29 aug. 2016

Depăşiţi gândurile negre


Supravegheaţivă cu atenţie toate gândurile. Atunci când sunteţi asaltaţi de gânduri negre, experimentaţi o stare depresivă. În acest caz puteţi bea o ceaşcă de lapte ori de ceai. Aşezaţivă în linişte. Închideţi ochii, încercaţi să depistaţi cauza depresiei, iar apoi înlăturaţio. Cea mai bună metodă pentru a depăşi gândrile negre şi stările depresive
ce le însoţesc este să vă gândiţi la lucruri şi acţiuni inspirate. Amintiţivă mereu şi mereu că pozitivul învinge negativul. Aceasta este o mare lege a naturii. De aceea, gândiţivă întotdeauna la contrariul gândurilor negre ce vă asaltează, la acele lucruri ce vă elevează mintea, la fericire. Uzaţi de puterea imaginaţiei pentru a realiza avantajele stării
de fericire şi apoi urmăriţi să trăiţi cu adevărat această stare. Nu ezitaţi să zâmbiţi dacă simţiţi nevoia şi chiar să izbucniţi în hohote de râs. O altă cale de a vă eleva rapid starea de conştiinţă este muzica. Puteţi nu doar să o ascultaţi, dar chiar să cântaţi dumneavoastră înşivă. Metoda este foarte eficientă în alungarea tristeţii. Incantaţi AUM cu voce tare de
câteva ori. O altă metodă folosită de RAJA yoghini, PRATIAKSHA BHAVANA, constă în a fugi în aer liber. Starea depresivă va dispărea curând. Aceasta este cea mai uşoară metodă.
Metoda de eliminare a gândurilor negre prin forţa voinţei, la comandă, este cea mai eficientă, dar solicită foarte multă energie şi un mare efort de voinţă. Nu oricine poate reuşi pe această cale. Tehnica de înlocuire a gândurilor negative cu substitutele lor pozitive, prin puterea sugestiei, este mult mai uşoară. Întrun timp foarte scurt, sentimentele nedorite vor dispărea. Urmăriţi aceasta voi înşivă şi veţi obţine rapid rezultate. Chiar dacă vi se întâmplă
să eşuaţi câteodată, nu întrerupeţi practica. Succesul va veni curând. Dacă trăiţi un sentiment de mânie, gândiţivă la iubire, dacă sunteţi gelos, meditaţi asupra avantajelor altruismului şi generozităţii. Dacă trăiţi pur şi simplu o stare proastă, reamintiţivă
o carte bună sau scenariul unui film minunat. Similar, mila şi compasiunea vor deschide orice inimă împietrită, meditaţia asupra BRAHMACHARYAei va înlocui curând înclinaţia spre desfrâu, gândul asupra integrităţii va anihila necinstea. Timiditatea va fi învinsă de curaj, ipocrizia de sinceritate, mândria de smerenie, infatuarea de discriminare. Practica va fi mult facilitată dacă vă selectaţi cu mai mare precauţie compaia. Vorbiţi mai puţin şi
numai despre subiecte care merită efortul.


26 aug. 2016

Dezvoltaţivă individualitatea şi rezistaţi sugestiilor altora


Nu vă lăsaţi cu uşurinţă influenţaţi de sugestiile altora. Dezvoltaţivă o individualitate proprie. O sugestie puternică, deşi poate să nu vă influenţeze imediat, îşi va manifesta puterea gradat.Cu toţii trăim întro lume a sugestiilor. Caracterul nostru este modificat zilnic, în mod inconştient, prin asocierea cu alţii. Astfel, obişnuim să imităm acţiunile celor pe care îi admirăm. Asorbim zilnic sugestiile celor cu care intrăm în contact. Apoi ne lăsăm acţionaţi de ele. Cei cu voinţa mai slabă se supun de regulă celor cu voinţa mai puternică. Similar, servitorul este întotdeauna sub influenţa sugestiilor stăpânului său; pacientul, sub cea a doctorului; studentul, sub cea a profesorului.Obiceiul (obişnuinţa) nu este altceva decât produsul sugestiei. Hainele pe care le purtaţi, manierele, comportamentul şi chiar mâncarea pe care o preferaţi toate sunt rezultatul sugestiilor.
Natura îşi are şi ea propriile sugestii. Curgerea râurilor, strălucirea soarelui, parfumul florilor, măreţia copacilor toate nu fac altceva decât să vă trimită fără încetare sugestii.

Puteri paranormale obţinute prin disciplinarea gândirii

Un ocultist puternic poate hipnotiza întreaga asistenţă prin puterea sa de concentrare şi prin voinţa sa, manifestând faimosul truc al frânghiei. El aruncă o frânghie în aer şi îşi sugestionează publicul spectator că se urcă pe aceasta, după care dispare. Dacă scena este însă filmată, nimic din toate acestea nu este înregistrat pe peliculă. Înţelegeţi şi realizaţi voi înşivă puterile gândului. Închideţi ochii; concentraţivă. Exploraţi cele mai înalte regiuni ale minţii. Veţi putea astfel vedea obiecte aflate la mare distanţă, veţi putea auzi voci de departe, veţi comunica sau vindeca la distanţă.

12 aug. 2016

Meditaţia şi gândirea profundă şi concentrată


Având o asemenea forţă, gândul reprezintă o putere imensă. De aceea este extrem de important să învăţaţi să daţi acestei puteri cea mai înaltă utilizare astfel încât efectele sale să fie maxime. Acest lucru se va realiza în condiţii optime prin practica meditaţiei. Gândirea concentrată focalizează şi menţine ferm mintea asupra unui anumit obiect, făcând astfel posibilă dilatarea infinită a conştiinţei şi trăirea extazului. Acest proces se numeşte meditaţie (contemplare).


Dobândiţi puterea gândului creator

Gândul este o forţă vie, cea mai importantă, mai subtilă şi mai irezistibilă din univers. Gândurile trăiesc; ele se mişcă, au formă, culoare, substanţă, putere şi greutate. Ele reprezintă o forţă dinamică şi orice acţiune poate fi redusă în
ultimă instanţă la un gând.Un gând de bucurie creează prin rezonanţă gânduri similare şi în mintea altora. Naşterea unui gând pozitiv este un antidot puternic ce poate contracara orice gând negativ. De aceea, practicând gândirea pozitivă vom dobândi o mare putere creatoare.10 aug. 2016

Sadhana pentru a atinge o gândire profundă şi originală


Majoritatea oamenilor nu ştiu ce înseamnă o gândire corectă. Ei gândesc superficial. Adevăraţii gânditori sunt puţini în această lume.Gândirea profundă necesită o SADHANA (practică) intensă. E nevoie de multe vieţi (renaşteri în
planul fizic) pentru ca mintea să evolueze până la atingerea întregii sale puteri de manifestare. Anumite SADHANAS, cum este cea Vedantică (MANANA, reflexia), nu pot fi practicate fără un intelect foarte ascuţit, fără o gândire independentă şi
originală. Esenţa acestei SADHANA constă chiar în gândirea profundă, perseverentă, lucidă, penetrând până la aspectele fundamentale ale oricărei situaţii, la originea tuturor gândurilor şi a oricărei existenţe.Pe măsură ce gândirea se elevează, vechile idei (clişee) vor trebui abandonate, oricât de înrădăcinate şi de puternice erau ele. Dacă nu aveţi puterea să priviţi în faţă rezultatele unei asemenea gândiri, să acceptaţi aceste noi concluzii, indiferent de modul în care ele vă pot afecta personal, atunci este preferabil să nu vă orientaţi spre filosofie. O cale mai potrivită pentru dumneavoastră este, în acest caz, devoţiunea.
8 aug. 2016

Recomandări simple pentru obţinerea unei gândiri clare


Imaginile mentale ale omului obişnuit sunt, de regulă, foarte confuze. El nu are habar despre gândirea profundă. Gândurile sale o iau razna. Uneori mintea sa se întunecă de tot.Imaginile mentale clare şi bine definite sunt apanajul gânditorilor, al filosofilor şi al yoghinilor. Clarvăzătorii percep foarte uşor aceste imagini, căci ele sunt foarte vii. Ele se
obţin numai prin concentrare şi meditaţie. Majoritatea gândurilor voastre nu sunt stabile. Ele vin şi pleacă. De aceea, ele sunt vagi, şi nedefinite, formând imagini neclare şi slabe. Aceste imagini pot fi întărite printro gândire clară,
profundă şi continuă. Prin VICHARA (raţionare), MANANA (reflectare adâncă) şi meditaţie, veţi putea sili gândurile să se stabilizeze şi să se cristalizeze întro
formă bine definită. Apoi, ideea filosofică va deveni fermă, iar confuzia se va
risipi. Clarificaţivă ideile mereu şi mereu. Practicaţi introspecţia în singurătate. Purificaţivă
gândurile, apoi liniştiţile.
Nu permiteţi minţii să hoinărească. Concentraţivă
asupra unui singur gând; acesta vă va linişti mentalul. Abia apoi
îngăduiţi altui gând să pătrundă în el, eliminând oricare alte valuri mentale care nu au o legătură directă cu el.4 aug. 2016

Puterea gândului şi voinţa


Respingerea oricărui gând senzual, rezistenţa în faţa oricărei tentaţii, reţinerea oricărui cuvânt prea dur, încurajarea oricărei aspiraţii nobile vă pot ajuta să vă dezvoltaţi puterea voinţei sau forţa sufletească, apropiinduvă cât mai mult de ţel.Repetaţi mental mereu, cu o puternică aspiraţie: "Voinţa mea este atotputernică, pură şi irezistibilă. AUM, AUM,
AUM. Pot realiza absolut orice prin voinţa mea. AUM, AUM, AUM. Căci voinţa mea este invincibilă. AUM, AUM, AUM." Voinţa este dinamismul forţei sufletului. Când operează ea, toate puterile mentale se reunesc: puterea judecăţii, a memoriei, a înţelegerii, a conversaţiei, a raţiunii, a discriminării, a reflecţiei şi a deducţiei. Voinţa este regina puterilor mentale. Când ea devine pură şi irezistibilă, gândul susţinut de ea poate face minuni.
Voinţa slăbeşte întotdeauna datorită pasiunilor vulgare, a plăcerilor şi a dorinţelor. Cu cât mai puţine dorinţe veţi avea, cu atât mai puternică vă va fi voinţa şi gândul. Când energia sexuală, energia musculară, mânia, etc., sunt transmutate şi sublimate, devenind forţa voinţei, ele sunt perfect controlate. Nimic nu mai este imposibil pe pământ pentru un om cu o mare voinţă.  Atunci când renunţaţi la un vechi obicei (cum ar fi cafeaua, tutunul, alcoolul, etc.), puteţi spune că aţi controlat întro oarecare măsură simţul gustului, că aţi distrus o VASANA şi că aţi eliminat o anumită dependenţă. Veţi câştiga astfel o anumită pace interioară, căci energia pe care o risipeaţi tânjind după cafea, etc., din cauza căreia deveneaţi
agitat, a fost convertită acum în puterea voinţei. Dacă veţi învinge însă în lupta cu cinsprezece dorinţe, voinţa voastră va fi de concisprezece ori mai puternică. Iar această nouă putere pe care o veţi dobândi vă va facilita mult lupta cu celelalte dorinţe. Semnele sau simptomele ce indică creşterea voinţei cuiva sunt umătoarele: starea netulburată a minţii, echilibrul, voioşia, puterea interioară, capacitatea de a îndeplini munci dificile, succesul în orice întreprindere, puterea de a influenţa oamenii, o personalitate magnetică şi dinamică, strălucirea feţei şi a ochilor, privirea fermă, vocea puternică, mersul elastic, fermitatea, curajul, etc.

3 aug. 2016

Puterea gândului şi gândirea organizată


Distrugeţi gândurile răzleţe, dezordonate. Alegeţi un subiect şi analizaţii
toate aspectele. Când vă gândiţi la un
subiect anume nu permiteţi niciodată altor gânduri să patrundă în mentalul vostru conştient.
Spre exemplu, începeţi să vă gândiţi la viaţa şi învăţăturile lui JAGAFAGURU ADI SHANKARACHARYA. Meditaţi la
locul naşterii sale, la copilăria sa, caracterul, personalitatea, virtuţile, învăţăturile, scrierile, filosofia sa, cele mai importante afirmaţii din lucrările sale, SIDDHISurile
(puterile paranormale) pe care le manifesta uneori, cei patru
discipoli ai săi, comentariul său asupra BHAGAVAD GITEI, UPANIŞADELOR şi BRAHMA SUTRASurilor.
Gândiţivă la toate acestea pe rând; epuizaţile
una câte una. Apoi, alegeţi alt subiect. Prin această practică vă veţi
dezvolta o gândire organizată. Imaginile mentale vor dobândi putere şi claritate, spre deosebire de imaginile mentale ale oamenilor obişnuiţi, care sunt întotdeauna confuze şi neclare.

2 aug. 2016

Puterea gândului şi concentrarea


Gândirea umană nu are practic limite. Cu cât o minte este mai concentrată, cu atât va fi mai mare puterea sa de a se focaliza întro
singură direcţie. La oamenii cu preocupări lumeşti razele minţii sunt întotdeauna împrăştiate, energia
mentală fiind disipată în diferite direcţii. Practica concentrării adună aceste raze întrun
singur mănunchi, iar atunci mintea poate fi silită să se îndrepte spre Dumnezeu.
Cultivând atenţia veţi obţine o bună putere de concentrare. Păstrând mintea senină, neîncordată, mereu voioasă, vă
veţi putea concentra cu uşurinţă. Concentrarea trebuie practicată regulat, pe cât posibil în acelaşi loc şi la aceeaşi oră (ora ideală este 4 dimineaţa).
Alte premise pentru practica concentrării mai sunt: BRAHMACHARYA (controlul perfect al potenţialului erotic),
PRANAYAMA (ştiinţa regularizării suflului), reducerea dorinţelor şi a activităţilor, calmul, tăcerea, izolarea, disciplinarea
simţurilor, JAPA, controlul mâniei, renunţarea la citirea ziarelor, la televiziune şi cinema.
Dimpotrivă, efortul fizic exagerat, excesul în vorbire, în mâncare, în amestecul cu diferite persoane, risipa sexuală, ca şi orice alte excese, sunt obstacole în calea concentrării.1 aug. 2016

Dobândirea puterii mentale prin puritate morală


Cel care rosteşte adevărul şi a dobândit puritatea morală are întotdeauna gânduri puternice. Cel care reuşeşte săşi controleze mânia în urma practicii îndelungate, are o putere mentală uriaşă. Când un yoghin care are o gândire foarte puternică rosteşte un cuvânt, el va produce o impresie extraordinară asupra minţilor celorlalţi. Virtuţile precum cinstea respectarea adevărului şi perfecţionarea de sine prin efort susţinut, sunt
sursele ideale pentru dobândirea puterii mentale. Puritatea conduce la înţelepciune şi nemurire. Puritatea este de două feluri: internă sau mentală şi externă sau fizică.
Puritatea mentală este mai importantă, dar ea poate fi susţinută şi amplificată prin puritatea fizică. Adeptul ce reuşeşte să obţină o puritate mentală interioară, o minte pozitivă şi concentrată, va obţine deopotrivă cucerirea INDRIYASurilor
(a celor cinci simţuri) şi realizarea de SINE.