30 iun. 2016

Gândul arhitect al destinului

Dacă mintea se opreşte continuu asupra unui anumit lanţ de gânduri, ea formează treptat un culoar prin care forţagând va trece automat, creând o anumită obişnuinţă mentală ce va supravieţui morţii şi, întrucât aparţine egoului, va fi purtată cu sine în următoarea încarnare, ca tendinţă mentală sau capacitate. Să ne amintim că fiecare gând îşi are propria
imagine mentală. Esenţa diferitelor imagini mentale formate întro anumită viaţă fizică se structurează în planul mental şi va constitui baza (chintesenţa) următoarei încarnări. La naştere, sufletul este înzestrat nu numai cu un nou corp fizic, dar şi cu o nouă minte şi un nou intelect (BUDDHI). Este dificil să explici detaliat activitatea gândului şi modul
în care determină el destinul omului. Orice KARMA (acţiune) produce două categorii de efecte, una asupra minţii individuale, iar cealaltă asupra lumii. Omul îşi structurează coordonatele vieţii sale viitoare prin efectele acţiunilor sale
asupra celorlalţi. Orice acţiune are un trecut (o cauză) ce conduce la ea, şi un viitor ce derivă din ea. Acţiunea presupune o dorinţă care a generato şi un gând care a modelato.
Fiecare gând este o verigă întrun lanţ nesfârşit de cauze şi efecte, fiecare efect devenind la rândul său o cauză şi fiecare cauză fiind efectul unei cauze anterioare; iar fiecare verigă a
acestui lanţ neîntrerupt este structurată din trei componente dorinţă, gând şi acţiune. Dorinţa stimulează gândul; gândul se manifestă printro
acţiune. Acţiunea constituie chiar urzeala destinului. Spre exemplu, cel ce priveşte cu
invidie egoistă posesiunea altora, chiar dacă nu se transformă întrun
hoţ activ în prezent, are toate şansele să devină unul întro
viaţă viitoare, în timp ce ura şi răzbunarea mentalizate prea mult sunt seminţele din care se va naşte un viitor ucigaş. Dimpotrivă, iubirea altruistă va transforma fiinţa mai întâi întrun
filantrop, apoi întrun sfânt; şi fiecare gând de compasiune va modela caracterul tandru şi milostiv al unui adevărat prieten al universului. Nu trebuie sa
cădeţi în greşeala fatalismului, căci aceasta nu produce decât lene şi inerţie. Trebuie doar să recunoaşteţi şi să înţelegeţi marile puteri ale gândului şi, prin trudă, să ajungeţi la o gândire corectă, ce vă va făuri apoi un mare destin. Cel care cultivă
o acţiune, culege un obicei; cel care cultivă un obicei, culege un caracter; iar cel care cultivă un caracter, culege un destin. Omul este stăpânul propriului destin. El îşi poate controla destinul prin puterea gândului. La fel, destinul actual poate fi
schimbat. Nu depinde decât de om, căci toate faculăţile, energiile şi puterile zac latent în el; ele trebuie doar manifestate plenar, şi omul va deveni liber şi mare.

29 iun. 2016

Gândurile, lumea si realitatea eternă

Mintea este cauzarădăcină
a celor trei SAMSARAS (cele trei lumi iluzorii), cu miile lor de mlădiţe, ramuri,
frunze şi fructe. Cel care va distruge gândul, va distruge dintro
dată şi copacul Samsaric, căci îi va tăia rădăcina. Acest
lucru necesită însă o nesfârşită răbdare şi perseverenţă. Când toate gândurile vor fi eliminate, vă veţi scălda în
oceanul beatitudinii. Această stare nu poate fi descrisă, ci doar experimentată. Aşa cum focul este absorbit în sursa sa
atunci când combustibilul se termină, la fel şi mintea se reabsoarbe în sursa sa, Atman (Sinele Suprem), atunci când toate
SANKALPASurile
sau gândurile sunt anihilate. Cel care realizează aceasta atinge KAIVALYA, experienţa Realităţii
Eterne, starea de libertate absolută.

28 iun. 2016

Mintea o proiecţie a gândului

Meditaţia profundă demonstrază că întregul univers nu este în realitate decât proiecţia minţii umane. Purificarea
şi controlul minţii este scopul central al oricărei YOGA. Mintea în sine nu este decât o înregistrare de impresii ce se
exprimă fără încetare sub formă de impulsuri şi gânduri. Mintea înseamnă acţiune, mişcare. Gândul te îndeamnă
să acţionezi, iar activitatea înseamnă impresii noi pentru minte. Yoga rupe acest cerc vicios, utilizând metode de
inhibare efectivă a funcţiunilor minţii. Yoga verifică, controlează şi opreşte funcţiarădăcină
a minţii, şi anume
gândirea. Când gândul este transcens, începe să funcţioneze intuiţia şi apare cunoaşterea de Sine. Gândul are puterea de a
crea şi de a distruge lumi cât ai clipi din ochi. Mintea creează lumea potrivit propriei ei SANKALPA, sau gândiri.
Ca un vis ce genereaza alt vis în interiorul lui, mintea care
nu are o formă vizibilă, generează lumile vizibile.

27 iun. 2016

Gândurile, electricitatea şi filosofia

Gândurile sunt o putere uriaşă, mult mai mare decât cea a electricităţii. Ele vă controlează viaţa, vă modelează caracterul
şi vă structurează destinul. Observaţi cum un singur gând atrage apoi numeroase altele, întro foarte scurtă perioadă de
timp. Să ne imaginăm că vă vine ideea să vă invitaţi prietenii la un ceai. Singur gândul de "ceai" atrage automat gândurile
de lapte, zahăr, ceşti, mese, scaune, feţe de masă, şerveţele, linguriţe, prăjituri, biscuiţi, etc. În mod similar, lumea în care
trăim nu este decât o expansiune de gânduri. Dar expansiunea gândurilor minţii către obiectele exterioare nu este decât
un lanţ pentru suflet, de care ne putem elibera doar prin renunţarea la gânduri. Trebuie să fiţi extraordinar de atenţi
(conştienţi) pentru a putea ucide gândurile încă în germene. Doar atunci veţi fi cu adevărat fericiţi. Mintea se joacă şi
trişează. Doar înţelegândui
natura, căile şi mijloacele de acţiune, o veţi putea controla cu uşurinţă. Cea mai extraordinară
carte din lume în materie de filosofie idealistă practică este YOGAVASISHTHA.
Esenţa acestei cărţi este următoarea:
"Singurul care există este Brahman cel nondual,
sau sufletul nemuritor. Acest univers, privit ca univers, nu există.
Numai cel ce îşi cunoaşte Sinele Suprem va fi eliberat de ciclul naşterilor şi morţilor. Stingerea gândurilor şi a VASANAS-urilor înseamnă MOKSHA (eliberarea). Expansiunea minţii este SANKALPA. SANKALPA sau gândul, prin puterea sa
de diferenţiere, generează acest univers. Lumea nu este astfel decât un joc al minţii. Ea nu există în cele trei perioade
de timp (trecutul, prezentul şi viitorul). Stingerea SANKALPASurilor
înseamnă MOKSHA. Anihilaţi măruntul "ego",
VASANASurile,
gândurile. Meditaţi asupra Sinelui şi deveniţi un JIVANMUKTA (un eliberat în viaţă).

26 iun. 2016

Trăim întrun ocean nesfârşit de gânduri

Gândul este deopotrivă lumea întreagă, marile dureri, bătrâneţea, moartea, păcatul, pământul, apa, focul,
aerul, eterul. Gândul este cel care îl leagă pe om. De aceea, cel care îşi controlează gândurile devine un adevărat Zeu pe acest pământ. Trăim întro
lume de gânduri. La început există gândul. Apoi începe exprimarea acelui gând prin
organul vorbirii. Gândirea este intim legată de vorbire. Gândurile pline de răutate, mânie sau amărăciune, îi rănesc
pe ceilalţi. Dacă mintea, care este cauza tuturor gândurilor dispare,
la fel vor dispărea şi obiectele lumii
exterioare. Sunetul, pipăitul, forma, vederea, gustul şi mirosul, cele cinci învelişuri, trezirea, visul şi somnul adânc toate
acestea nu sunt decât produsul minţii. SANKALPA, pasiunea, mânia, legaturile, timpul toate
sunt produse de minte.
Mintea este regele INDRIYASurilor
sau al simţurilor. Iar gândul este rădăcina tuturor proceselor mentale. Gândurile pe
care le percepem în jurul nostru (sub forma obiectelor exterioare) nu sunt decât minte exprimată în forme sau substanţă.
Gândul creează, gândul distruge. Dulceaţa şi amăreala nu sunt proprietăţi ale obiectelor, ci ale minţi şi ele îşi au sediul în
subiect, în gândirea sa. Toate obiectele acestei lumi sunt puse în legătură şi asociate numai prin jocul minţii, care le dă
culoare, formă şi toate celelalte calităţi cu care suntem obişnuiţi. Mintea îşi poate asuma forma oricărui obiect la care
se gândeşte intens. Prietenia şi duşmănia, virtutea şi viciul există doar în minte. Fiecare minte creează o lume a
binelui şi a răului, a plăcerii şi mâniei, doar prin propria sa imaginaţie. Binele şi răul, plăcerea şi durerea nu izvorăsc din
obiecte; ele aparţin doar propriei voastre atitudini lăuntrice. Nu există numic bun ori plăcut în această lume; ele există însă în mintea voastră.

25 iun. 2016

Puterea, acţiunea şi foloasele gândului

Prin puterea de a vă controla gândurile puteţi dobândi o putere creativă. Gândul trece de la unul la altul, influenţează
mase de oameni, asfel încât cei cu gânduri mai puternice îi vor influenţa pe cei cu gânduri mai slabe. Există astăzi
numeroase cărţi asupra cultivării gândului, puterii şi dinamicii lui. Studiindule
veţi putea dobândi o înţelegere
completă a gândului, puterii sale, activităţilor şi foloaselor pe care le puteţi dobândi mânuindul.

24 iun. 2016

Gândul are greutate, mărime, formă, culoare şi nume

Orice gând are greutate, formă, mărime, culoare, calitate şi putere, ce pot fi percepute de către clarvăzători prin ochiul
interior. Gândurile sunt ca obiectele. Aşa cum îi poţi dărui unui prieten o portocală şi apoi io
poţi lua înapoi, la fel
poţi dărui şi lua înapoi un gând. De aceea, trebuie să învăţaţi tehnica corectă a manevrării şi manipulării gândului. Imaginaţivă
că aveţi o minte perfect calmă, fără gânduri. Când primul gând va apare, el va purta un nume şi va
avea o formă. Forma este starea mai grosieră, iar numele starea mai fină a unei singure puteri de manifestare, numită
gând. Dar toate trei nu formează în realitate decât una; oriunde se află una dintre ele, celelalte două vor fi şi ele acolo.
Oriunde avem un nume, avem şi forma şi gândul. Un gând spiritual are o culoare galbenă. Un gând de furie şi ură este colorat întrun
roşu întunecat şi un gând egoist are o culoare maro, etc.

23 iun. 2016

Radiumul şi rarii yoghini

Radiumul este o substanţă rară. Tot atât de rari în această lume sunt şi yoghinii care îşi pot concentra gândurile. Aşa
cum tămâia emite constant parfumul său dulce, la fel aura yoghinului care îşi controlează gândurile şi care este
concentrat perfect asupra lui Brahman, sau Infinitul, iradiază un parfum divin. Strălucirea şi parfumul feţei sale este
BRAHMAVARCHAS.
Atunci când ţii în mână un buchet de iasomie şi trandafiri, parfumul lor umple întregul spaţiu,
mângâind pe cei care îl miros. La fel se petrece cu yoghinul ce a atins controlul gândurilor, căci el devine o forţă cosmică,
faima şi reputaţia sa răspândinduse
în lume precum parfumul.

22 iun. 2016

Primele gânduri şi ştiinţa modernă

Gândul este cea mai puternică forţă de pe pământ. El este cea mai puternică armă din arsenalul unui yoghin.
Gândurile constructive transformă, înnoiesc şi modelează. Posibilităţile uriaşe ale acestei forţe au fost dezvoltate până la
perfecţiune de către strămoşii noştri antici, care leau
găsit cele mai înalte utilizări. Căci gândul este prima forţă ce stă la
originea susţinerii întregii creaţii. Geneza întregii manifestări fenomenale este explicată ca un prim gând ce a ţâşnit în
Mintea Cosmică. Lumea este o Idee Primară, ce a devenit manifestă. Primul Gând a început să vibreze în Tăcerea Eternă a
Esenţei Divine. Terminologia clasică se referă la acest aspect, la ICHHA, dorinţa lui HIRANYAGARBHA, Sufletul Cosmic, care sa
manifestat în SPANDA, sau vibraţia. Această vibraţie nu poate fi comparată cu oscilaţiile rapide ale particulelor
fizice, ci este ceva infinit de subtil, atât de subtil încât nu poate fi practic conceput de mintea normală. Această teorie explică
faptul că toate forţele îşi au originea ultimă în starea de vibraţie pură. Recent, ştiinţa modernă a ajuns la concluzii
apropiate, cercetând natura fizică externă.

21 iun. 2016

Teoria celulelor şi gândurile

Celula este o masă de protoplasmă ce conţine un nucleu şi este înzestrată cu inteligenţă. Unele celule secretă anumite
produse în interior, în timp ce altele le excretă în exterior. Celulele organelor genitale secretă sămânţa; cele ale
rinichilor excretă urina. Unele celule joacă rolul unor soldaţi. Ele apără organismul de intruşi şi de atacurile
corpurilor străine otrăvitoare sau ale viruşilor. Ele le digeră, după care le elimină. Alte celule sunt cărăuşii substanţelor
hrănitoare către ţesuturii şi organe. Celulele îşi îndeplinesc activitatea fără aportul volitiv conştient. Munca lor este
controlată de sistemul nervos simpatic. Pe această cale, ele se află întrun
contact direct cu mintea şi creierul. Orice impuls al minţii, orice gând, este transmis celulelor. Astfel, ele sunt mult influenţate de diferitele condiţii sau stări ale
minţii. Dacă mintea este deprimată, confuză, sau conţine alte emoţii şi gânduri negative, acestea sunt transmise
telegrafic prin nervi, fiecărei celule a corpului. Celulelesoldaţi
intră atunci în panică. Agitaţia le slăbeşte puterea, ele nu îşi
mai pot îndeplini corect funcţiile, iar eficienţa lor scade. Unii oameni au o conştiinţă corporală foarte puternică, dar nu au
nici o idee despre Sine. Ei duc o viaţă neregulată, nedisciplinată, umplînduşi
stomacul cu dulciuri, aluaturi,
ş.a.m.d. Organele lor digestive şi cele eliminatorii nu mai ştiu ce este odihna. În consecinţă, ei suferă de slăbiciuni şi boli
fizice. Atomii, moleculele şi celulele corpului lor produc vibraţii discordante sau dizarmonioase. Ei nu cunosc
speranţa, încrederea, credinţa, seninătatea şi buna dispiziţie. Dimpotrivă, ei sunt nefericiţi. Forţaviaţă nu mai operează
corect în ei. Vitalitatea lor scade, iar mintea le este constant umplută de teamă, disperare, îngrijorare şi anxietate.

20 iun. 2016

Conservarea energiei gând

În fizică există termenul de "putere de orientare". Deşi masa de energie există, curentul nu va trece prin ea. Mai
întâi trebuie să conectăm masa la un magnet, pentru ca apoi curentul electric să înceapă să curgă prin intermediul
puterii sale de orientare. În mod similar, energia mentală care este disipată şi direcţionată greşit prin diferite
gânduri lumeşti lipsite de valoare, ar trebui focalizată pentru a putea fi direcţionată corect prin canalele spirituale. De
aceea, nu stocaţi în creier informaţii nefolositoare. Învaţaţi să decondiţionaţi mintea. Uitaţi tot ceea ce aţi învaţat şi care
nu vă mai este de nici un folos. Atunci veţi avea rezerve enorme ce vor putea fi umplute cu gânduri divine. Veţi câştiga
astfel o nouă putere mentală, căci razele disipate ale minţii vor fi acum adunate întrun
mănunchi strâns focalizat.

19 iun. 2016

Diversitatea vibraţiilor gând

Fiecare om îşi are propria sa lume mentală, modul său de a gândi, propriile căi de înţelegere a lucrurilor şi căile sale
de acţiune. Aşa cum faţa şi vocea unui om diferă de ale celorlalţi, la fel diferă şi modurile de a gândi şi de a înţelege.
Aceasta este motivul pentru care apar atât de des neânţelegerile între oameni, chiar şi între cei apropiaţi sau
prieteni. De regulă, noi nu putem înţelege corect viziunea celuilalt. De aici, fricţiuni, rupturi şi certuri ce se produc întrun
minut, chiar între prietenii vechi. Aceasta explică de ce pe pământ prieteniile nu durează niciodată prea mult. Ca să ne
putem înţelege empatic unii pe alţii, ar trebui mai întâi să ne acordăm pe frecvenţa vibraţiilor mentale ale celuilalt,
renunţând pe moment la propria noastră frecvenţă. Dacă ne blocăm accesul la modul "lui" de gândire (la frecvenţa sa de
emitere mentală), nu îl vom putea înţelege niciodată, percepândul
doar întrun mod critic, în funcţie de propriul
nostru filtru mental (care distorsionează realitatea gândirii celuilalt). Unde nu există empatie, cu greu putem vorbi de o
prietenie autentică. Gândurile de ură, gelozie, egoism sau desfrâu, produc imagini distorsionate în minte, determinând
întunecarea înţelegerii, pervertirea intelectului, pierderea memoriei şi confuzia mentală.

18 iun. 2016

Minunile vibraţiilor gând

Orice gând care porneşte de la voi este o vibraţie ce nu va muri niciodată. El va continua să treacă prin vibraţia sa toate
particulele universului, şi dacă este un gând nobil, sfânt şi plin de forţă, el va activa în mod similar toate minţile ce
rezonează cu el. Acest mecanism va permite tuturor celor care vă seamănă să preia gândurile voastre în mod
inconştient şi să înceapă să emită gânduri asemănătoare, în funcţie de propria lor capacitate lăuntrică. Rezultatul va fi
că, chiar fără să cunoaşteţi consecinţele propriilor voastre acţiuni, voi veţi fi pus în mişcare forţe uriaşe, amplificate prin
puterea rezonanţei, care vor înfrânge gândurile malefice emanate de cei egoişti sau răi.

17 iun. 2016

Undelegând şi transferul gândurilor

În fond, ce este această lume? Nimic altceva decât materializarea gândurilorformă
ale lui HIRANYAGARBHA sau
Dumnezeu. Aţi învăţat la şcoală despre unde de căldură, de lumină şi electricitate. Ce nu ne învaţă ştiinţa, dar neo spun
înţelepţii yoghini, este că există şi undegând,
care au o putere enormă. Practic, toţi experimentăm inconştient, întro
măsură mai mare sau mai mică, puterea gândului. Marii yoghini ca JNANADEV, BHARTRIHARI şi PATANJALI
obişnuiau să trimită şi să recepteze mesaje către şi de la persoane aflate la mare depărtare, prin telepatie şi transferul
gândurilor. Telepatia a fost primul telegraf fără fir şi primul serviciu telefonic pe care lea
cunoscut vreodată lumea. La
fel cum practicaţi exerciţiile fizice şi sportul, jucând tenis şi cricket pentru a vă menţine sănătatea fizică, ar trebui să vă
menţineţi sănatatea mentală prin emiterea unor formegând
corecte, consumarea de alimente SATTVAice,
recreare mentală întro
manieră inocentă şi pură, schimbarea dispoziţiei launtrice prin emanarea de gânduri bune, nobile, sublime,
precum şi prin cultivarea bunei dispoziţii.

16 iun. 2016

Gândurile sunt mesaje transmise în lume

Cei care emană gânduri de ură, gelozie, răzbunare şi răutate sunt cu adevărat oameni foarte periculoşi. Ei întreţin
în lume o atmosferă de agitaţie şi zbucium. Gândurile şi sentimentele lor negative sunt transmise în eter
precum mesajele radio sau TV, şi sunt recepţionate de acei oameni ale căror minţi rezonează cu asemenea vibraţii. Căci
gândul se mişcă cu o viteză uluitoare, putând influenţa multă lume. Astfel, cei care emit gândri sublime şi pioase îi
pot ajuta deopotrivă pe cei din apropiere, dar şi pe alţii, aflaţi la mare distanţă.

Gândurile au o putere enormă
Gândurile pot vindeca bolile. Ele pot transforma mentalităţi. Gândurile pot face practic orice. Chiar şi
marile minuni au fost create practic prin puterea incredibilă a gândului. Gândul este o forţă dinamică. El este
determinat de vibraţiile PRANAei
psihice (sau SUKSHMA PRANA) asupra substanţei mentale. Gândul este o forţă
la fel ca şi gravitaţia, atracţia sau respingerea.

15 iun. 2016

Gândurile sunt forţe subtile

Gândul este o forţă subtilă, pe care ne o
putem procura şi prin hrană. Cei care au citit CHHANDOGYA UPANISHAD
vor înţelege cu uşurinţă acest lucru. Dacă mâncarea este pură, gândul devine şi el pur. Cel care are gânduri pure vorbeşte
cu multă autoritate şi produce o impresie foarte vie în minţile celor care îl ascultă. El poate influenţa asfel mii de
persoane printrun
singur discurs. Gândul pur este mai ascuţit decât tăişul lamei. De aceea, nu emiteţi decât gânduri
sublime, pure. Acest lucru este posibil prin cultivarea puterii gândului, care este o ştiinţă exactă.

14 iun. 2016

Gândurile sunt vii

Gândurile trăiesc. 
Ele sunt la fel de solide în lumea lor ca şi o piatră în lumea fizică. 
Corpul nostru poate înceta să mai fie, dar gândurile noastre nu pot muri niciodată.
 Fiecare schimbare de gând este însoţită de o vibraţie nouă în materia mentală.
 Gândul forţă are nevoie de o anumită materie subtilă (un mediu) pentru a putea acţiona.
 De aceea,  cu cât mai puternice sunt gândurile, 
 cu atât mai devreme vor apărea rezultatele lor. 
Când gândul este focalizat, dânduise o anumită direcţie particulară, el va produce anumite efecte, direct proporţional cu puterea de concentrare a emiţătorului (adică cu forţa cu care acesta emite gândul).

13 iun. 2016

Eterul spaţiului înregistrează gândurile


Forţa sau puterea gândului este atât de mare, încât poţi învârti pământul prin intermediul ei. Ea poate fi transmisă
de la un om la altul. De pildă, puternicele gânduri ale marilor înţelepţi de altădată, numiţi şi RISHIS, se păstrează încă
înregistrate în AKASHA. Yoghinii clarvăzători pot percepe aceste gânduriimagine.
Ei le mai pot încă citi. Suntem
practic înconjuraţi de un ocean de gânduri. Plutim în acest ocean. Cu toţii absorbim anumite gânduri şi emitem altele în
acest univers al gândurilor. Astfel, fiecare are propria lui lume a gândurilor, şi toate aceste lumi se dizolvă în marele ocean al
Minţii Cosmice.

9 iun. 2016

Mediul prin care călătoreşte gândul


Dacă aruncăm o piatră într-un
bazin cu apă, ea va produce o succesiune de valuri concentrice având drept epicentru
locul impactului. Lumina unei lumânări va da şi ea naştere unor valuri de vibraţii eterice călătorind în toate direcţiiile,
pornind de la centru.
În acelaşi mod, atunci când un gând, bun sau rău, străbate mintea unei persoane, el dă naştere unor vibraţii în
MANAS, (sau atmosfera mentală), care vor călători în toate direcţiile, la mare distanţă de emiţător.
Care poate fi mediul prin care călătoreşte gândul de la o minte la alta?
Cea mai bună explicaţie este că MANAS, sau substanţa minţii, umple ca un eter întregul spaţiu, servind drept vehicul
pentru gânduri, la fel cum PRANA este vehiculul pentru sentimente, lumină şi electricitate, iar aerul pentru sunet.

8 iun. 2016

Gândul întrece lumina în viteză


În timp ce lumina călătoreşte cu circa 300.000 de kilometri pe secundă, gândurile ajung practic instantaneu la locul de destinatie.
Gândul este mai fin decât eterul (n.n. Shivanada nu vorbeşte aici despre Akasha, materia subtilă ultimă, ale cărei vibraţii produc întreaga manifestare, deci şi gândul, ci de mediul subtil prin care se transmite electricitatea), mediul electricităţii. Prin intermediul unei transmisii radio, un cântăreţ care cântă la Cluj poate fi ascultat în propriul nostru apartament din Capitala. Orice mesaj poate fi recepţionat prin intermediul unor asemenea transmisii.
Într-un mod asemănător se comportă şi mintea omului. Un sfânt ce emană valuri spirituale de pace, armonie şi echilibru, trimite de fapt în lume gânduri de pace şi armonie. Acestea călătoresc mai repede decât lumina în toate direcţiile, pătrunzând în minţile altor oameni şi producândule, prin fenomenul subtil al rezonanţei, gânduri similare de armonie şi pace. În schimb, un om angrenat în activităţi lumeşti, a cărui minte este plină de gelozie, răzbunare şi ură, emite gânduri discordante ce pătrund la rândul lor în minţile a mii de oameni, creândule stări asemănătoare, dizarmonioase.

6 iun. 2016

Control total asupra ta.

Am făcut o listă cu câteva modalităţi prin care iţi poţi controla gândurile. Le-am experimentat pe toate şi pot spune că funcţionează, separat sau în combinaţii şi, în plus, o parte dintre ele au şi efecte suplimentare faţă de simpla liniştire a minţii. Vei descoperi singur care sunt acelea. Iată care sunt aceste tehnici: Când te surprinzi sporovăind în interior în loc să te concentrezi pe ceea ce ai de făcut, repetăţi: Taci naibii din gură! (spusă mai ales când vocea ta interioară este critică). Este o tehnică extrem de simplă, prin care, în primul rând comunici minţii tale că “ai surprinso asupra faptei” şi în al doilea rând îi dai comanda de liniştire; Asumarea a ceea ce gândeşti, simţi şi faci în acel moment: EU sunt cel care gândesc asta, simt asta, fac asta! (şi enumeri exact ce);
Zâmbetul – la început va fi forţat, apoi, după aproximativ 10 secunde el se va transforma întrun zâmbet autentic. Mai ales dacă este ajutat şi de următoarea tehnică: imaginează-ţi un zâmbet uriaş desenat pe pieptul tău zâmbetul de pe faţa ta va tinde să capete aceleaşi dimensiuni. Este minunat dacă te poţi privi şi în oglindă în timp ce zâmbeşti. Vei observa că pe lângă efectul de liniştire a gândurilor, zâmbetul îţi va aduce şi o stare de bucurie. De fapt, prin orice metodă ai ajunge la golirea minţii, vei experimenta şi o stare de bucurie;
O tehnică foarte puternică, cu efecte profunde: imaginează-ţi tot răul din lume strâns într-o
bulă neagră, pe care o inspiri pe nas, până în abdomen, unde o transformi într-un
bulgăre de lumină extrem de strălucitor, pe care îl expiri pe gură, asupra lumii întregi.
 Ajută dacă faci asta de trei ori, crescând gradat mărimea bulei negre şi intensitatea luminii
care vine din interior;
Câteva respiraţii profunde şi concentrarea pe respiraţie ajută, de asemenea;
O tehnică care, în principal, este utilă pentru creerea unei atitudini de încredere, şi care, o vei constatat, linişteşte automat şi mintea. Se spune că degetul mare de la mâini este “responsabil” cu starea de neîncredere, şi atunci când îl acoperim, cu degetele strânse
ale celeilalte mâini, neîncrederea dispare. Personal prefer varianta cu ambii pumni strânşi şi cu degetul mare înăuntru. Este gestul prin care “ţinem pumnii” cuiva sau pentru ca ceva să se întâmple şi prin care, întradevăr, transmitem încredere. Fă gestul atunci când nu ai încredere, concentrândute pe el, şi o să observi în maxim 10 secunde o schimbare uimitoare a ceea ce simţi!
Mişcarea fizică – schimbăţi poziţia, locul, fă câteva exerciţii fizice, aleargă, principiu din
programarea neurolingvistică, care afirmă legătura dintre fiziologie şi gânduri. Important este ca acest efort fizic să te solicite puternic, astfel încât să nu poţi face altceva decât asta, pentru că altfel poţi foarte bine să-ţi continui şirul gândurilor ,e adevărat, nu cu aceeaşi  viteza, în timp ce alergi agale din sufragerie până în bucătărie. Ceea ce vei constata este că
viteza cu care te mişti este invers proporţională cu viteza gândurilor pe care le ai!Aceasta
este o observaţie foarte importantă, miaduc aminte de filmele cu samurai, în care aceştia se
mişcau cu o viteză uimitoare, tocmai pentru că erau extrem de concentraţi pe ceea ce făceau.
Pornind de la această constatare, o variantă ar fi să-ţi optimizezi toate activităţile, realizândule cu cea mai mare viteză posibilă. Eu personal prefer să fac activităţile casnice de parcă mă fugăreşte cineva prin casă, pentru că altfel mi se par plictisitoare şi risc să cad în vârtejul gândurilor, e chiar hilar, fac asta doar când sunt singur, iar când sunt cu cineva, reduc viteza până la acel nivel la care nu pare suspect pentru cei din jur. Aşa este imposibil să nu mă concentrez pe ceea ce fac, pentru că la viteza aia, dacă na-ş faceo, sigur ma-ş
lovi de ceva sau aş sparge ceva. Fă lucrurile ca şi cum în 5 minute trebuie să le termini, chiar dacă poate ai o oră la dispoziţie! În plus o să constaţi că îţi vei îmbunătăţi şi starea de spirit, o să ţi se pară haios, totul o să capete un ritm şi o să devii şi foarte eficient!
Stai cu picioarele depărtate şi tălpile lipite de sol,păstrându-ţi în acelaşi timp coloana dreaptă, gâtul şi umerii relaxaţi; conştientizează poziţia tălpilor. Asta conduce la o împământenire rapidă, împiedicândute să mai fii cu capul în nori! Bea un pahar cu apă impregnat cu gânduri pozitive –mai multe amănunte afli din cercetările Dr. Massaro Emoto privind inteligenţa apei.