27 nov. 2016

Depăşiţivă vechile obişnuinţe


Toate vechile obişnuinţe (gânduri, clişee) referitoare la corp, îmbrăcăminte, mâncare şi aşa mai departe, trebuie depăşite prin ATMACHINTANA, sau reflecţia asupra naturii SINELUI DIVIN. Aceasta este o muncă foarte dificilă, ce necesită răbdare, o mare perseverenţă şi putere spirituală lăuntrică. STRUTIurile declară fără echivoc: "ATMAN nu
poate fi realizat de către cei slabi". Aspiranţii sinceri îşi dedică întreaga fiinţă contemplării Absolutului, retrăgânduşi întreaga afecţiune dinspre lumea exterioară a simţurilor. Cei care şiau distrus toate VASAVASurile şi implicit, toate gândurile obişnuinţă,
ajung să se bucure de beatitudinea finală a comuniunii cu BRAHMAN (Dumnezeu), de
omniscienţă şi adevăr. Viziunea lor asupra lumii exterioare va deveni egală datorită nonataşamentului. Toate temerile, adversităţile, problemele generate de eterogenitate, diversitate, distincţie şi dualitate vor dispărea, căci ele sunt generate de puterea mentalului pe care ei îl vor fi transcens. Calea până la această stare extatică este însă lungă şi grea,
căci puterea MAYAei (iluziei) este foarte mare.Atunci când cel ce priveşte devine una cu obiectul privit şi cu actul privirii, el experimentează starea de ANANDA (pură beatitudine). Aceasta este a patra stare sau TURIYA. Înţelepciunea nesfârşită este acum atinsă (starea de JNANA), căci privitorul devine acum ATMAN privinduse pe Sine
Însuşi. Toate distincţiile şi dualităţile vor dispărea acum cu desăvârşire. Gândurile de atracţie, cele de repulsie, plăcerile şi neplăcerile nu vor mai exista pentru înţeleptul care a atins realizarea de sine;deşi el va continua să lucreze prin intermediul corpului, el nu va mai pierde controlul în faţa nenumăratelor iluzii ale lumii, căci mintea sa va fi
centrată numai asupra lui BRAHMAN.Fie ca fiecare dintre voi să realizeze numai acele acţiuni virtuoase care să vă permită să atingeţi starea de JNANA, fără ca gândurile privind prosperitatea lumească să vă mai asalteze vreodată. Fie să puteţi trăi scufundaţi în oceanul beatitudinii lui BRAHMA, întro stare de deplină iluminare, dincolo de orice 
dualităţi, distincţii şi diferenţieri! 
Si acum relaxeaza-te cu un film documentar:

23 nov. 2016

Prin repetare, gândurile capătă o mare putere.


Orice gând, fie el pur sau impur, odată apărut în mentalul vostru, are tendinţa de a se repeta. În plan, el va atrage, prin puterea rezonanţei, gânduri asemănătoare (aflate pe acelaşi nivel al vibraţiei). În scurt timp vă veţi trezi astfel cu un
adevărat "stol" de gânduri, creânduvă un veritabil sistem de avalanşă pornit de la un mic gând. Cu cât veţi înţelege mai clar acest mecanism, cu atât mai limpede vă va deveni importanţa gândirii pozitive.Învăţaţi să vă ordonaţi gândurile,
să le eşalonaţi în funcţie de importanţa şi gradul lor de puritate, urmărind să puneţi accentul pe cele luminoase, subordonândule pe cele neînsemnate sau întunecate, acordândule
o importanţă din ce în ce mai mică, până când ele vor înceta cu desăvârşire să vă mai tulbure. Chiar dacă ele vor mai persista încă destulă vreme, fiţi indiferenţi faţă de
ele, ca şi cum nici măcar nu var aparţine; nu vă lăsaţi prinşi în capcana identificării cu asemenea gânduri, nici chiar manifestând remuşcări. Neglijarea lor completă este mult mai eficientă, diminuândule puterea până la anihilare (consideraţile gânduri străine de voi care sau rătăcit întâmplător pe domeniul vostru mental şi care
vor dispărea la fel de fulgerător cum au apărut). Lupta cu ele nu face decât să le întărâte şi mai tare, dândule o forţă pe care nu o aveau iniţial. Dacă nu aveţi destulă tărie la început, rugaţivă lui Dumnezeu; citiţi vieţile sfinţilor, scripturile sacre,
operele marilor înţelepţi. Veţi constata că toţi adepţii au trecut prin această etapă, iar faptul că ei au învins vă va da aripi.22 nov. 2016

Stăpâniţi gândurile lumeşti


Gândurile lumeşti vă vor tulbura din plin la începutul noii dumneavoastră vieţi la care vă va permite accesul puterea gândului. La fel şi în cazul practicii meditaţiei şi a aspiraţiei către o viaţă spirituală. Dar dacă veţi fi constanţi în cultivarea unor gânduri spirituale şi în meditaţie, asemenea gânduri vor muri de la sine. Cel mai bun foc ce vă va
purifica mintea de gândurile lumeşti este chiar meditaţia. Gândirea pozitivă, LAYA YOGA, JAPA, practica PRANAYAMAei, KARMA YOGA toate
acestea vă vor ajuta mult în obţinerea controlului asupra acestor gânduri. Atunci când sunteţi foarte ocupat în timpul zilei, este posibil să nu găzduiţi în mintea voastră gânduri impure; când însă prindeţi un
moment de odihnă şi vă veţi relaxa mental, ele vă vor asalta imediat. Aceste momente de relaxare sunt exact cele în care trebuie să vă sporiţi vigilenţa, devenind mai lucizi. Când e lăsată liberă, mintea are tendinţa să devină exagerat de
receptivă, iar dacă aura voastră nu este suficient de purificată, aceasta vă va pune rapid în rezonanţă cu anumite energii malefice ale căror focare mai persistă încă în subconştientul vostru, datorită unor acumulări karmice anterioare.


16 nov. 2016

Îndepărtaţi gândurile inutile


Nu ezitaţi să îndepărtaţi din mintea dumneavoastră gândurile care nu vă sunt necesare, căci ele împiedică evoluţia spirituală. Atunci când vă lăsaţi absorbiţi de gânduri inutile, vă îndepărtaţi de modul de gandire sanatos. Înlocuiţile cu gânduri
divine, utile şi folositoare.Nu permiteţi minţii să revină pe vechile cărări, regăsinduşi "bunele" obişnuinţe şi clişee. Orice
surplus de vigilenţă este binevenit în acest caz. Atunci când o pietricică nea intrat în pantof şi ne chinuieşte, ne descălţăm şi o eliminăm rapid. Odată înţeles corect acest mecanism, este la fel de uşor să eliminăm orice intrus mental care ne asalteaza mintea. Acest lucru ar trebui să vă devină la fel de clar precum lumina soarelui. Cel care nu va reuşi
acest lucru, nu va putea vorbi despre cucerirea propriei naturi şi despre ascendentul său asupra părţii mecaniciste din el însuşi. El nu este decât un sclav, pradă uşoară în gheara propriilor fantasme ce îi bântuie prin creier.