24 iul. 2016

Parapsihologia şi gândurile subconştiente


Aşa cum fluviul sacru Gange îşi are originile în Gangotri, în munţii Himalayei, după care curge fără încetare spre Ganga Sagar, la fel şi curentul gândurilor îşi are originea în albia SAMSKARASurilor (impresiilor) din cele mai adânci straturi ale minţii, unde sunt încastrate VASAVAS-urile sau dorinţele subtile, latente; el curge neîncetat spre obiectele lumii exterioare atunci când mintea se află fie în stare de veghe, fie în stare de vis. Chiar şi o locomotivă este din când în când trimisă la depou să se odihnească, atunci când roţile ei sau
supraâncălzit; dar misterioasa maşină a minţii se învârte fără
încetare,neîngăduinduşi
nici măcar un moment de odihnă. Practica telepatiei, a citirii gândurilor, hipnotismul,
messmerismului şi videcării psihice, dovedeşte fără nici o urmă de dubiu că mintea există şi că o minte superioară poate influenţa şi subjuga o minte inferioară. Din scrierea inspirată şi din experienţele cunoscute cu persoane hipnotizate putem cu usurinţă deduce existenţa minţii subconştiente care operează continuu, 24 de ore din 24. Prin
disciplină spirituală puteţi însă să vă schimbaţi gândurile subconştiente şi mintea, devenind astfel o fiinţă nouă.
Trimiteți un comentariu