15 iun. 2016

Gândurile sunt forţe subtile

Gândul este o forţă subtilă, pe care ne o
putem procura şi prin hrană. Cei care au citit CHHANDOGYA UPANISHAD
vor înţelege cu uşurinţă acest lucru. Dacă mâncarea este pură, gândul devine şi el pur. Cel care are gânduri pure vorbeşte
cu multă autoritate şi produce o impresie foarte vie în minţile celor care îl ascultă. El poate influenţa asfel mii de
persoane printrun
singur discurs. Gândul pur este mai ascuţit decât tăişul lamei. De aceea, nu emiteţi decât gânduri
sublime, pure. Acest lucru este posibil prin cultivarea puterii gândului, care este o ştiinţă exactă.
Trimiteți un comentariu