23 iul. 2016

Practicaţi transferul gândurilor


La început, practicaţi telepatia la mică distanţă şi de preferinţă noaptea. Rugaţi un prieten să aibă o atitudine receptivă şi să se concentreze în jurul orei zece, stând cu ochii închişi întro
cameră întunecoasă, dacă este posibil aşezat în VAJRASANA sau în PADMASANA. Urmăriţi să vă trimiteţi mesajul exact la ora convenită. Concentraţivă
asupra gândurilor pe care doriţi să le transmiteţi cu o cât mai mare hotărâre.La început este posibil să daţi greş, dar pe măsură ce avansaţi în practică şi vă însuşiţi bine tehnica, veţi putea trimite şi primi corect mesajele. Mai târziu, veţi putea chiar să transmiteţi mesajele la mare distanţă, în orice colţ al lumii. Undelegând
diferă în intensitate şi în forţă. Emiţătorul şi receptorul ar trebui să practice o concentrare cât mai intensă. Abia atunci veţi
dobândi forţa necesară trimiterii mesajelor, claritatea şi acurateţea în receptarea lor.
Până atunci însă, începeţi prin a practica telepatia dintro
cameră în altă cameră vecină. Această ştiinţă necesită o
practică răbdătoare şi, uneori, îndelungată. BRAHMACHARYA (controlul perfect al potenţialului sexual) este foarte importantă.
Trimiteți un comentariu