31 iul. 2016

Puterea gândului creează mediul înconjurător


Se spune adesea că omul este rezultatul forţelor exterioare ale mediului. Acest lucru este fals, căci faptele demonstrază contrariul. Mulţi dintre cei mai mari oameni sau născut în sărăcie şi în împrejurări adverse. Mulţi dintre cei născuţi în mizerie sau înălţat până la cel mai înalt statut social. Ei şiau câştigat faima şi sau distins în politică, literatură
sau artă. Ei au devenit genii strălucitoare, luminând umanitatea prin puterea spiritului lor. Cum vă explicaţi aceasta? Sri T.Muthuswary Aizar, primul judecător indian al Curţii Supreme din Madras, sa născut întro sărăcie lucie. El obişnuia să studieze noaptea, la lumina lanternei. Adesea, nu avea suficientă mâncare. Era îmbrăcat în zdrenţe. Dar a
luptat din greu şi a reuşit să învingă. Prin uriaşa sa voinţă şi prin hotărârea sa de fier, el sa
ridicat deasupra forţelor mediului în care sa născut.În Occident, fiii de cârpaci sau de pescari au reuşit să se ridice la cele mai înalte poziţii. Copiii ce obişnuiau să lustruiască pantofii pe străzi, sau să vândă bere în baruri, ori să lucreze în hoteluri, au ajuns mari poeţi sau jurnalişti faimoşi. Johnson sa născut în împrejurări foarte grele. Goldsmith sa
îmbogăţit pornind de la 40 de lire pe an. Sir Walter Scott era foarte sărac; el nu avea nici măcar o locuinţă. Iar James Ramsay MacDonald, un om ce stăpânea foarte bine PURUSHARTHA, a reuşit să ajungă primministru al Marii Britanii, după ce începuse să lucreze ca poştaş cu zece şilingi pe săptămână. El era prea sărac pentru aşi
putea cumpăra ceai; aşa că prefera să bea apă. Masa principală pe care a servito
timp de luni de zile era un pudding cu carne ce costa trei penny. Apoi a început să înveţe în
condiţii foarte grele, manifestând un mare interes pentru politică şi ştiinţă. A ajuns astfel jurnalist, iar apoi, printrun mare efort de voinţă (PURUSHARTHA), primministru.
SRI SHANKARACHARYA, exponentul filosofiei ADVAITA, un adevărat uriaş spiritual ce a strălucit prin puterea geniului său,sa născut în condiţii nefavorabile, de mare sărăcie şi am putea continua cu alte o mie de exemple. Credem, totuşi, că am reuşit să demonstrăm că mediile nefavorabile nu pot anihila potenţiala măreţie a viitoarelor genii şi că oricine
îşi poate depăşi mediul printrun efort constant, prin răbdare, perseverenţă, cinste, integritate, sinceritate, o voinţă puternică şi o mare hotărâre.  Fiecare om se naşte cu SAMSKARASurile sale. Mintea nu este o Tabula Rasa sau o foaie albă de hârtie. Ea
conţine impresiile generate de gândurile şi acţiunile din vieţile anterioare. SAMKARASurile
sunt potenţialităţile latente cu care se naşte omul. SAMKARASurile bune sunt active valorease ale omului; chiar atunci când el se naşte în împrejurări nefavorabile, acestea îl vor proteja de influenţele ostile, nedorite, din exterior. Ele îl ajută să crească şi să
evolueze. Nu pierdeţi nici una din ocaziile care vi se ivesc, căci fiecare este menită să vă ajute să vă dezvoltaţi. Dacă întâlniţi un om bolnav zăcând neajutorat la marginea drumului, luaţil
pe umerii voştri şi duceţil la cel mai apropiat spital. Hrăniţil cu lapte sau ceai fierbinte. Urmăriţi săl simţiţi pe Dumnezeul din el, în strălucirea ochilor lui, în strigătul său, în
sufletul său, în mişcarea ritmată a plămânilor lui. Dumnezeu va dăruit această şansă pentru a vă amplifica iubirea şi compasiunea, pentru a vă purifica inima şi a înlătura ura şi gelozia din ea. Dacă sunteţi timid, Dumnezeu vă va aşeza în asemenea circumstanţe care să vă forţeze să vă manifestaţi curajul şi prezenţa de sine prin riscarea propriei vieţi. Toate marile spirite ale umanităţii au ştiut să folosească şansele ce li sau oferit pentru aşi împlini scopurile. Aceasta este metoda Divină de a modela mintea omenească. Amintiţivă
întotdeauna că în slabiciunea voastră se ascunde puterea, căci ea vă face foarte grijulii cu
propria protecţie. Sărăcia îşi are virtuţile ei, căci generează smerenie, puterea de a îndura, în timp ce bogăţia aduce adesea cu ea lenea, mândria, slăbiciunea, inerţia şi tot felul de obiceiuri proaste. În consecinţă, nu vă revoltaţi împotriva mediului nefavorabil. Mai bine creaţivă propria voastră lume mentală, căci cel care nu se lasă învins de mediu, ci luptă cu el însuşi pentru a evolua şi a creşte în împrejurări adverse, va ajunge cu adevărat un om puternic. Nimic nu îl va mai putea clinti.  Omul nu este o fiinţă creată de mediu sau de circumstanţe. El le poate controla şi modifica prin capacităţile sale, prin caracterul, gândurile, acţiunile sale bune şi prin efortul personal (PURUSHARTHA). Toate acestea îi pot schimba destinul. Acesta este motivul pentru care marii înţelepţi VASISHTA şi BHISHMA au plasat PURUSHARTHA deasupra destinului. De aceea, corpul cu organele sale nu este altceva decât gând. Mintea ce contemplă corpul devine una cu el. Corpul
fizic este lutul pe care mintea îl modelează, pentru propria sa plăcere, pentru aşi
putea manifeasta în exterior energia şi a câştiga astfel diferite experienţe lumeşti prin cele cinci canale ale cunoaşterii, numite şi JNANAINDRIYAS (organele de cunoaştere sau percepţie). Corpul nu este altceva decât gândurile, stările, convingerile şi emoţiile noastre obiectivate, făcute vizibile pentru ochii fizici. Orice corp îşi are sediul în minte, căci cum ar putea exista grădina fără apă. Dacă corpul grosier sar dizolva, mintea şi-ar
găsi cu uşurinţă un alt corp pentru a se manifesta. Dar dacă mintea ar fi paralizată, corpul ar rămâne fară inteligenţă şi ar paraliza şi el. La marea majoritate a oamenilor, gândul se află în mare măsură sub controlul corpului. Mintea lor este foarte puţin dezvoltată; ei trăiesc în cea mai mare parte în ANNAMAYA KOSHA (cel mai grosier din cele cinci învelişuri ale
Spiritului, sau corpul fizic). Dar dacă vă dezvoltaţi VIJNANAMAYA KOSHA (sau BUDDHI, inteligenţa pură), vă puteţi  controla apoi MANOMAYA KOSHA (sau Învelişul mental).  Gândul greşit că noi suntem corpul fizic este rădăcina tuturor relelor. Prin această gândire greşită noi ne identificăm cu corpul. Din acest ataşament se naşte posesivitatea. Ne identificăm cu soţia noastră, copiii noştri, casa noastră, etc. Identificarea sau ataşamentul sunt singurele cauze ale înlănţuirii noastre în lumea mizeriei şi a durerii.

30 iul. 2016

Gândurile pot provoca dezordini fiziologice


Orice schimbare de gând provoacă vibraţii în corpul nostru mental, iar când acestea sunt transmise corpului fizic ea determină o anumită activitate în materia nervoasă a creierului, manifestată prin numeroase schimbări chimice si electrice.Pasiunea intensă, ura, gelozia amară menţinută timp îndelungat, anxietatea, izbucnirile temperamentale, uzează
sistemul distrugând celulele corpului şi provoacă boli ale inimii, ficatului, rinichilor, splinei şi stomacului. Este demn de reţinut că fiecare celulă a corpului creşte sau suferă, primeşte un impuls de viaţă sau de moarte, de la fiecare gând ce ne trece
prin minte, căci avem tendinţa să ne formăm exact în imaginea pe care o gândim cel mai mult. Când mintea este axată asupra unui anumit gând, ne branşăm asupra unei anumite frecvenţe de vibraţie a materiei, care are tendinţa de a se
repeta pe sine rezonând cu toate gândurile ce vibrează la fel, şi de a forma astfel un obicei, de a deveni automată. Corpul fizic nu face decât să urmeze mintea, imitândui
schimbările. Puteţi observa cu uşurinţă că, atunci când vă concentraţi,
ochii vă ramân ficşi (tendinţă pe care o are dealtfel, întregul corp).

28 iul. 2016

Puterea gândului schimbă destinul


Unii oameni ignoranţi îşi spun: "KARMA face totul. Eu nu pot lupta cu destinul meu. Dacă aşa mam născut, de ce aş face vreun efort să mă schimb?". O asemenea gândire fatalistă provoacă inerţie, stagnare şi mizerie. Este cea mai
perfectă neînţelegere a legii KARMEI. Un om inteligent nu va pune asemenea întrebări stupide, nici nu va aduce asemenea argumente anapoda. El îşi va lua destinul în mâini, schimbânduşi gândurile şi acţiunile. Un vagabond
nu trebuie să rămână un vagabond pentru eterntate. Dacoit Ratnakar (care avea să devină înţeleptul Valmiki), Jagai şi Madai, au fost vagabonzi de prim ordin , dar ei sau
putut transforma întro singură viaţă. La fel, puteţi deveni un
yoghin sau un JNANI (un înţelept), vă puteţi croi destinul, vă puteţi determina exact acea KARMA pe care o doriţi. Tot ce
aveţi de făcut este să gândiţi corect, nobil, iar apoi să acţionaţi în consecinţă. Puteţi astfel deveni un sfânt sau un milionar, puteţi chiar atinge poziţia lui INDRA sau BRAHMA. Omul nu este o fiinţă neajutorată, ci una înzestrată cu liber arbitru.
Depinde numai de el cum îl foloseşte.

27 iul. 2016

Gândurile dezvoltă personalitatea

Un gând sublim elevează mintea şi purifică sufletul; un gând rău excită mintea şi umple sufletul cu emoţii morbide şi întunecate. Cei care au un control cât de mic asupra gândurilor şi vorbelor lor pot fi recunoscuţi imediat, prin faţa lor senină, calmă, frumoasă şi fermecătoare, prin vocea dulce şi liniştită, prin ochii stralucind de o lumină interioară.

Gâdurile afectează corpul

Orice gând, emoţie sau cuvânt produce o puternică vibraţie în fiecare celulă a corpului şi lasă acolo o puternică impresie. Cei care cunosc metoda gândului opus (când ne vin gânduri rele sau deprimante, ele pot fi anihilate gândind ferm o anumită
perioadă de timp exact opusul lor) pot duce o viaţă armonioasă, de pace şi de putere. Gândul iubirii va neutraliza pe dată un gând de ură. Gândul curajului este cel mai puternic antidot împotriva fricii.

26 iul. 2016

FUNCŢIILE PUTERII GÂNDULUI


Gândurile asigură o sănătate iradiantă
În plan intern, corpul fizic este asociat cu mintea; am putea chiar spune că el este contrapartea minţii sau forma vizibilă, grosieră, a minţii subtile, invizibile. Dacă vă doare un dinte, sau stomacul, sau urechea, mintea este imediat
afectată. Ea nu mai gândeşte corect, devenind agitată, perturbată, deranjată.Dacă, pe de altă parte, mintea este deprimată, nici corpul nu poate funcţiona corect. În terminologia indiană, durerile ce afectează corpul sunt numite boli secundare sau VYADHI, în timp ce VASANASurile sau dorinţele sunt considerate boli primare sau mentale, numite ADHI. Sănătatea minţii este mai importantă decât sănătatea fizică. Când mintea este sănătoasă, corpul o va urma cu siguranţă. Dacă mintea este pură, dacă gândurile sunt pure, veţi fi eliberaţi atât de bolile primare, cât şi de cele secundare. Sau, cum
spuneau cu înţelepciune latinii: "Mens sana in corpore sano Minte
sănătoasă în corp sănătos".

25 iul. 2016

Puterea gândurilor divine


Gândul înseamnă viaţă. Sunteţi ceea ce gândiţi. Gândurile vă crează mediul înconjurător. Gândurile voastre constituie lumea voastră.Dacă menţineţi gânduri sănătoase, veţi avea o sănătate bună. Dacă vă gândiţi la boală, cu greu vă puteţi
aştepta la sănătate, frumuseţe şi armonie. Amintiţivă
mereu că trupul este produsul minţii şi se află sub controlul ei. Dacă
gândurile voastre vor fi puternice, şi corpul vostru va fi puternic. Gândurile de iubire, pace, mulţumire, puritate,
perfecţiune sau Divinitate vă vor face, pe voi şi pe cei din apropierea voastră, perfecţi şi divini. De aceea, cultivaţi
gândurile divine!


24 iul. 2016

Parapsihologia şi gândurile subconştiente


Aşa cum fluviul sacru Gange îşi are originile în Gangotri, în munţii Himalayei, după care curge fără încetare spre Ganga Sagar, la fel şi curentul gândurilor îşi are originea în albia SAMSKARASurilor (impresiilor) din cele mai adânci straturi ale minţii, unde sunt încastrate VASAVAS-urile sau dorinţele subtile, latente; el curge neîncetat spre obiectele lumii exterioare atunci când mintea se află fie în stare de veghe, fie în stare de vis. Chiar şi o locomotivă este din când în când trimisă la depou să se odihnească, atunci când roţile ei sau
supraâncălzit; dar misterioasa maşină a minţii se învârte fără
încetare,neîngăduinduşi
nici măcar un moment de odihnă. Practica telepatiei, a citirii gândurilor, hipnotismul,
messmerismului şi videcării psihice, dovedeşte fără nici o urmă de dubiu că mintea există şi că o minte superioară poate influenţa şi subjuga o minte inferioară. Din scrierea inspirată şi din experienţele cunoscute cu persoane hipnotizate putem cu usurinţă deduce existenţa minţii subconştiente care operează continuu, 24 de ore din 24. Prin
disciplină spirituală puteţi însă să vă schimbaţi gândurile subconştiente şi mintea, devenind astfel o fiinţă nouă.

23 iul. 2016

Practicaţi transferul gândurilor


La început, practicaţi telepatia la mică distanţă şi de preferinţă noaptea. Rugaţi un prieten să aibă o atitudine receptivă şi să se concentreze în jurul orei zece, stând cu ochii închişi întro
cameră întunecoasă, dacă este posibil aşezat în VAJRASANA sau în PADMASANA. Urmăriţi să vă trimiteţi mesajul exact la ora convenită. Concentraţivă
asupra gândurilor pe care doriţi să le transmiteţi cu o cât mai mare hotărâre.La început este posibil să daţi greş, dar pe măsură ce avansaţi în practică şi vă însuşiţi bine tehnica, veţi putea trimite şi primi corect mesajele. Mai târziu, veţi putea chiar să transmiteţi mesajele la mare distanţă, în orice colţ al lumii. Undelegând
diferă în intensitate şi în forţă. Emiţătorul şi receptorul ar trebui să practice o concentrare cât mai intensă. Abia atunci veţi
dobândi forţa necesară trimiterii mesajelor, claritatea şi acurateţea în receptarea lor.
Până atunci însă, începeţi prin a practica telepatia dintro
cameră în altă cameră vecină. Această ştiinţă necesită o
practică răbdătoare şi, uneori, îndelungată. BRAHMACHARYA (controlul perfect al potenţialului sexual) este foarte importantă.

22 iul. 2016

Puterea gândului ce inspiră


Trebuie să înţelegeţi foarte clar legea sugestiei şi efectele sale asupra minţii. Trebuie să fiţi atenţi cu sugestiile pe care le faceţi. Nu emiteţi niciodată sugestii greşite care pot avea efecte distructive, căci puteţi face astfel mult rău.
Gândiţivă bine înainte de a vorbi.Invăţătorii şi profesorii ar trebui să aibă o cunoaştere adâncă a ştiinţei sugestiei şi autosugestiei. Ei vor putea astfel să îi înveţe şi să îi eleveze şi pe studenţii lor întrun mod eficient. Sugestii de tipul:
"Dacă nu eşti cuminte, vine miliţianul şi te ia", sunt foarte distructive pentru copii, care devin timizi şi sperioşi.  Mintea copilului este elastică, gingaşă şi se mulează uşor; sugestiile de orice fel li se imprimă foarte uşor, iar schimbarea sau eliminarea lor devine aproape imposibilă atunci când ei cresc. Un copil timid şi sperios se va transforma
întrun adult timid şi angoasat. Părinţii ar trebui să inducă curajul în mintea copiilor lor. Ei ar trebui să le spună "Uite, aici este poza unui leu, şi tu poţi fi la fel de puternic ca şi el. Haide, strigă ca el. Fii curajos! Priveşte poza lui SHIVA, a lui
ARJUNA sau a oricărui alt erou al Antichităţii sau al timpurilor moderne. Şi tu poţi fi ca el." Când copiii cresc, aceste sugestii se întăresc prin adiţionarea noilor stimuli externi.

21 iul. 2016

Gândurile pot împlini orice misiune


Puteţi ajuta un prieten aflat la greu, transmiţândui
gânduri de uşurare, fără să fiţi nevoiţi să vă mişcaţi din locul în
care vă aflaţi. Puteţi ajuta un prieten ce caută Adevărul transmiţândui
mental, întrun
mod cât mai clar şi bine definit,
adevărurile pe care le cunoaşteţi. Dacă trimiteţi cuiva un gând de iubire sau de ajutor, acesta va pătrunde în mintea lui
unde va provoca în virtutea rezonanţei un gând similar, după care se va întoarce la voi cu o forţa îndoită. Atenţie însă, acest
lucru este valabil şi pentru gândurile de ură care lovesc pe alţii, dar mai tare vă vor lovi apoi pe voi. De aceea, cel care
înţelege legile gândirii nu va trimite decât gânduri de compasiune, iubire şi blândeţe, atingând astfel fericirea
veşnică. Atunci când trimiteţi un gând util cu scopul de a ajuta pe cineva, el trebuie să aibă un scop pozitiv şi foarte clar
definit, căci altfel el nu va aduce efectul dorit. Un gând confuz sau lipsit de forţă nu pate aduce în nici un caz rezultate
benefice.


20 iul. 2016

Diferite utilităţi ale puterii gândului


Ştiinţa puterii gândului este deopotrivă interesantă şi subtilă. Dintro
anumită perspectivă, lumea gândurilor este
mai reală decât universul fizic. De aceea, puterea gândului este foarte mare, căci ea acţionează nu doar în universul
vizibil, ci şi în cel invizibil. Fiecare gând pe care îl emiteţi are o valoare intrisecă pentru voi, pe toate planurile posibile.
Puterea copului fizic, a minţii, succesul în viaţă şi charisma personală toate
depind de natura şi calitatea gândurilor
voastre. Dar pentru acesta trebuie mai întâi să cunoaşteţi ştiinţa gândurilor şi să vă dezvoltaţi puterea gândului. Dacă
aveţi o înţelegere cuprinzătoare a modului în care acţionează vibraţiilegând,
dacă cunoaşteţi tehnica controlului
gândurilor, precum şi metoda de transmitere benefică la distanţă prin formarea unor gânduriundă puternice, clare şi perfect definite atunci
puterea voatră mentală va spori de mii de ori. Atunci veţi putea realiza adevărate minuni. Dacă gândul bun eliberează, gândul rău înlănţuie. De aceea, cei care gândesc corect obţin eliberarea. Manifestaţi puterile oculte
ascunse în interiorul vostru prin înţelegerea şi realizarea puterilor minţii. Închideţi ochii; concentraţivă gradat. Veţi putea
astfel vedea obiecte aflate la mare distanţă, auzi sunete îndepărtate, trimite mesaje în orie parte nu doar a
acestei planete, ci şi în alte părţi din univers, vindeca persoane aflate la mii de kilometri distanţă, ieşind astfel în
afara timpului şi spaţiului. Credeţi în puterile minţii. Pasiunea, atenţia, voinţa credinţa şi concentrarea vă vor aduce fructul dorit. Amintiţivă
mereu că mintea se naşte din ATMAN (Spiritul) prin puterea MAYEI (Iluziei).

19 iul. 2016

Influenţaţii pe alţii prin gândul vostru


Puteţi influenţa pe altcineva fără a folosi limbajul vorbit. Tot ceea ce vă este necesar este o bună concentrare mentală, direcţionată de voinţă. Aceasta se numeşte telepatie. Iată un exerciţiu dacă doriţi să practicaţi telepatia.
Gândiţivă la un prieten sau o rudă ce locuieşte departe de voi. Imaginaţivă
faţa lui cât mai clar şi distinct. Dacă aveţi fotografia lui, priviţio
şi vorbiţii cu voce tare. Înainte de culcare concentraţivă
intens asupra pozei. Peste două, trei zile o să primiţi cu siguranţă o scrisoare de la el. Important este doar să nu aveţi îndoieli. Veţi obţine astfel
succesul şi o mare încredere în ştiinţa telepatiei. Câteodată, pe când citiţi ziarul sau aveţi ceva de lucru, vă treziţi subit primind un mesaj de la cineva drag. Dintro
dată vă gândiţi la el. Este evident că în clipa aceea el vă trimite un mesaj,
gândinduse profund la dumneavoastră (acest proces nu trebuie să fie neapărat conştient; asemenea lucruri se petrec în mod curent la mulţi oameni care receptează sau emit în mod inconştient mesaje mentale altora). Vibraţiile mentale călătoresc mai rapid decât lumina sau electricitatea. În exemple cum ar fi cele de mai sus, mintea subconştientă recepţionează mesajele şi impresiile şi le transmite apoi mentalului conştient.

18 iul. 2016

Yoghinii îşi transmit mesajul prin transfer de gânduri


Prin vibraţiile lor spirituale şi prin aura lor magnetică, yoghinii autentici şi necunoscuţi ajută mult mai mult
umanitatea decât "yoghinii" de pe platformele adunarilor şi ale sălilor de conferinţă. Vorbitul la microfon este practicat
doar de aceia care au un grad mai scăzut de spiritualitate, ce nu posedă ştiinţa şi puterea de aşi folosi facultăţile
paranormale şi forţele latente din ei. Marii adepţi şi MAHATMAŞII (lit. Marele Suflet) îşi transmit mesajele prin telepatie
aspiranţilor merituoşi din diferitele colţuri ale lumii. Mijloacele de comunicaţie care nouă ne apar drept paranormale
sunt instrumentele fireşti de lucru ale marilor yoghini.

17 iul. 2016

Doctorii pot vindeca prin sugestie


Doctorii ar trebui să aibă o cunoaştere profundă a ştiinţei sugestiei. Cei care nu cunosc aceste legi pot face uneori
foarte mult rău. Uneori, ei îşi pot chiar ucide propriii pacienţi, înspăimântândui
(inducândule sugestii negative). Dacă
vine pacietul cu o tuse obişnuită şi doctorul îi spune: "Sărmane prieten, ai TBC. Trebuie să mergi la Bhowali (sau în
Elveţia, sau la Viena) şi să te tratezi prin injecţii antituberculoase"; bietul pacient este atât de
înspăimântat încât el se pate chiar îmbolnăvi de ftizie, deşi tusea sa era doar o tuse obişnuită, datorată vreunui guturai. Este
un simplu exemplu de sugestie distructuvă. Doctorul ar fi trebuit săi
spună; "O, nui nimic. E doar o simplă răceală.
Mâine te vei simţi deja mai bine. Ia un purgativ şi inhalează puţin ulei de eucalipt, modificăţi
dieta alimentară sau chiar
poţi posti astăzi". Un asemenea doctor este ca un zeu. El ar trebui adorat.Sugestia are puterea de a vindeca. Ea este un
tratament fără medicamente. Există chiar o terapeutică sugestivă. Prin sugestii binefăcătoare şi puternice puteţi
vindeca orice boală. Va trebui să învăţaţi această ştiinţă şi să o practicaţi, indiferent dacă sunteţi specializaţi în homeopatie,
medicină alopată, ayurvedică sau Unani. Ştiinţa sugestiei se mulează perfect pe orice sistem. Prin amabilitate şi bunătate
medicul îşi va atrage o mulţime de pacienţi şi îşi va îmbunătăţi astfel practica.

16 iul. 2016

Serviţi altora prin vibraţiile voastre mentale


Un adevărat sihasru sau SANNYASIN poate realiza orice prin vibraţiile sale mentale. Un SANNYASIN sau un yoghin nu trebuie să devină preşedintele unei asociaţii sau vreunui partid politic pentru aşi
îndeplini scopul. Aceasta este
doar o idee puerilă. Există indieni care şiau
asumat astăzi spiritul misionar al vestului şi strigă pretutuindeni că
SANNYASINII ar trebui să preia conducerea în activităţile sociale şi politice. Ce greşeală tristă! Un înţelept nu trebuie să
urce pe o platformă pentru a ajuta umanitatea, nici să predice pentru a eleva minţile oamenilor; propria lui viaţă este o
întrupare a învăţăturii sale. Propria lui gândire elevează minţile oamenilor. Înţeleptul este garanţia vie a realizării lui
Dumnezeu şi mulţi şiau
găsit inspiraţia doar în privirea unor asemenea sfinţi. Gândurile lor pure şi puternice călătoresc la
distanţe foarte lungi, purifică lumea şi pătrund în minţile a mii de oameni.

15 iul. 2016


Mişcarea gândurilor şi a stărilor


Oamenii ce au gânduri sau stări întunecate atrag către sine lucruri întunecate şi gânduri malefice de la alte persoane şi din înregistrările AKASHAice
păstrate în eterul fizic.Cei care au o fire tonică, încrezătoare şi voioasă atrag la rândul lor
gânduri similare. De aceea, ei ating mereu succesul în tot ceea ce întreprind. Oamenii care întreţin stări negative, de
depresiune, mânie sau ură, îi rănesc în mod deliberat pe alţii, căci îi infestează cu gândurile lor malefice, distructive, pe
care le sădesc în subconştientul acestora. Ei se fac astfel vinovaţi de un rău uriaş pe care îl produc lumii gândurilor.
Oamenii veseli şi fericiţi sunt o binecuvântare pentru societate, căci ei aduc fericirea şi altora.Aşa cum o femeie
frumoasă şi conştientă de frumuseţea ei refuză să iasă în public sau îşi acoperă faţa atunci când ia ieşit un coş pe nas, la fel
ar trebui să evitaţi şi voi să ieşiţi în public şi să vă amestecaţi cu prietenii atunci când sunteţi deprimat, sau când aveţi
gânduri de ură ori gelozie, căci atunci veţi fi o ameninţare pentru toţi cei din jur, pe care iaţi
putea infesta.


14 iul. 2016

Aura şi dinamica unei minţi dezvoltate


Influenţa înaltă pe care o exercită o minte înalt dezvoltată asupra uneia mai puţin dezvoltate trebuie subliniată în mod deosebit. Este imposibil să descrii în cuvinte ce înseamnă să fii în prezenţa unui maestru, sau a unui adept avansat. Chiar dacă ei vorbesc rareori, prezenţa lor dăruieşte o senzaţie copleşitoare iar minţile celor din urma se umplu de inspiraţii nebănuite.Mintea poartă în sine aura psihică şi mentală. Termenul sanscrit pentru aură este Tejas. El înseamnă strălucirea sau haloul ce emană din fenomenul minţii. La cei care au căutat dezvoltarea plenară a minţii lor,această aură este extrem de strălucitoare. Ea are puterea de a călători la mare distanţă şi de a afecta benefic mulţimi mari de oameni, dacă aceştia au privilegiul de a intra sub influenţa ei directă. Mai trebuie să menţionăm că aura spirituală este infinit mai puternică decât orice aură psihică, PRANA-ică (energetică) sau mentală.

13 iul. 2016

Culoarea şi influenţa gândurilor divine


BUDDHA obişnuia să afirme: "Tot ceea ce suntem este format din gândurile noastre". Acestea sunt adevărata cauză a
ciclului renaşterilor. De aceea, noi trebuie să purificăm aceste gânduri. Atunci când ne aflăm în preajma unui înţelept,
simţim o stare incredibilă de calm; pe când atunci când ne aflăm în compania unui om egoist sau rău, nu ne simţim în
largul nostru. Explicaţia constă în interferarea aurei noastre cu aura înţeleptului, ce emite vibraţii de pace şi
linişte, ori cu aura egoistului, ce emite vibraţii malefice ale unor gânduri rele. Unul din efectele gândurilor este
crearea unei forme definite. Calitatea şi natura gândului îi determină acestuia culoarea şi claritatea formeigând.
formăgând
este o entitate vie ce are o puternică tendinţă de a împlini intenţia autorului ei. De pildă, formelegând albastre denotă devoţiune. Formelegând
ale renunţării de sine au cel mai frumos azuriu imaginabil, înconjurat de un
halou albstrălucitor.
Formelegând
ale egoismului, orgoliului şi mâniei au, respectiv o culoare grimaronie, portocalie şi
roşie. Suntem întotdeauna înconjuraţi de aceste formegând
iar minţile noastre sunt serios afectate de ele. Nici măcar un
sfert din minţile noastre nu ne aparţin, ci le culegem pur şi simplu din atmosfera mentală. Majoritatea sunt gânduri rele. De aceea, este de preferat să rostim mereu în gând numele lui Dumnezeu, căci asta ne va proteja.


12 iul. 2016

Gândurile şi valurile mării

Gândurile sunt precum valurile unui ocean. Ele sunt nenumărate. Cucerirea lor vi se va părea la început o încercare
disperată, fără şanse autentice de succes. Unele gânduri vor rezista voinţei voastre, în timp ce altele vor ţâşni năvalnic
exact atunci când credeaţi că aţi învins. Vechile gânduri suprimate vor apare din nou după câtva timp. Cu toate acestea,
nu trebuie să disperaţi: puterea lăuntrică spirituală se dobândeşte gradat. Veţi reuşi cu siguranţă până la sfârşit. Toţi
marii yoghini de altădată au atins realizările lor sublime doar după ce au trecut prin aceleaşi dificultăţi. Procesul de
distrugere a clişeelor mentale este dificil şi îndelungat. Ansamblul gândurilor nu poate fi distrus întro zi sau două. De
aceea, nu trebuie să renunţaţi la practică după apariţia primelor dificultăţi. Prima încercare ar trebui să fie reducerea
dorinţelor, căci ea va genera o scădere automată a gândurilor. Apoi, gradat, ele vor dispărea.

11 iul. 2016

Gândul – un bumerang


Fiţi întotdeauna atenţi la ceea ce gândiţi, căci tot ceea ce iese din mintea voastră se întoarce înapoi. Orice gând pe care
îl emiteţi este un bumerang. Dacă urâţi pe cineva, ura se va întoarce împotriva voastră. Dacă iubiţi, veţi primi înapoi iubire.
Un gând rău este de trei ori blestemat. În primul rând, el îl răneşte pe emitent, afectândui
corpul mental. În al doilea rând,
el îl răneşte pe cel căruia îi este adresat. În sfârşit, el face rău întregii umanităţi prin vicierea atmosferei sale mentale.
Dacă întreţineţi gânduri de ură, sunteţi deopotrivă un criminal, căci gândurile voastre ucid în lumea lor, dar şi un sinucigaş,
căci ele se întorc împotriva voastră. În plus, o minte angrenată în gânduri malefice acţionează ca un magnet, atrăgând
gânduri similare şi amplificând astfel răul iniţial. Gândurile rele aruncate în atmosfera mentală otrăvesc minţile
receptive. Iar cum gândul este rădăcina acţiunii, menţinerea persistentă a unui gând rău va conduce în timp la
comiterea unor acţiuni criminale.

10 iul. 2016

Legile gândirii înalte

Omul devine ceea ce el gândeşte. Cum îi sunt gândurile, aşa îi va fi şi viaţa. Gândirea orientată exclusiv asupra obiectelor lumii exterioare înseamnă durere. Prin însuşi actul gândirii, omul este înlănţuit în materie. Gândul pur, interiorizat, este în schimb o forţă mai puternică decât electricitatea. Cel care ştie să îşi liniştească mintea, va fi fericit
şi liber dea pururi. Manifestaţivă toată voinţa în scopul cuceririi propriei voastre minţi. Aceasta este adevărata bărbăţie, sau PURUSHARTHA. Negarea eului limitat este un mijloc de purificare şi rafinare a minţii. Gândurile trebuie mai întâi purificate, iar apoi liniştite, căci numai o minte perfect calmă va putea înlătura vălurile ignoranţei. Aspectul subtil al
alimentelor cu care ne hrănim formează mintea. Dar hrana nu este numai ceea ce noi mâncăm, ci tot ceea ce lăsăm să intre în noi prin intermediul simţurilor. Învăţaţi să îl vedeţi pe Dumnezeu pretutindeni. Aceasta este adevărata hrană a ochiului. Puritatea gândului depinde de puritatea hranei. Puteţi vedea, auzi, simţi gustul mai bine, dacă menţineţi în
permanenţă gânduri sublime, divine. Dacă priviţi un obiect printrun filtru de sticlă verde sau roşie, el vă va apare colorat în verde sau roşu. La fel, şi obiectele lumii exterioare sunt colorate de dorinţele voastre prin intermediul filtrului mental. Toate stările mentale sunt tranzitorii; ele nu pot produce decât durere şi tristeţe. Bucuraţivă de libertatea gândirii. Eliberaţivă de sclavia prejudecăţilor ce înăbuşă intelectul şi întunecă gândurile. Gândiţivă
la Atman (Sinele Suprem, Spiritul nemuritor ce există în fiecare om). Aceasta este gândirea corectă. Atman se revelează pe Sine după purificarea gândurilor. Când mintea este senină, eliberată de dorinţe, de motive, de speranţe, de obligaţii şi restricţii, de orice fel de gând atunci, Supremul Atman străluceşte. Sufletul trăieşte experienţa extazului. Şi voi
puteţi trăi viaţa pe care o duc sfinţii. Dar nu veţi obţine o victorie sigură şi permanentă până când nu vă veţi fi cucerit mintea, gândurile şi egoul inferior.

8 iul. 2016

Înţelegeţi legile gândirii

Fiecare om ar trebui să aibă o înţelegere atotcuprinzătoare asupra legilor gândirii şi a utilizării lor. Doar astfel va putea el să trăiască în această lume fericit şi senin. El poate folosi aceste forţe ca pe un sprijin care să servească scopurilor sale întro manieră optimă. Pe de altă parte, el poate neutraliza forţele ostile sau curentele antagoniste. La fel cum peştele ştie să înainteze împotriva curentului, va putea şi el să învingă curenţii ostili, adaptânduse acolo unde este cazul şi protejânduse prin folosirea unor metode şi precauţii speciale. Altfel el va deveni un sclav, care va fi măturat de colocolo de către diferiţii curenţi cu care se intersectează; asemenea oameni, chiar când sunt bogaţi şi posedă totul, se simt nefericiţi şi trişti. Căpitanul unui vas îşi poate conduce lin corabia numai dacă cunoaşte legile navigaţiei, capcanele mării, căile şi curenţii oceanici. Altfel vasul său îşi va pierde busola, navigând în derivă, până când se va izbi de vreun iceberg sau de vreo stâncă, eşuând. În mod asemănător, navigatorul înţelept ce pluteşte prin oceanul vieţii, trăieşte în calm şi linişte, şi îşi atinge întotdeauna scopurile vieţii atunci când are o cunoaştere detaliată asupra Legilor
Naturii şi ale Gândirii. Cel care cunoaşte Legile Gândirii îşi poate modela caracterul exact aşa cum doreşte. De aceea, deveniţi o încarnare a binelui; gândiţi numai bine, faceţi numai bine. Serviţi, iubiţi, dăruiţi. Căutaţi fericirea altora, căci ceea ce veţi culege va fi propria voastră fericire. Circumstanţele vieţii, oportunităţile şi mediul vă vor deveni atunci favorabile. Dacă preferaţi să îi răniţi pe cei din jur, provocând scandal, confuzie, răspândind zvonuri, lovind pe la spate, dacă îi exploataţi pe ceilalţi, dacă le luaţi proprietatea prin mijloace nepermise, dacă tot ceea ce faceţi cauzează doar durere, durere veţi culege. Cu timpul, circumstanţele vă vor deveni nefavorabile, iar mediul ostil. Aceasta este legea naturii şi a gândirii. Aşa cum vă puteţi clădi un caracter bun sau rău printro gândire sublimă
sau abjectă, la fel, vă puteţi modela circumstanţele favorabile ori nefavorabile prin acţiunile voastre bune sau rele. Un om ce posedă un mental discriminativ este întotdeauna atent, vigilent şi circumspect. El îşi struneşte cu grijă gândurile, adâncinduse în introspecţie ca să înţeleagă mai bine. El ştie ce procese au loc în uzina sa mentală, ce VRITTI sau GUNA îl domină la un anumit moment. El nu permite nici măcar unui singur gând malefic să pătrundă prin porţile uzinei sale mentale, ci le striveşte încă de la rădăcină. Gândind întotdeauna numai binele, supraveghinduşi natura gândurilor prin introspecţie, omul discriminativ îşi clădeşte un caracter nobil, croinduşi astfel un destin înalt. El nu vorbeşte mult, şi este întotdeauna foarte atent cu cuvintele care îi ies pe gură. Vorbirea sa e dulce şi plină de iubire. El nu rosteşte niciodată cuvinte dure, care ar putea răni pe alţii. Răbdarea, compasiunea, iubirea şi adevărul răzbat întotdeauna din spusele lui; de aceea, el produce o impresie profundă şi favorabilă în minţile celorlalţi. El practică AHIMSA (respectarea adevărului) şi BRAHMACHARYA (controlul perfect al potenţialului sexual) în gând, cuvânt şi faptă; urmăreşte să îşi păstreze echilibrul mental şi să fie întotdeauna optimist. Practicând toate aceste TAPASuri (austerităţi) deopotrivă fizic, verbal şi mental, el reuşeşte să îşi controleze acţiunile. El nu mai poate gândi răul; de aceea, el nu mai poate face rău. Acţionând astfel, un asemenea om reuşeşte să îşi atragă toate circumstanţele favorabile, căci cel care răspândeşte fericire, o va atrage la rândul lui. Acesta este caracterul prin care omul îşi făureşte caracterul şi destinul, prin puterea gândului său. Un caracter urât poate fi transmutat întrunul bun prin emiterea unor gânduri frumoase, iar circumstanţele defavorabile pot fi schimbate în circumstanţe favorabile prin înfăptuirea binelui.

7 iul. 2016

Aplicarea unei legi psihologice

Păstraţivă inima tânără. Nu gândiţi niciodată: "Am îmbătrânit", căci acest gând vă va copleşi. La vârsta de 60 de ani, gândiţi: "Mă simt ca la 16 ani", căci întotdeauna omul devine ceea ce el gândeşte. Aceasta este o mare lege psihologică. Gândiţi: "Sunt puternic", şi veţi deveni puternic; dacă gândiţi: "Vai, ce slab sunt", veţi deveni şi mai slab.
Dacă gândiţi: "Sunt un prost", cu siguranţă că veţi deveni unul. Dar dacă gândiţi: "Sunt un înţelept sau un Zeu", veţi deveni un înţelept ori un Zeu. Gândul este cel care modelează omul. Imaginaţia poate face adevărate minuni.
Prezentul vostru este rezultatul gândurilor voastre anterioare, iar viitorul îşi are sămânţa în gândurile voastre actuale. Dacă gândiţi corect, veţi gândi şi acţiona corect. Vorbirea şi acţiunea întotdeauna urmează gândirii.

6 iul. 2016

Gripa spaniolă şi contaminarea prin gânduri

Acţiunile mentale sunt acţiuni reale, căci gândurile sunt forţe dinamice. Să ne amintim, de asemenea, că gândul este foarte contagios; da, chiar mult mai contagios decât gripa spaniolă. Un gând de simpatie vă atrage instantaneu simpatia
celorlalţi. Un gând de mânie produce vibraţii similare în toţi cei din jurul mâniosului. Gândul părăseşte creierul (mintea) emiţătorului şi începe să călătorească, influenţând minţile pe care le întâlneşte în cale, uneori chiar la mare
distanţă. Un gând de bucurie trezeşte spontan bucuria şi în cei din jur. Reamintiţivă
plăcerea ce o simţiţi şi duioşia ce vă cuprinde privind o ceată de copii zburdând şi dansând de bucurie. De aceea, nu conteniţi să emiteţi gânduri sublime,
elevate. Cu cât gândul emis va fi mai puternic, cu atât va fi mai mare puterea voastră asupra celor din jur. Dacă aşezaţi un om cinstit lângă un hoţ, ori primul va începe să fure, ori hoţul va deveni om cinstit; depinde de puterea lăuntrică a celor doi. În viaţă suntem mereu supuşi diferitelor influenţe, căci gândul este extrem de contagios; de aceea, nu vă lasaţi pradă
influenţelor negative, în schimb, raspândiţi influenţa voastră sublimă în minţile celor din jur.

5 iul. 2016

Gândurile atrag gânduri similare

În lumea gândurilor, ca şi pretutindeni în univers, funcţionează "legea atracţiei prin rezonanţă". Oamenii care au gânduri similare se simt atraşi în mod natural unul către celălalt. Sau cum spune înţelepciunea populară: "Cine se aseamănă, seadună", ori "Spunemi cu cine te întovărăşeşti ca săţi spun cine eşti". Doctorul va fi atras de alţi doctori,
sau de cercurile medicale; poetul de alt poet (sau de un suflet poetic); cântareţul de alţi cântareţi; filosoful de filosofi; vagabondul de vagabonzi, etc. Mintea are putere de atracţie. Omul îşi atrage continuu spre sine din universul vizibil şi
din cel invizibil (ce conţine forţele vieţii) gândurile, influenţele şi condiţiile cel mai apropiate de cele ale propriilor idei. Ducând cu voi anumite gânduri şi reţinândule
o durată mai lungă de timp, veţi atrage fără încetare, conştient sau
inconştient, tot ceea ce corespunde calitaţii voastre dominante de gândire. Gândurile sunt proprietatea voastră privată şi le puteţi folosi întrun mod creator, împlinduvă
dorinţele, prin cunoaşterea puterii lor şi utilizarea lor
conştientă, prin focalizare şi concentrare. Voi ţineţi în mâinile voastre întreaga putere de a vă alege gândurile şi de a atrage astfel spre voi influenţele pe care le doriţi. folosiţi această putere, şi nu vă limitaţi la a fi sărmane creaturi bătute de valurile circumstanţelor întâmplatoare. Reamintiţivă că "omul este ceea ce el gândeşte".

4 iul. 2016

Puterile creatoare ale gândului

Gândul creează lumea. El determină devenirea lucrurilor întru existenţă. Gândurile dezvoltă dorinţele şi excită pasiunile. În mod analog, gândurile contrare ce urmăresc anihilarea dorinţelor şi pasiunilor vor contrabalansa efectele primelor gânduri. Acesta este un lucru foarte important: când sunteţi asaltat de o anumită dorinţă sau pasiune, gândul contrar vă va ajuta să o distrugeţi. Dacă gândiţi despre cineva că el este prietenul vostru, acest lucru se va transforma în realitate. Dacă în schimb îl vizualizaţi ca duşman, mintea va actualiza deopotrivă şi acest gând. De aceea, cel care ştie cum să lucreze cu mintea, controlândo printro practică constantă, poate atinge fericirea.

3 iul. 2016

Oameni de unică folosinţă


„Oameni de unică folosinţă” este un „film”, derulat fotogramă cu fotogramă, care, dincolo de problemele psihologice pe care le pune, transmite o puternică emoţie.
Probabil că foarte mulţi dintre cititori se vor regăsi în situaţiile din carte, se vor recunoaşte în anumite gesturi şi replici ale personajelor, vor trăi bucurii şi regrete, vor avea amintiri similare… Toate acestea ne vor ajuta, poate, să fim mai prezenţi în viaţa celor pe care îi iubim cel mai mult: părinţii şi copiii noştri. Poate că ne vor schimba întrucîtva optica asupra existenţei noastre şi, implicit, priorităţile de viaţă. Poate că ne vor face mai buni. Şi-odată cu noi, lumea românească întreagă ar putea deveni mai bună.
Această carte ne îndeamnă să nu fim oameni de unică folosinţă, adică obsedaţi de consum, sclavi ai „zeului tinereţii” – slăvit de canalele de comunicare în masă – şi îngroziţi de perspectiva bătrîneţii, a bolii şi a singurătăţii, care s-ar traduce ca ieşirea noastră din uz. Să fim Oameni, pentru totdeauna. 
În preajma Naşterii Domnului, cartea aceasta ar putea înseamna naşterea noastră din nou.
Iată de ce credem că „Oameni de unică folosinţă” este un minunat cadou de Crăciun. Un cadou pe care să-l facă părinţii copiilor lor de orice vîrstă. Pentru a nu fi uitaţi, pentru a fi iubiţi şi îngrijiţi, precum ei înşişi nu i-au uitat, i-au iubit şi i-au îngrijit pe pruncii lor odinioară.

Dezechilibrele psiho-fizice

Gandul îşi exercită influenţa asupra întregului corp. Durerea mentală slăbeşte organismul fizic, dar nu mai puţin adevărat că şi corpul influenţează mintea; un corp sănătos este barometrul unei minţi sănătoase. Când corpul e bolnav,
mintea se îmbolnăveşte şi ea. Pornirile violente ale unui caracter prea aprins produc serioase daune celulelor creierului, generând produşi chimici otrăvitori în sânge, dau naştere unui şoc general şi depresiunii, şi suprimă secreţia sucurilor
gastrice, a bilei şi celorlalte sucuri digesive din tubul alimentar, secătuiesc energia, vitalitatea, induc îmbătrânirea prematură şi scurtează viaţa. Când suntem furioşi, mintea devine perturbată, fapt care creează apoi disfuncţionalităţi la
nivelul corpului, datorită intrării în agitaţie a întregului sistem nervos. Aceasta este explicaţia "nervilor" pe care îi avem, sau a stării de enervare. De aceea este preferabil să ne controlăm mânia prin iubire. Mânia este o energie atât de puternică,
încât ea nu poate fi controlată prin intelectul obişnuit (VYAVAHARA BUDDHI), ci numai prin intelectul pur (SATTVA BUDDHI) sau discernământ (VIVEKAVICHARA).

2 iul. 2016

Gândurile modelează expresia fizică

Mintea este expresia subtilă a corpului fizic. Corpul fizic este manifestarea exterioară a gândurilor. Astfel, cel care îşi modelează mintea, îşi modelează implicit şi corpul. Aşa cum un om cu o înfăţişare grosolană nu se bucură îndeobşte de prea multă simpatie şi milă din partea celor din jur, nici cel cu o minte grosolană nu poate inspira mai multă simpatie. Mintea îşi reflectă cu atâta fidelitate stările lăuntrice pe faţă, încât un om inteligent o poate citi cu multă uşurinţă. Iar corpul, la rândul său, răspunde acestor stări: teama creează instantaneu o reacţie fiziologică de apărare; anxietatea, mânia, durerea, veselia, etc., toate creează reacţii interne ale organismului.
Ochii vă trădează gândurile
Ochii reprezintă ferestrele sufletului; de aceea, în ei se poate citi cel mai uşor starea lăuntrică a minţii. Ochii sunt ca un instrument telegrafic ce transmite mesaje. În ei poţi citi gândurile de trădare, depresiune, tristeţe, ură, voioşie, pace, armonie, sănătate, putere, vigoare şi frumuseţe. Dacă aveţi facultatea de a citi în ochii altora, le puteţi citi deopotrivă şi gândurile. Cu puţină hotărâre, perspicacitate, antrenament, inteligenţă şi experienţă, veţi ajunge să citiţi dominanta unui om (caracterul său) din semnele feţei sale, precum şi urmarindui conversaţia şi comportamentul.
Gândurile negative otrăvesc viaţa
Gândurile de îngijorare sau de frică sunt forţe de temut care există în lăuntrul fiinţei noastre. Ele otrăvesc înseşi sursele vieţii şi distrug armonia, eficienţa pe termen lung, vitalitatea şi vigoarea. În timp ce gândurile opuse de bucurie, bună dispoziţie şi curaj vindecă, mângâie, alină iritarea şi sporesc enorm eficienţa fiinţei prin multiplicarea puterilor mentale. De aceea, nu vă pierdeţi niciodată buna dispoziţie. Zâmbiţi şi râdeţi tot timpul.

1 iul. 2016

Gândurile vă cizelează întăţişarea

Faţa omului este ca o placă de gramofon. Tot ceea ce el gândeşte, se înregistrează imediat pe figura sa. Gândurile
vicioase ale mâniei, geloziei, urii, desfrâului, răzbunării, etc., lasă adevărate răni şi cicatrice pe feţele celor care le
emit. Din natura acestor semne, cei care ştiu să le citească pot cunoaşte stările de spirit ale celorlalţi. Ei pot diagnostica uşor
boala din minţile oamenilor. Cel care crede că îşi poate ascunde gândurile este doar un sărman naiv. El seamănă cu struţul
care, atunci când este vânat, îşi ascunde capul în nisip, imaginânduşi
că nimeni nu îl mai poate vedea. Faţa este arătătorul
şi tiparul minţii. Fiecare gând taie o brazdă pe faţă; gândurile divine o luminează, în timp ce cele malefice o întunecă.
Gândurile divine emise constant conduc la mărirea aurei sau a haloului. Gândurile rele emise constant adâncesc
impresiile negative, la fel cum o piatră ce izbeşte în zid va adânci mereu gaura din el. Expresia feţei trădează cu
uşurinţă starea interioară a minţii, sau conţinutul acesteia. Gânduri, sentimente, stări şi emoţii, toate produc
impresii puternice asupra feţei, reflectânduse
pe ea la fel ca reclamele afişate pe ziduri.