult mai uşoară. Întrun timp foarte scurt, sentimentele nedorite vor dispărea. Urmăriţi aceasta voi înşivă şi veţi obţine rapid rezultate. Chiar dacă vi se întâmplă
să eşuaţi câteodată, nu întrerupeţi practica. Succesul va veni curând. Dacă trăiţi un sentiment de mânie, gândiţivă la iubire, dacă sunteţi gelos, meditaţi asupra avantajelor altruismului şi generozităţii. Dacă trăiţi pur şi simplu o stare proastă, reamintiţivă
o carte bună sau scenariul unui film minunat. Similar, mila şi compasiunea vor deschide orice inimă împietrită, meditaţia asupra BRAHMACHARYAei va înlocui curând înclinaţia spre desfrâu, gândul asupra integrităţii va anihila necinstea. Timiditatea va fi învinsă de curaj, ipocrizia de sinceritate, mândria de smerenie, infatuarea de discriminare. Practica va fi mult facilitată dacă vă selectaţi cu mai mare precauţie compaia. Vorbiţi mai puţin şi
numai despre subiecte care merită efortul.


26 aug. 2016

Dezvoltaţivă individualitatea şi rezistaţi sugestiilor altora


Nu vă lăsaţi cu uşurinţă influenţaţi de sugestiile altora. Dezvoltaţivă o individualitate proprie. O sugestie puternică, deşi poate să nu vă influenţeze imediat, îşi va manifesta puterea gradat.Cu toţii trăim întro lume a sugestiilor. Caracterul nostru este modificat zilnic, în mod inconştient, prin asocierea cu alţii. Astfel, obişnuim să imităm acţiunile celor pe care îi admirăm. Asorbim zilnic sugestiile celor cu care intrăm în contact. Apoi ne lăsăm acţionaţi de ele. Cei cu voinţa mai slabă se supun de regulă celor cu voinţa mai puternică. Similar, servitorul este întotdeauna sub influenţa sugestiilor stăpânului său; pacientul, sub cea a doctorului; studentul, sub cea a profesorului.Obiceiul (obişnuinţa) nu este altceva decât produsul sugestiei. Hainele pe care le purtaţi, manierele, comportamentul şi chiar mâncarea pe care o preferaţi toate sunt rezultatul sugestiilor.
Natura îşi are şi ea propriile sugestii. Curgerea râurilor, strălucirea soarelui, parfumul florilor, măreţia copacilor toate nu fac altceva decât să vă trimită fără încetare sugestii.

Puteri paranormale obţinute prin disciplinarea gândirii

Un ocultist puternic poate hipnotiza întreaga asistenţă prin puterea sa de concentrare şi prin voinţa sa, manifestând faimosul truc al frânghiei. El aruncă o frânghie în aer şi îşi sugestionează publicul spectator că se urcă pe aceasta, după care dispare. Dacă scena este însă filmată, nimic din toate acestea nu este înregistrat pe peliculă. Înţelegeţi şi realizaţi voi înşivă puterile gândului. Închideţi ochii; concentraţivă. Exploraţi cele mai înalte regiuni ale minţii. Veţi putea astfel vedea obiecte aflate la mare distanţă, veţi putea auzi voci de departe, veţi comunica sau vindeca la distanţă.

12 aug. 2016

Meditaţia şi gândirea profundă şi concentrată


Având o asemenea forţă, gândul reprezintă o putere imensă. De aceea este extrem de important să învăţaţi să daţi acestei puteri cea mai înaltă utilizare astfel încât efectele sale să fie maxime. Acest lucru se va realiza în condiţii optime prin practica meditaţiei. Gândirea concentrată focalizează şi menţine ferm mintea asupra unui anumit obiect, făcând astfel posibilă dilatarea infinită a conştiinţei şi trăirea extazului. Acest proces se numeşte meditaţie (contemplare).


Dobândiţi puterea gândului creator

Gândul este o forţă vie, cea mai importantă, mai subtilă şi mai irezistibilă din univers. Gândurile trăiesc; ele se mişcă, au formă, culoare, substanţă, putere şi greutate. Ele reprezintă o forţă dinamică şi orice acţiune poate fi redusă în
ultimă instanţă la un gând.Un gând de bucurie creează prin rezonanţă gânduri similare şi în mintea altora. Naşterea unui gând pozitiv este un antidot puternic ce poate contracara orice gând negativ. De aceea, practicând gândirea pozitivă vom dobândi o mare putere creatoare.10 aug. 2016

Sadhana pentru a atinge o gândire profundă şi originală


Majoritatea oamenilor nu ştiu ce înseamnă o gândire corectă. Ei gândesc superficial. Adevăraţii gânditori sunt puţini în această lume.Gândirea profundă necesită o SADHANA (practică) intensă. E nevoie de multe vieţi (renaşteri în
planul fizic) pentru ca mintea să evolueze până la atingerea întregii sale puteri de manifestare. Anumite SADHANAS, cum este cea Vedantică (MANANA, reflexia), nu pot fi practicate fără un intelect foarte ascuţit, fără o gândire independentă şi
originală. Esenţa acestei SADHANA constă chiar în gândirea profundă, perseverentă, lucidă, penetrând până la aspectele fundamentale ale oricărei situaţii, la originea tuturor gândurilor şi a oricărei existenţe.Pe măsură ce gândirea se elevează, vechile idei (clişee) vor trebui abandonate, oricât de înrădăcinate şi de puternice erau ele. Dacă nu aveţi puterea să priviţi în faţă rezultatele unei asemenea gândiri, să acceptaţi aceste noi concluzii, indiferent de modul în care ele vă pot afecta personal, atunci este preferabil să nu vă orientaţi spre filosofie. O cale mai potrivită pentru dumneavoastră este, în acest caz, devoţiunea.
8 aug. 2016

Recomandări simple pentru obţinerea unei gândiri clare


Imaginile mentale ale omului obişnuit sunt, de regulă, foarte confuze. El nu are habar despre gândirea profundă. Gândurile sale o iau razna. Uneori mintea sa se întunecă de tot.Imaginile mentale clare şi bine definite sunt apanajul gânditorilor, al filosofilor şi al yoghinilor. Clarvăzătorii percep foarte uşor aceste imagini, căci ele sunt foarte vii. Ele se
obţin numai prin concentrare şi meditaţie. Majoritatea gândurilor voastre nu sunt stabile. Ele vin şi pleacă. De aceea, ele sunt vagi, şi nedefinite, formând imagini neclare şi slabe. Aceste imagini pot fi întărite printro gândire clară,
profundă şi continuă. Prin VICHARA (raţionare), MANANA (reflectare adâncă) şi meditaţie, veţi putea sili gândurile să se stabilizeze şi să se cristalizeze întro
formă bine definită. Apoi, ideea filosofică va deveni fermă, iar confuzia se va
risipi. Clarificaţivă ideile mereu şi mereu. Practicaţi introspecţia în singurătate. Purificaţivă
gândurile, apoi liniştiţile.
Nu permiteţi minţii să hoinărească. Concentraţivă
asupra unui singur gând; acesta vă va linişti mentalul. Abia apoi
îngăduiţi altui gând să pătrundă în el, eliminând oricare alte valuri mentale care nu au o legătură directă cu el.4 aug. 2016

Puterea gândului şi voinţa


Respingerea oricărui gând senzual, rezistenţa în faţa oricărei tentaţii, reţinerea oricărui cuvânt prea dur, încurajarea oricărei aspiraţii nobile vă pot ajuta să vă dezvoltaţi puterea voinţei sau forţa sufletească, apropiinduvă cât mai mult de ţel.Repetaţi mental mereu, cu o puternică aspiraţie: "Voinţa mea este atotputernică, pură şi irezistibilă. AUM, AUM,
AUM. Pot realiza absolut orice prin voinţa mea. AUM, AUM, AUM. Căci voinţa mea este invincibilă. AUM, AUM, AUM." Voinţa este dinamismul forţei sufletului. Când operează ea, toate puterile mentale se reunesc: puterea judecăţii, a memoriei, a înţelegerii, a conversaţiei, a raţiunii, a discriminării, a reflecţiei şi a deducţiei. Voinţa este regina puterilor mentale. Când ea devine pură şi irezistibilă, gândul susţinut de ea poate face minuni.
Voinţa slăbeşte întotdeauna datorită pasiunilor vulgare, a plăcerilor şi a dorinţelor. Cu cât mai puţine dorinţe veţi avea, cu atât mai puternică vă va fi voinţa şi gândul. Când energia sexuală, energia musculară, mânia, etc., sunt transmutate şi sublimate, devenind forţa voinţei, ele sunt perfect controlate. Nimic nu mai este imposibil pe pământ pentru un om cu o mare voinţă.  Atunci când renunţaţi la un vechi obicei (cum ar fi cafeaua, tutunul, alcoolul, etc.), puteţi spune că aţi controlat întro oarecare măsură simţul gustului, că aţi distrus o VASANA şi că aţi eliminat o anumită dependenţă. Veţi câştiga astfel o anumită pace interioară, căci energia pe care o risipeaţi tânjind după cafea, etc., din cauza căreia deveneaţi
agitat, a fost convertită acum în puterea voinţei. Dacă veţi învinge însă în lupta cu cinsprezece dorinţe, voinţa voastră va fi de concisprezece ori mai puternică. Iar această nouă putere pe care o veţi dobândi vă va facilita mult lupta cu celelalte dorinţe. Semnele sau simptomele ce indică creşterea voinţei cuiva sunt umătoarele: starea netulburată a minţii, echilibrul, voioşia, puterea interioară, capacitatea de a îndeplini munci dificile, succesul în orice întreprindere, puterea de a influenţa oamenii, o personalitate magnetică şi dinamică, strălucirea feţei şi a ochilor, privirea fermă, vocea puternică, mersul elastic, fermitatea, curajul, etc.

3 aug. 2016

Puterea gândului şi gândirea organizată


Distrugeţi gândurile răzleţe, dezordonate. Alegeţi un subiect şi analizaţii
toate aspectele. Când vă gândiţi la un
subiect anume nu permiteţi niciodată altor gânduri să patrundă în mentalul vostru conştient.
Spre exemplu, începeţi să vă gândiţi la viaţa şi învăţăturile lui JAGAFAGURU ADI SHANKARACHARYA. Meditaţi la
locul naşterii sale, la copilăria sa, caracterul, personalitatea, virtuţile, învăţăturile, scrierile, filosofia sa, cele mai importante afirmaţii din lucrările sale, SIDDHISurile
(puterile paranormale) pe care le manifesta uneori, cei patru
discipoli ai săi, comentariul său asupra BHAGAVAD GITEI, UPANIŞADELOR şi BRAHMA SUTRASurilor.
Gândiţivă la toate acestea pe rând; epuizaţile
una câte una. Apoi, alegeţi alt subiect. Prin această practică vă veţi
dezvolta o gândire organizată. Imaginile mentale vor dobândi putere şi claritate, spre deosebire de imaginile mentale ale oamenilor obişnuiţi, care sunt întotdeauna confuze şi neclare.

2 aug. 2016

Puterea gândului şi concentrarea


Gândirea umană nu are practic limite. Cu cât o minte este mai concentrată, cu atât va fi mai mare puterea sa de a se focaliza întro
singură direcţie. La oamenii cu preocupări lumeşti razele minţii sunt întotdeauna împrăştiate, energia
mentală fiind disipată în diferite direcţii. Practica concentrării adună aceste raze întrun
singur mănunchi, iar atunci mintea poate fi silită să se îndrepte spre Dumnezeu.
Cultivând atenţia veţi obţine o bună putere de concentrare. Păstrând mintea senină, neîncordată, mereu voioasă, vă
veţi putea concentra cu uşurinţă. Concentrarea trebuie practicată regulat, pe cât posibil în acelaşi loc şi la aceeaşi oră (ora ideală este 4 dimineaţa).
Alte premise pentru practica concentrării mai sunt: BRAHMACHARYA (controlul perfect al potenţialului erotic),
PRANAYAMA (ştiinţa regularizării suflului), reducerea dorinţelor şi a activităţilor, calmul, tăcerea, izolarea, disciplinarea
simţurilor, JAPA, controlul mâniei, renunţarea la citirea ziarelor, la televiziune şi cinema.
Dimpotrivă, efortul fizic exagerat, excesul în vorbire, în mâncare, în amestecul cu diferite persoane, risipa sexuală, ca şi orice alte excese, sunt obstacole în calea concentrării.1 aug. 2016

Dobândirea puterii mentale prin puritate morală


Cel care rosteşte adevărul şi a dobândit puritatea morală are întotdeauna gânduri puternice. Cel care reuşeşte săşi controleze mânia în urma practicii îndelungate, are o putere mentală uriaşă. Când un yoghin care are o gândire foarte puternică rosteşte un cuvânt, el va produce o impresie extraordinară asupra minţilor celorlalţi. Virtuţile precum cinstea respectarea adevărului şi perfecţionarea de sine prin efort susţinut, sunt
sursele ideale pentru dobândirea puterii mentale. Puritatea conduce la înţelepciune şi nemurire. Puritatea este de două feluri: internă sau mentală şi externă sau fizică.
Puritatea mentală este mai importantă, dar ea poate fi susţinută şi amplificată prin puritatea fizică. Adeptul ce reuşeşte să obţină o puritate mentală interioară, o minte pozitivă şi concentrată, va obţine deopotrivă cucerirea INDRIYASurilor
(a celor cinci simţuri) şi realizarea de SINE.

31 iul. 2016

Puterea gândului creează mediul înconjurător


Se spune adesea că omul este rezultatul forţelor exterioare ale mediului. Acest lucru este fals, căci faptele demonstrază contrariul. Mulţi dintre cei mai mari oameni sau născut în sărăcie şi în împrejurări adverse. Mulţi dintre cei născuţi în mizerie sau înălţat până la cel mai înalt statut social. Ei şiau câştigat faima şi sau distins în politică, literatură
sau artă. Ei au devenit genii strălucitoare, luminând umanitatea prin puterea spiritului lor. Cum vă explicaţi aceasta? Sri T.Muthuswary Aizar, primul judecător indian al Curţii Supreme din Madras, sa născut întro sărăcie lucie. El obişnuia să studieze noaptea, la lumina lanternei. Adesea, nu avea suficientă mâncare. Era îmbrăcat în zdrenţe. Dar a
luptat din greu şi a reuşit să învingă. Prin uriaşa sa voinţă şi prin hotărârea sa de fier, el sa
ridicat deasupra forţelor mediului în care sa născut.În Occident, fiii de cârpaci sau de pescari au reuşit să se ridice la cele mai înalte poziţii. Copiii ce obişnuiau să lustruiască pantofii pe străzi, sau să vândă bere în baruri, ori să lucreze în hoteluri, au ajuns mari poeţi sau jurnalişti faimoşi. Johnson sa născut în împrejurări foarte grele. Goldsmith sa
îmbogăţit pornind de la 40 de lire pe an. Sir Walter Scott era foarte sărac; el nu avea nici măcar o locuinţă. Iar James Ramsay MacDonald, un om ce stăpânea foarte bine PURUSHARTHA, a reuşit să ajungă primministru al Marii Britanii, după ce începuse să lucreze ca poştaş cu zece şilingi pe săptămână. El era prea sărac pentru aşi
putea cumpăra ceai; aşa că prefera să bea apă. Masa principală pe care a servito
timp de luni de zile era un pudding cu carne ce costa trei penny. Apoi a început să înveţe în
condiţii foarte grele, manifestând un mare interes pentru politică şi ştiinţă. A ajuns astfel jurnalist, iar apoi, printrun mare efort de voinţă (PURUSHARTHA), primministru.
SRI SHANKARACHARYA, exponentul filosofiei ADVAITA, un adevărat uriaş spiritual ce a strălucit prin puterea geniului său,sa născut în condiţii nefavorabile, de mare sărăcie şi am putea continua cu alte o mie de exemple. Credem, totuşi, că am reuşit să demonstrăm că mediile nefavorabile nu pot anihila potenţiala măreţie a viitoarelor genii şi că oricine
îşi poate depăşi mediul printrun efort constant, prin răbdare, perseverenţă, cinste, integritate, sinceritate, o voinţă puternică şi o mare hotărâre.  Fiecare om se naşte cu SAMSKARASurile sale. Mintea nu este o Tabula Rasa sau o foaie albă de hârtie. Ea
conţine impresiile generate de gândurile şi acţiunile din vieţile anterioare. SAMKARASurile
sunt potenţialităţile latente cu care se naşte omul. SAMKARASurile bune sunt active valorease ale omului; chiar atunci când el se naşte în împrejurări nefavorabile, acestea îl vor proteja de influenţele ostile, nedorite, din exterior. Ele îl ajută să crească şi să
evolueze. Nu pierdeţi nici una din ocaziile care vi se ivesc, căci fiecare este menită să vă ajute să vă dezvoltaţi. Dacă întâlniţi un om bolnav zăcând neajutorat la marginea drumului, luaţil
pe umerii voştri şi duceţil la cel mai apropiat spital. Hrăniţil cu lapte sau ceai fierbinte. Urmăriţi săl simţiţi pe Dumnezeul din el, în strălucirea ochilor lui, în strigătul său, în
sufletul său, în mişcarea ritmată a plămânilor lui. Dumnezeu va dăruit această şansă pentru a vă amplifica iubirea şi compasiunea, pentru a vă purifica inima şi a înlătura ura şi gelozia din ea. Dacă sunteţi timid, Dumnezeu vă va aşeza în asemenea circumstanţe care să vă forţeze să vă manifestaţi curajul şi prezenţa de sine prin riscarea propriei vieţi. Toate marile spirite ale umanităţii au ştiut să folosească şansele ce li sau oferit pentru aşi împlini scopurile. Aceasta este metoda Divină de a modela mintea omenească. Amintiţivă
întotdeauna că în slabiciunea voastră se ascunde puterea, căci ea vă face foarte grijulii cu
propria protecţie. Sărăcia îşi are virtuţile ei, căci generează smerenie, puterea de a îndura, în timp ce bogăţia aduce adesea cu ea lenea, mândria, slăbiciunea, inerţia şi tot felul de obiceiuri proaste. În consecinţă, nu vă revoltaţi împotriva mediului nefavorabil. Mai bine creaţivă propria voastră lume mentală, căci cel care nu se lasă învins de mediu, ci luptă cu el însuşi pentru a evolua şi a creşte în împrejurări adverse, va ajunge cu adevărat un om puternic. Nimic nu îl va mai putea clinti.  Omul nu este o fiinţă creată de mediu sau de circumstanţe. El le poate controla şi modifica prin capacităţile sale, prin caracterul, gândurile, acţiunile sale bune şi prin efortul personal (PURUSHARTHA). Toate acestea îi pot schimba destinul. Acesta este motivul pentru care marii înţelepţi VASISHTA şi BHISHMA au plasat PURUSHARTHA deasupra destinului. De aceea, corpul cu organele sale nu este altceva decât gând. Mintea ce contemplă corpul devine una cu el. Corpul
fizic este lutul pe care mintea îl modelează, pentru propria sa plăcere, pentru aşi
putea manifeasta în exterior energia şi a câştiga astfel diferite experienţe lumeşti prin cele cinci canale ale cunoaşterii, numite şi JNANAINDRIYAS (organele de cunoaştere sau percepţie). Corpul nu este altceva decât gândurile, stările, convingerile şi emoţiile noastre obiectivate, făcute vizibile pentru ochii fizici. Orice corp îşi are sediul în minte, căci cum ar putea exista grădina fără apă. Dacă corpul grosier sar dizolva, mintea şi-ar
găsi cu uşurinţă un alt corp pentru a se manifesta. Dar dacă mintea ar fi paralizată, corpul ar rămâne fară inteligenţă şi ar paraliza şi el. La marea majoritate a oamenilor, gândul se află în mare măsură sub controlul corpului. Mintea lor este foarte puţin dezvoltată; ei trăiesc în cea mai mare parte în ANNAMAYA KOSHA (cel mai grosier din cele cinci învelişuri ale
Spiritului, sau corpul fizic). Dar dacă vă dezvoltaţi VIJNANAMAYA KOSHA (sau BUDDHI, inteligenţa pură), vă puteţi  controla apoi MANOMAYA KOSHA (sau Învelişul mental).  Gândul greşit că noi suntem corpul fizic este rădăcina tuturor relelor. Prin această gândire greşită noi ne identificăm cu corpul. Din acest ataşament se naşte posesivitatea. Ne identificăm cu soţia noastră, copiii noştri, casa noastră, etc. Identificarea sau ataşamentul sunt singurele cauze ale înlănţuirii noastre în lumea mizeriei şi a durerii.

30 iul. 2016

Gândurile pot provoca dezordini fiziologice


Orice schimbare de gând provoacă vibraţii în corpul nostru mental, iar când acestea sunt transmise corpului fizic ea determină o anumită activitate în materia nervoasă a creierului, manifestată prin numeroase schimbări chimice si electrice.Pasiunea intensă, ura, gelozia amară menţinută timp îndelungat, anxietatea, izbucnirile temperamentale, uzează
sistemul distrugând celulele corpului şi provoacă boli ale inimii, ficatului, rinichilor, splinei şi stomacului. Este demn de reţinut că fiecare celulă a corpului creşte sau suferă, primeşte un impuls de viaţă sau de moarte, de la fiecare gând ce ne trece
prin minte, căci avem tendinţa să ne formăm exact în imaginea pe care o gândim cel mai mult. Când mintea este axată asupra unui anumit gând, ne branşăm asupra unei anumite frecvenţe de vibraţie a materiei, care are tendinţa de a se
repeta pe sine rezonând cu toate gândurile ce vibrează la fel, şi de a forma astfel un obicei, de a deveni automată. Corpul fizic nu face decât să urmeze mintea, imitândui
schimbările. Puteţi observa cu uşurinţă că, atunci când vă concentraţi,
ochii vă ramân ficşi (tendinţă pe care o are dealtfel, întregul corp).

28 iul. 2016

Puterea gândului schimbă destinul


Unii oameni ignoranţi îşi spun: "KARMA face totul. Eu nu pot lupta cu destinul meu. Dacă aşa mam născut, de ce aş face vreun efort să mă schimb?". O asemenea gândire fatalistă provoacă inerţie, stagnare şi mizerie. Este cea mai
perfectă neînţelegere a legii KARMEI. Un om inteligent nu va pune asemenea întrebări stupide, nici nu va aduce asemenea argumente anapoda. El îşi va lua destinul în mâini, schimbânduşi gândurile şi acţiunile. Un vagabond
nu trebuie să rămână un vagabond pentru eterntate. Dacoit Ratnakar (care avea să devină înţeleptul Valmiki), Jagai şi Madai, au fost vagabonzi de prim ordin , dar ei sau
putut transforma întro singură viaţă. La fel, puteţi deveni un
yoghin sau un JNANI (un înţelept), vă puteţi croi destinul, vă puteţi determina exact acea KARMA pe care o doriţi. Tot ce
aveţi de făcut este să gândiţi corect, nobil, iar apoi să acţionaţi în consecinţă. Puteţi astfel deveni un sfânt sau un milionar, puteţi chiar atinge poziţia lui INDRA sau BRAHMA. Omul nu este o fiinţă neajutorată, ci una înzestrată cu liber arbitru.
Depinde numai de el cum îl foloseşte.

27 iul. 2016

Gândurile dezvoltă personalitatea

Un gând sublim elevează mintea şi purifică sufletul; un gând rău excită mintea şi umple sufletul cu emoţii morbide şi întunecate. Cei care au un control cât de mic asupra gândurilor şi vorbelor lor pot fi recunoscuţi imediat, prin faţa lor senină, calmă, frumoasă şi fermecătoare, prin vocea dulce şi liniştită, prin ochii stralucind de o lumină interioară.

Gâdurile afectează corpul

Orice gând, emoţie sau cuvânt produce o puternică vibraţie în fiecare celulă a corpului şi lasă acolo o puternică impresie. Cei care cunosc metoda gândului opus (când ne vin gânduri rele sau deprimante, ele pot fi anihilate gândind ferm o anumită
perioadă de timp exact opusul lor) pot duce o viaţă armonioasă, de pace şi de putere. Gândul iubirii va neutraliza pe dată un gând de ură. Gândul curajului este cel mai puternic antidot împotriva fricii.

26 iul. 2016

FUNCŢIILE PUTERII GÂNDULUI


Gândurile asigură o sănătate iradiantă
În plan intern, corpul fizic este asociat cu mintea; am putea chiar spune că el este contrapartea minţii sau forma vizibilă, grosieră, a minţii subtile, invizibile. Dacă vă doare un dinte, sau stomacul, sau urechea, mintea este imediat
afectată. Ea nu mai gândeşte corect, devenind agitată, perturbată, deranjată.Dacă, pe de altă parte, mintea este deprimată, nici corpul nu poate funcţiona corect. În terminologia indiană, durerile ce afectează corpul sunt numite boli secundare sau VYADHI, în timp ce VASANASurile sau dorinţele sunt considerate boli primare sau mentale, numite ADHI. Sănătatea minţii este mai importantă decât sănătatea fizică. Când mintea este sănătoasă, corpul o va urma cu siguranţă. Dacă mintea este pură, dacă gândurile sunt pure, veţi fi eliberaţi atât de bolile primare, cât şi de cele secundare. Sau, cum
spuneau cu înţelepciune latinii: "Mens sana in corpore sano Minte
sănătoasă în corp sănătos".

25 iul. 2016

Puterea gândurilor divine


Gândul înseamnă viaţă. Sunteţi ceea ce gândiţi. Gândurile vă crează mediul înconjurător. Gândurile voastre constituie lumea voastră.Dacă menţineţi gânduri sănătoase, veţi avea o sănătate bună. Dacă vă gândiţi la boală, cu greu vă puteţi
aştepta la sănătate, frumuseţe şi armonie. Amintiţivă
mereu că trupul este produsul minţii şi se află sub controlul ei. Dacă
gândurile voastre vor fi puternice, şi corpul vostru va fi puternic. Gândurile de iubire, pace, mulţumire, puritate,
perfecţiune sau Divinitate vă vor face, pe voi şi pe cei din apropierea voastră, perfecţi şi divini. De aceea, cultivaţi
gândurile divine!


24 iul. 2016

Parapsihologia şi gândurile subconştiente


Aşa cum fluviul sacru Gange îşi are originile în Gangotri, în munţii Himalayei, după care curge fără încetare spre Ganga Sagar, la fel şi curentul gândurilor îşi are originea în albia SAMSKARASurilor (impresiilor) din cele mai adânci straturi ale minţii, unde sunt încastrate VASAVAS-urile sau dorinţele subtile, latente; el curge neîncetat spre obiectele lumii exterioare atunci când mintea se află fie în stare de veghe, fie în stare de vis. Chiar şi o locomotivă este din când în când trimisă la depou să se odihnească, atunci când roţile ei sau
supraâncălzit; dar misterioasa maşină a minţii se învârte fără
încetare,neîngăduinduşi
nici măcar un moment de odihnă. Practica telepatiei, a citirii gândurilor, hipnotismul,
messmerismului şi videcării psihice, dovedeşte fără nici o urmă de dubiu că mintea există şi că o minte superioară poate influenţa şi subjuga o minte inferioară. Din scrierea inspirată şi din experienţele cunoscute cu persoane hipnotizate putem cu usurinţă deduce existenţa minţii subconştiente care operează continuu, 24 de ore din 24. Prin
disciplină spirituală puteţi însă să vă schimbaţi gândurile subconştiente şi mintea, devenind astfel o fiinţă nouă.

23 iul. 2016

Practicaţi transferul gândurilor


La început, practicaţi telepatia la mică distanţă şi de preferinţă noaptea. Rugaţi un prieten să aibă o atitudine receptivă şi să se concentreze în jurul orei zece, stând cu ochii închişi întro
cameră întunecoasă, dacă este posibil aşezat în VAJRASANA sau în PADMASANA. Urmăriţi să vă trimiteţi mesajul exact la ora convenită. Concentraţivă
asupra gândurilor pe care doriţi să le transmiteţi cu o cât mai mare hotărâre.La început este posibil să daţi greş, dar pe măsură ce avansaţi în practică şi vă însuşiţi bine tehnica, veţi putea trimite şi primi corect mesajele. Mai târziu, veţi putea chiar să transmiteţi mesajele la mare distanţă, în orice colţ al lumii. Undelegând
diferă în intensitate şi în forţă. Emiţătorul şi receptorul ar trebui să practice o concentrare cât mai intensă. Abia atunci veţi
dobândi forţa necesară trimiterii mesajelor, claritatea şi acurateţea în receptarea lor.
Până atunci însă, începeţi prin a practica telepatia dintro
cameră în altă cameră vecină. Această ştiinţă necesită o
practică răbdătoare şi, uneori, îndelungată. BRAHMACHARYA (controlul perfect al potenţialului sexual) este foarte importantă.

22 iul. 2016

Puterea gândului ce inspiră


Trebuie să înţelegeţi foarte clar legea sugestiei şi efectele sale asupra minţii. Trebuie să fiţi atenţi cu sugestiile pe care le faceţi. Nu emiteţi niciodată sugestii greşite care pot avea efecte distructive, căci puteţi face astfel mult rău.
Gândiţivă bine înainte de a vorbi.Invăţătorii şi profesorii ar trebui să aibă o cunoaştere adâncă a ştiinţei sugestiei şi autosugestiei. Ei vor putea astfel să îi înveţe şi să îi eleveze şi pe studenţii lor întrun mod eficient. Sugestii de tipul:
"Dacă nu eşti cuminte, vine miliţianul şi te ia", sunt foarte distructive pentru copii, care devin timizi şi sperioşi.  Mintea copilului este elastică, gingaşă şi se mulează uşor; sugestiile de orice fel li se imprimă foarte uşor, iar schimbarea sau eliminarea lor devine aproape imposibilă atunci când ei cresc. Un copil timid şi sperios se va transforma
întrun adult timid şi angoasat. Părinţii ar trebui să inducă curajul în mintea copiilor lor. Ei ar trebui să le spună "Uite, aici este poza unui leu, şi tu poţi fi la fel de puternic ca şi el. Haide, strigă ca el. Fii curajos! Priveşte poza lui SHIVA, a lui
ARJUNA sau a oricărui alt erou al Antichităţii sau al timpurilor moderne. Şi tu poţi fi ca el." Când copiii cresc, aceste sugestii se întăresc prin adiţionarea noilor stimuli externi.

21 iul. 2016

Gândurile pot împlini orice misiune


Puteţi ajuta un prieten aflat la greu, transmiţândui
gânduri de uşurare, fără să fiţi nevoiţi să vă mişcaţi din locul în
care vă aflaţi. Puteţi ajuta un prieten ce caută Adevărul transmiţândui
mental, întrun
mod cât mai clar şi bine definit,
adevărurile pe care le cunoaşteţi. Dacă trimiteţi cuiva un gând de iubire sau de ajutor, acesta va pătrunde în mintea lui
unde va provoca în virtutea rezonanţei un gând similar, după care se va întoarce la voi cu o forţa îndoită. Atenţie însă, acest
lucru este valabil şi pentru gândurile de ură care lovesc pe alţii, dar mai tare vă vor lovi apoi pe voi. De aceea, cel care
înţelege legile gândirii nu va trimite decât gânduri de compasiune, iubire şi blândeţe, atingând astfel fericirea
veşnică. Atunci când trimiteţi un gând util cu scopul de a ajuta pe cineva, el trebuie să aibă un scop pozitiv şi foarte clar
definit, căci altfel el nu va aduce efectul dorit. Un gând confuz sau lipsit de forţă nu pate aduce în nici un caz rezultate
benefice.


20 iul. 2016

Diferite utilităţi ale puterii gândului


Ştiinţa puterii gândului este deopotrivă interesantă şi subtilă. Dintro
anumită perspectivă, lumea gândurilor este
mai reală decât universul fizic. De aceea, puterea gândului este foarte mare, căci ea acţionează nu doar în universul
vizibil, ci şi în cel invizibil. Fiecare gând pe care îl emiteţi are o valoare intrisecă pentru voi, pe toate planurile posibile.
Puterea copului fizic, a minţii, succesul în viaţă şi charisma personală toate
depind de natura şi calitatea gândurilor
voastre. Dar pentru acesta trebuie mai întâi să cunoaşteţi ştiinţa gândurilor şi să vă dezvoltaţi puterea gândului. Dacă
aveţi o înţelegere cuprinzătoare a modului în care acţionează vibraţiilegând,
dacă cunoaşteţi tehnica controlului
gândurilor, precum şi metoda de transmitere benefică la distanţă prin formarea unor gânduriundă puternice, clare şi perfect definite atunci
puterea voatră mentală va spori de mii de ori. Atunci veţi putea realiza adevărate minuni. Dacă gândul bun eliberează, gândul rău înlănţuie. De aceea, cei care gândesc corect obţin eliberarea. Manifestaţi puterile oculte
ascunse în interiorul vostru prin înţelegerea şi realizarea puterilor minţii. Închideţi ochii; concentraţivă gradat. Veţi putea
astfel vedea obiecte aflate la mare distanţă, auzi sunete îndepărtate, trimite mesaje în orie parte nu doar a
acestei planete, ci şi în alte părţi din univers, vindeca persoane aflate la mii de kilometri distanţă, ieşind astfel în
afara timpului şi spaţiului. Credeţi în puterile minţii. Pasiunea, atenţia, voinţa credinţa şi concentrarea vă vor aduce fructul dorit. Amintiţivă
mereu că mintea se naşte din ATMAN (Spiritul) prin puterea MAYEI (Iluziei).

19 iul. 2016

Influenţaţii pe alţii prin gândul vostru


Puteţi influenţa pe altcineva fără a folosi limbajul vorbit. Tot ceea ce vă este necesar este o bună concentrare mentală, direcţionată de voinţă. Aceasta se numeşte telepatie. Iată un exerciţiu dacă doriţi să practicaţi telepatia.
Gândiţivă la un prieten sau o rudă ce locuieşte departe de voi. Imaginaţivă
faţa lui cât mai clar şi distinct. Dacă aveţi fotografia lui, priviţio
şi vorbiţii cu voce tare. Înainte de culcare concentraţivă
intens asupra pozei. Peste două, trei zile o să primiţi cu siguranţă o scrisoare de la el. Important este doar să nu aveţi îndoieli. Veţi obţine astfel
succesul şi o mare încredere în ştiinţa telepatiei. Câteodată, pe când citiţi ziarul sau aveţi ceva de lucru, vă treziţi subit primind un mesaj de la cineva drag. Dintro
dată vă gândiţi la el. Este evident că în clipa aceea el vă trimite un mesaj,
gândinduse profund la dumneavoastră (acest proces nu trebuie să fie neapărat conştient; asemenea lucruri se petrec în mod curent la mulţi oameni care receptează sau emit în mod inconştient mesaje mentale altora). Vibraţiile mentale călătoresc mai rapid decât lumina sau electricitatea. În exemple cum ar fi cele de mai sus, mintea subconştientă recepţionează mesajele şi impresiile şi le transmite apoi mentalului conştient.

18 iul. 2016

Yoghinii îşi transmit mesajul prin transfer de gânduri


Prin vibraţiile lor spirituale şi prin aura lor magnetică, yoghinii autentici şi necunoscuţi ajută mult mai mult
umanitatea decât "yoghinii" de pe platformele adunarilor şi ale sălilor de conferinţă. Vorbitul la microfon este practicat
doar de aceia care au un grad mai scăzut de spiritualitate, ce nu posedă ştiinţa şi puterea de aşi folosi facultăţile
paranormale şi forţele latente din ei. Marii adepţi şi MAHATMAŞII (lit. Marele Suflet) îşi transmit mesajele prin telepatie
aspiranţilor merituoşi din diferitele colţuri ale lumii. Mijloacele de comunicaţie care nouă ne apar drept paranormale
sunt instrumentele fireşti de lucru ale marilor yoghini.

17 iul. 2016

Doctorii pot vindeca prin sugestie


Doctorii ar trebui să aibă o cunoaştere profundă a ştiinţei sugestiei. Cei care nu cunosc aceste legi pot face uneori
foarte mult rău. Uneori, ei îşi pot chiar ucide propriii pacienţi, înspăimântândui
(inducândule sugestii negative). Dacă
vine pacietul cu o tuse obişnuită şi doctorul îi spune: "Sărmane prieten, ai TBC. Trebuie să mergi la Bhowali (sau în
Elveţia, sau la Viena) şi să te tratezi prin injecţii antituberculoase"; bietul pacient este atât de
înspăimântat încât el se pate chiar îmbolnăvi de ftizie, deşi tusea sa era doar o tuse obişnuită, datorată vreunui guturai. Este
un simplu exemplu de sugestie distructuvă. Doctorul ar fi trebuit săi
spună; "O, nui nimic. E doar o simplă răceală.
Mâine te vei simţi deja mai bine. Ia un purgativ şi inhalează puţin ulei de eucalipt, modificăţi
dieta alimentară sau chiar
poţi posti astăzi". Un asemenea doctor este ca un zeu. El ar trebui adorat.Sugestia are puterea de a vindeca. Ea este un
tratament fără medicamente. Există chiar o terapeutică sugestivă. Prin sugestii binefăcătoare şi puternice puteţi
vindeca orice boală. Va trebui să învăţaţi această ştiinţă şi să o practicaţi, indiferent dacă sunteţi specializaţi în homeopatie,
medicină alopată, ayurvedică sau Unani. Ştiinţa sugestiei se mulează perfect pe orice sistem. Prin amabilitate şi bunătate
medicul îşi va atrage o mulţime de pacienţi şi îşi va îmbunătăţi astfel practica.

16 iul. 2016

Serviţi altora prin vibraţiile voastre mentale


Un adevărat sihasru sau SANNYASIN poate realiza orice prin vibraţiile sale mentale. Un SANNYASIN sau un yoghin nu trebuie să devină preşedintele unei asociaţii sau vreunui partid politic pentru aşi
îndeplini scopul. Aceasta este
doar o idee puerilă. Există indieni care şiau
asumat astăzi spiritul misionar al vestului şi strigă pretutuindeni că
SANNYASINII ar trebui să preia conducerea în activităţile sociale şi politice. Ce greşeală tristă! Un înţelept nu trebuie să
urce pe o platformă pentru a ajuta umanitatea, nici să predice pentru a eleva minţile oamenilor; propria lui viaţă este o
întrupare a învăţăturii sale. Propria lui gândire elevează minţile oamenilor. Înţeleptul este garanţia vie a realizării lui
Dumnezeu şi mulţi şiau
găsit inspiraţia doar în privirea unor asemenea sfinţi. Gândurile lor pure şi puternice călătoresc la
distanţe foarte lungi, purifică lumea şi pătrund în minţile a mii de oameni.

15 iul. 2016


Mişcarea gândurilor şi a stărilor


Oamenii ce au gânduri sau stări întunecate atrag către sine lucruri întunecate şi gânduri malefice de la alte persoane şi din înregistrările AKASHAice
păstrate în eterul fizic.Cei care au o fire tonică, încrezătoare şi voioasă atrag la rândul lor
gânduri similare. De aceea, ei ating mereu succesul în tot ceea ce întreprind. Oamenii care întreţin stări negative, de
depresiune, mânie sau ură, îi rănesc în mod deliberat pe alţii, căci îi infestează cu gândurile lor malefice, distructive, pe
care le sădesc în subconştientul acestora. Ei se fac astfel vinovaţi de un rău uriaş pe care îl produc lumii gândurilor.
Oamenii veseli şi fericiţi sunt o binecuvântare pentru societate, căci ei aduc fericirea şi altora.Aşa cum o femeie
frumoasă şi conştientă de frumuseţea ei refuză să iasă în public sau îşi acoperă faţa atunci când ia ieşit un coş pe nas, la fel
ar trebui să evitaţi şi voi să ieşiţi în public şi să vă amestecaţi cu prietenii atunci când sunteţi deprimat, sau când aveţi
gânduri de ură ori gelozie, căci atunci veţi fi o ameninţare pentru toţi cei din jur, pe care iaţi
putea infesta.


14 iul. 2016

Aura şi dinamica unei minţi dezvoltate


Influenţa înaltă pe care o exercită o minte înalt dezvoltată asupra uneia mai puţin dezvoltate trebuie subliniată în mod deosebit. Este imposibil să descrii în cuvinte ce înseamnă să fii în prezenţa unui maestru, sau a unui adept avansat. Chiar dacă ei vorbesc rareori, prezenţa lor dăruieşte o senzaţie copleşitoare iar minţile celor din urma se umplu de inspiraţii nebănuite.Mintea poartă în sine aura psihică şi mentală. Termenul sanscrit pentru aură este Tejas. El înseamnă strălucirea sau haloul ce emană din fenomenul minţii. La cei care au căutat dezvoltarea plenară a minţii lor,această aură este extrem de strălucitoare. Ea are puterea de a călători la mare distanţă şi de a afecta benefic mulţimi mari de oameni, dacă aceştia au privilegiul de a intra sub influenţa ei directă. Mai trebuie să menţionăm că aura spirituală este infinit mai puternică decât orice aură psihică, PRANA-ică (energetică) sau mentală.

13 iul. 2016

Culoarea şi influenţa gândurilor divine


BUDDHA obişnuia să afirme: "Tot ceea ce suntem este format din gândurile noastre". Acestea sunt adevărata cauză a
ciclului renaşterilor. De aceea, noi trebuie să purificăm aceste gânduri. Atunci când ne aflăm în preajma unui înţelept,
simţim o stare incredibilă de calm; pe când atunci când ne aflăm în compania unui om egoist sau rău, nu ne simţim în
largul nostru. Explicaţia constă în interferarea aurei noastre cu aura înţeleptului, ce emite vibraţii de pace şi
linişte, ori cu aura egoistului, ce emite vibraţii malefice ale unor gânduri rele. Unul din efectele gândurilor este
crearea unei forme definite. Calitatea şi natura gândului îi determină acestuia culoarea şi claritatea formeigând.
formăgând
este o entitate vie ce are o puternică tendinţă de a împlini intenţia autorului ei. De pildă, formelegând albastre denotă devoţiune. Formelegând
ale renunţării de sine au cel mai frumos azuriu imaginabil, înconjurat de un
halou albstrălucitor.
Formelegând
ale egoismului, orgoliului şi mâniei au, respectiv o culoare grimaronie, portocalie şi
roşie. Suntem întotdeauna înconjuraţi de aceste formegând
iar minţile noastre sunt serios afectate de ele. Nici măcar un
sfert din minţile noastre nu ne aparţin, ci le culegem pur şi simplu din atmosfera mentală. Majoritatea sunt gânduri rele. De aceea, este de preferat să rostim mereu în gând numele lui Dumnezeu, căci asta ne va proteja.


12 iul. 2016

Gândurile şi valurile mării

Gândurile sunt precum valurile unui ocean. Ele sunt nenumărate. Cucerirea lor vi se va părea la început o încercare
disperată, fără şanse autentice de succes. Unele gânduri vor rezista voinţei voastre, în timp ce altele vor ţâşni năvalnic
exact atunci când credeaţi că aţi învins. Vechile gânduri suprimate vor apare din nou după câtva timp. Cu toate acestea,
nu trebuie să disperaţi: puterea lăuntrică spirituală se dobândeşte gradat. Veţi reuşi cu siguranţă până la sfârşit. Toţi
marii yoghini de altădată au atins realizările lor sublime doar după ce au trecut prin aceleaşi dificultăţi. Procesul de
distrugere a clişeelor mentale este dificil şi îndelungat. Ansamblul gândurilor nu poate fi distrus întro zi sau două. De
aceea, nu trebuie să renunţaţi la practică după apariţia primelor dificultăţi. Prima încercare ar trebui să fie reducerea
dorinţelor, căci ea va genera o scădere automată a gândurilor. Apoi, gradat, ele vor dispărea.

11 iul. 2016

Gândul – un bumerang


Fiţi întotdeauna atenţi la ceea ce gândiţi, căci tot ceea ce iese din mintea voastră se întoarce înapoi. Orice gând pe care
îl emiteţi este un bumerang. Dacă urâţi pe cineva, ura se va întoarce împotriva voastră. Dacă iubiţi, veţi primi înapoi iubire.
Un gând rău este de trei ori blestemat. În primul rând, el îl răneşte pe emitent, afectândui
corpul mental. În al doilea rând,
el îl răneşte pe cel căruia îi este adresat. În sfârşit, el face rău întregii umanităţi prin vicierea atmosferei sale mentale.
Dacă întreţineţi gânduri de ură, sunteţi deopotrivă un criminal, căci gândurile voastre ucid în lumea lor, dar şi un sinucigaş,
căci ele se întorc împotriva voastră. În plus, o minte angrenată în gânduri malefice acţionează ca un magnet, atrăgând
gânduri similare şi amplificând astfel răul iniţial. Gândurile rele aruncate în atmosfera mentală otrăvesc minţile
receptive. Iar cum gândul este rădăcina acţiunii, menţinerea persistentă a unui gând rău va conduce în timp la
comiterea unor acţiuni criminale.

10 iul. 2016

Legile gândirii înalte

Omul devine ceea ce el gândeşte. Cum îi sunt gândurile, aşa îi va fi şi viaţa. Gândirea orientată exclusiv asupra obiectelor lumii exterioare înseamnă durere. Prin însuşi actul gândirii, omul este înlănţuit în materie. Gândul pur, interiorizat, este în schimb o forţă mai puternică decât electricitatea. Cel care ştie să îşi liniştească mintea, va fi fericit
şi liber dea pururi. Manifestaţivă toată voinţa în scopul cuceririi propriei voastre minţi. Aceasta este adevărata bărbăţie, sau PURUSHARTHA. Negarea eului limitat este un mijloc de purificare şi rafinare a minţii. Gândurile trebuie mai întâi purificate, iar apoi liniştite, căci numai o minte perfect calmă va putea înlătura vălurile ignoranţei. Aspectul subtil al
alimentelor cu care ne hrănim formează mintea. Dar hrana nu este numai ceea ce noi mâncăm, ci tot ceea ce lăsăm să intre în noi prin intermediul simţurilor. Învăţaţi să îl vedeţi pe Dumnezeu pretutindeni. Aceasta este adevărata hrană a ochiului. Puritatea gândului depinde de puritatea hranei. Puteţi vedea, auzi, simţi gustul mai bine, dacă menţineţi în
permanenţă gânduri sublime, divine. Dacă priviţi un obiect printrun filtru de sticlă verde sau roşie, el vă va apare colorat în verde sau roşu. La fel, şi obiectele lumii exterioare sunt colorate de dorinţele voastre prin intermediul filtrului mental. Toate stările mentale sunt tranzitorii; ele nu pot produce decât durere şi tristeţe. Bucuraţivă de libertatea gândirii. Eliberaţivă de sclavia prejudecăţilor ce înăbuşă intelectul şi întunecă gândurile. Gândiţivă
la Atman (Sinele Suprem, Spiritul nemuritor ce există în fiecare om). Aceasta este gândirea corectă. Atman se revelează pe Sine după purificarea gândurilor. Când mintea este senină, eliberată de dorinţe, de motive, de speranţe, de obligaţii şi restricţii, de orice fel de gând atunci, Supremul Atman străluceşte. Sufletul trăieşte experienţa extazului. Şi voi
puteţi trăi viaţa pe care o duc sfinţii. Dar nu veţi obţine o victorie sigură şi permanentă până când nu vă veţi fi cucerit mintea, gândurile şi egoul inferior.