2 aug. 2016

Puterea gândului şi concentrarea


Gândirea umană nu are practic limite. Cu cât o minte este mai concentrată, cu atât va fi mai mare puterea sa de a se focaliza întro
singură direcţie. La oamenii cu preocupări lumeşti razele minţii sunt întotdeauna împrăştiate, energia
mentală fiind disipată în diferite direcţii. Practica concentrării adună aceste raze întrun
singur mănunchi, iar atunci mintea poate fi silită să se îndrepte spre Dumnezeu.
Cultivând atenţia veţi obţine o bună putere de concentrare. Păstrând mintea senină, neîncordată, mereu voioasă, vă
veţi putea concentra cu uşurinţă. Concentrarea trebuie practicată regulat, pe cât posibil în acelaşi loc şi la aceeaşi oră (ora ideală este 4 dimineaţa).
Alte premise pentru practica concentrării mai sunt: BRAHMACHARYA (controlul perfect al potenţialului erotic),
PRANAYAMA (ştiinţa regularizării suflului), reducerea dorinţelor şi a activităţilor, calmul, tăcerea, izolarea, disciplinarea
simţurilor, JAPA, controlul mâniei, renunţarea la citirea ziarelor, la televiziune şi cinema.
Dimpotrivă, efortul fizic exagerat, excesul în vorbire, în mâncare, în amestecul cu diferite persoane, risipa sexuală, ca şi orice alte excese, sunt obstacole în calea concentrării.Trimiteți un comentariu