20 iul. 2016

Diferite utilităţi ale puterii gândului


Ştiinţa puterii gândului este deopotrivă interesantă şi subtilă. Dintro
anumită perspectivă, lumea gândurilor este
mai reală decât universul fizic. De aceea, puterea gândului este foarte mare, căci ea acţionează nu doar în universul
vizibil, ci şi în cel invizibil. Fiecare gând pe care îl emiteţi are o valoare intrisecă pentru voi, pe toate planurile posibile.
Puterea copului fizic, a minţii, succesul în viaţă şi charisma personală toate
depind de natura şi calitatea gândurilor
voastre. Dar pentru acesta trebuie mai întâi să cunoaşteţi ştiinţa gândurilor şi să vă dezvoltaţi puterea gândului. Dacă
aveţi o înţelegere cuprinzătoare a modului în care acţionează vibraţiilegând,
dacă cunoaşteţi tehnica controlului
gândurilor, precum şi metoda de transmitere benefică la distanţă prin formarea unor gânduriundă puternice, clare şi perfect definite atunci
puterea voatră mentală va spori de mii de ori. Atunci veţi putea realiza adevărate minuni. Dacă gândul bun eliberează, gândul rău înlănţuie. De aceea, cei care gândesc corect obţin eliberarea. Manifestaţi puterile oculte
ascunse în interiorul vostru prin înţelegerea şi realizarea puterilor minţii. Închideţi ochii; concentraţivă gradat. Veţi putea
astfel vedea obiecte aflate la mare distanţă, auzi sunete îndepărtate, trimite mesaje în orie parte nu doar a
acestei planete, ci şi în alte părţi din univers, vindeca persoane aflate la mii de kilometri distanţă, ieşind astfel în
afara timpului şi spaţiului. Credeţi în puterile minţii. Pasiunea, atenţia, voinţa credinţa şi concentrarea vă vor aduce fructul dorit. Amintiţivă
mereu că mintea se naşte din ATMAN (Spiritul) prin puterea MAYEI (Iluziei).
Trimiteți un comentariu