27 nov. 2016

Depăşiţivă vechile obişnuinţe


Toate vechile obişnuinţe (gânduri, clişee) referitoare la corp, îmbrăcăminte, mâncare şi aşa mai departe, trebuie depăşite prin ATMACHINTANA, sau reflecţia asupra naturii SINELUI DIVIN. Aceasta este o muncă foarte dificilă, ce necesită răbdare, o mare perseverenţă şi putere spirituală lăuntrică. STRUTIurile declară fără echivoc: "ATMAN nu
poate fi realizat de către cei slabi". Aspiranţii sinceri îşi dedică întreaga fiinţă contemplării Absolutului, retrăgânduşi întreaga afecţiune dinspre lumea exterioară a simţurilor. Cei care şiau distrus toate VASAVASurile şi implicit, toate gândurile obişnuinţă,
ajung să se bucure de beatitudinea finală a comuniunii cu BRAHMAN (Dumnezeu), de
omniscienţă şi adevăr. Viziunea lor asupra lumii exterioare va deveni egală datorită nonataşamentului. Toate temerile, adversităţile, problemele generate de eterogenitate, diversitate, distincţie şi dualitate vor dispărea, căci ele sunt generate de puterea mentalului pe care ei îl vor fi transcens. Calea până la această stare extatică este însă lungă şi grea,
căci puterea MAYAei (iluziei) este foarte mare.Atunci când cel ce priveşte devine una cu obiectul privit şi cu actul privirii, el experimentează starea de ANANDA (pură beatitudine). Aceasta este a patra stare sau TURIYA. Înţelepciunea nesfârşită este acum atinsă (starea de JNANA), căci privitorul devine acum ATMAN privinduse pe Sine
Însuşi. Toate distincţiile şi dualităţile vor dispărea acum cu desăvârşire. Gândurile de atracţie, cele de repulsie, plăcerile şi neplăcerile nu vor mai exista pentru înţeleptul care a atins realizarea de sine;deşi el va continua să lucreze prin intermediul corpului, el nu va mai pierde controlul în faţa nenumăratelor iluzii ale lumii, căci mintea sa va fi
centrată numai asupra lui BRAHMAN.Fie ca fiecare dintre voi să realizeze numai acele acţiuni virtuoase care să vă permită să atingeţi starea de JNANA, fără ca gândurile privind prosperitatea lumească să vă mai asalteze vreodată. Fie să puteţi trăi scufundaţi în oceanul beatitudinii lui BRAHMA, întro stare de deplină iluminare, dincolo de orice 
dualităţi, distincţii şi diferenţieri! 
Si acum relaxeaza-te cu un film documentar:

Trimiteți un comentariu